Kategoria: T

Maria Tarnawiecka Maria Tarnawiecka, 1979 r. (fot. Rodzinne archiwum Marii i Heleny Tarnawieckich)
T

Maria Tarnawiecka

Ludzie jak nuty… Jubileusz Marii Tarnawieckiej

Arcybiskup Bolesław Twardowski
T

Arcybiskup Bolesław Twardowski

W pracy zwycięstwo Listopad pozostaje w świadomości Polaków przede wszystkim czasem wspomnień o ludziach bliskich, lub też o tych, którzy swoimi działaniami i życiem zapisali się na kartach naszej historii i pamięci. Jedną z takich osób jest arcybiskup lwowski Bolesław Twardowski, w dniu 22 listopada przypada 69. rocznica śmierci duchownego.

Franciszek Tepa
T

Franciszek Tepa

Malarz rzeczy drobnych Wysoki, szczupły, bardzo przystojny, wytworny w sposobie bycia i mówienia. Odznaczał się jak sam mówił fantazją „ułańską”, ale malując pracował wolno. Zasłynął jako rytownik i malarz „rzeczy drobnych” – portretów akwarelowych, miniatur portretowych malowanych na kości słoniowej, typów ludowych, orientalnych scen rodzajowych.

Nikola Tesla
T

Nikola Tesla

Nikola Tesla – zapomniany geniusz Obserwując sposoby nauczania historii we wszystkich państwach Europy, można zaobserwować dziwną prawidłowość, polegającą na nauczaniu dzieci historii wojen, podbojów, aneksji i innych przejawów państwowego bandytyzmu.

Ks. Jan Twardowski Lustro Twardowskiego (krainatwardowskiego.pl)
T

Ks. Jan Twardowski

…że można się tak widzieć już ostatni raz

X