Jubileuszowe Spotkanie Ossolińskie (Fot. Jurij Smirnow)

Jubileuszowe Spotkanie Ossolińskie

Pięćdziesiąte – jubileuszowe Spotkanie Ossolińskie odbyło się z udziałem gościa specjalnego, była nim Hanna Suchocka, która wygłosiła wykład „Transformacja ustrojowa Polski. Osobiste doświadczenia premiera i ambasadora”.

Dyrektor Ossolineum Adolf Juzwenko przypomniał, że idea Spotkań narodziła się podczas jego rozmów z Mirosławem Romaniukiem, dyrektorem lwowskiej Biblioteki im. Stefanyka jeszcze w 2004 roku, kiedy obydwie biblioteki podpisały umowę o współpracy. W listopadzie 2006 roku odbyło się pierwsze Spotkanie. Wśród owocnych wyników współpracy bibliotek, poza Spotkaniami wymienić można skanowanie rękopisów i książek ze zbiorów lwowskiej biblioteki, remont w dawnym pałacu Baworowskich (obecnie Instytut Badań Bibliotecznych nad Zasobami Sztuki) i wiele innych. Jak powiedział przedstawiciel strony ukraińskiej: „mamy konkretne osiągnięcia, ale też wiele problemów i kłopotów. W realizacji naszych wspólnych zamiarów bardzo pomaga polski Konsulat Generalny. Jest on obecny w wielu ważnych inicjatywach lwowskich i polskich naukowców. A z polskich prelegentów obecnych na 50 Spotkaniach wszyscy odegrali wybitną rolę w rozwoju współpracy naszych instytucji i rozwoju porozumienia polsko-ukraińskiego”.

Jan Malicki dodał, że dobrą tradycją jest obecność na Spotkaniach bohaterów przemian w Polsce. Doświadczenia polskiego społeczeństwa są niezwykle ważne dla współczesnej Ukrainy i Ukraińców.

Transformacja ustrojowa Polski była sprawą bardzo odpowiedzialną i często bolesną dla zwykłych ludzi. Jak się odbywała, jakie aspekty geopolityczne wchodziły w grę, jakie wnioski z procesów transformacji ustrojowej w Polsce można wyciągnąć dla współczesnej Ukrainy? Na te wszystkie pytania odpowiedziała premier Hanna Suchocka. Jej kariera zawodowa sprawiła, że mogła brać udział w przemianach w Polsce. Oceniła zmiany nie tylko z pozycji byłego premiera, ale też naukowca, pracownika uniwersyteckiego i ambasadora RP w latach 2001-2013 przy Stolicy Apostolskiej.

Pani Hanna Suchocka między innymi powiedziała: – Transformacja ustrojowa Polski była trudnym zadaniem. Przemiany ustrojowe wymagały też zmian konstytucji” – rząd Suchockiej opracował program powszechnej prywatyzacji, przeprowadził reformę samorządową, przyjął ustawę o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków. – Zawsze miałam i mam teraz pozytywną ocenę działań w tamtych latach – dodała.

Reformy w latach 1989-1993 przyczyniły się do zmian w sądownictwie, gospodarce i innych dziedzinach. Kilka reform odbywało się jednocześnie. Ale doświadczenie pokazuje, że im dłużej przeciąga się wprowadzenie zmian, tym trudniej jest te zmiany przeprowadzić. Demonstruje to sytuacja na Ukrainie, która prowadzi reformy już od 25 lat, zaś dobrych wyników jeszcze nie widać. Konsekwencje zmian były bardzo dotkliwe dla wielu ludzi. Ale od 1992 roku w Polsce zanotowano wzrost gospodarczy.

Porównując sytuację Polski do tego co odbywa się na Ukrainie można zobaczyć, że politycy nie byli gotowi do przeprowadzenia reform i przemian gospodarczych. Ukraina w 2015 roku przeżywa kolejną trudną fazę transformacji. Bez reform w gospodarce i polityce, bez walki z korupcją te zadania nie będą realizowane. Potrzebna jest reforma samorządowa, brakuje też systemu sądownictwa. Reformy wprowadzane są z wielkimi oporami. „Ukraiński parlament przyjmuje sporo ustaw, ale mało zmian w społeczeństwie. Ludzie działają według własnej moralności, która nie jest na najwyższym poziomie. Trzeba zmieniać ludzi. Edukacja, nauka, kultura zrobią swoje” – powiedział w dyskusji prof. Leonid Zaszkilniak.

Jurij Smirnow
Tekst ukazał się w nr 9 (229) za 15-28 maja 2015

{youtube}T2TkmvcVBQw{/youtube}

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X