Jubileuszowa wystawa

Jubileuszowa wystawa

W Lwowskiej Galerii Sztuki otwarto wystawę przygotowaną na jubileusz 100-lecia przekazania miastu pałacu Władysława Łozińskiego, wybitnego polskiego pisarza, historyka, kolekcjonera. W 1914 roku spadkobiercy Władysława Łozińskiego sprzedali miastu jego pałac przy ul. Ossolińskich 3 (obecnie ul. Stefanyka), w którym otwarto Galerię Miejską. W tym pałacu eksponowane są obecnie zbiory Lwowskiej Galerii Sztuki (Dział Sztuki Europejskiej XIX-XXI ww.).

W 1913 roku po śmierci Łozińskiego jego bogate zbiory zgodnie z testamentem stały się własnością miasta. Dzięki hojności Władysława Łozińskiego Lwów wzbogacił się o wspaniałą kolekcję dzieł sztuki, zaś Galeria Miejska dostała wspaniałą siedzibę. Okazałą budowlę zaprojektował na zamówienie Izabelli hrabiny Dzieduszyckiej architekt Filip Roman Pokutyński w 1873 roku. Zbiory Łozińskiego wystawiono w tym pałacu w latach 1913-1921. Później, od września 1921 roku umiejscowiono tu też kolekcję Bolesława Orzechowicza, kolejnego mecenasa sztuki oraz wspaniałego obywatela miasta Lwowa, który podarował swoje zbiory miastu. Znaczna część cennych kolekcji do dziś znajduje się w zbiorach Lwowskiej Galerii Sztuki. Współcześni pracownicy instytucji cenią działania swoich poprzedników. Hołdem dla nich stała się omawiana wystawa, na której zobaczyliśmy dzieła znanych mistrzów.

Lwowska Galeria Sztuki jest instytucją, która zgromadziła ponad 500 tys. dzieł sztuki, eksponować może jedynie kilka tysięcy. Reszta dzieł, często znanych i wybitnych autorów, pozostaje w magazynach i jest niedostępna dla szerszego grona widzów. Eksponowanie zbiorów z magazynów jest prawdziwym wydarzeniem.

(Fot. Jurij Smirnow)Na wystawie w Galerii można zobaczyć dzieła Jana Matejki, Kazimierza Pochwalskiego, Henryka Siemiradzkiego, Tadeusza i Adama Styków, Olgi Boznańskiej, Juliana Kossaka, Stanisława Kaczor-Batowskiego, Kazimierza Sichulskiego, Henryka Rodakowskiego, Jacka Malczewskiego i wielu innych. Dzieła te stanowią chlubę polskiej sztuki. Wszystkie wystawione obrazy poddano konserwacji, a dzięki inicjatywie kustosza Galerii Igora Chomyna pokazano również na wystawie w Polsce. Razem z nim w organizacji lwowskiej wystawy brała udział historyk sztuki Natalia Filewicz: „Lwowska Galeria jest jednym z najstarszych muzeów na Ukrainie – została założona przed 107. laty, 13 lutego 1907 roku. Każdego roku z okazji tej daty robimy kolejną wystawę. To nasza tradycja. W tym roku urządziliśmy piękną ekspozycję. Chcemy, aby w tak trudnym okresie, ludzie przychodząc do nas obcowali ze sztuką, z pięknem. Staraliśmy się pokazać najlepsze prace, które mamy w naszej kolekcji i które dawno nie były eksponowane. Planujemy również wystawę wyłącznie z dawnych zbiorów Władysława Łozińskiego. Nad tym projektem pracuje obecnie historyk sztuki Switłana Steć, pracownik naszej Galerii. Problem polega jeszcze na tym, że dzieła sztuki z tej kolekcji zostały swego czasu podzielone miedzy Lwowską Galerię, Muzeum Historyczne i Muzeum Etnografii” – mówi Natalia Filewicz.

Jurij Smirnow

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X