Jubileusz Studium Europy Wschodniej

Dokładnie 25 lat od podjęcia przez Senat Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 5 grudnia 1990 roku uchwały powołującej do życia Studium Europy Wschodniej w Sali Senatu Pałacu Kazimierzowskiego odbyły się uroczystości Jubileuszowe Studium.

Wzięło w nich udział ponad sto osób z Polski oraz krajów Europy Wschodniej, w tym m.in.: byli prezydenci Ukrainy i Białorusi, parlamentarzyści, członkowie korpusu dyplomatycznego, władze Uniwersytetu Warszawskiego, byli i obecni wykładowcy Studium oraz studenci i absolwenci. Na uroczystości obecni byli także rektorzy uniwersytetów na Ukrainie skupionych w „Konsorcjum Uniwersytetów Ukraińskich i Uniwersytetu Warszawskiego” oraz Państwowego Uniwersytetu w Tbilisi, a także delegacja Rady Miasta Tbilisi na czele z jej przewodniczącym.

Uroczystości, zgodnie z dawną polską tradycją, rozpoczęły się od mszy św. w kościele ss. Wizytek koncelebrowanej przez ks. prałata Aleksandra Seniuka.

Otwierając uroczystość w Sali Senatu dyr. Jan Malicki powitał obecnych gości i przeczytał list od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy przesłany z okazji Jubileuszu Studium. Podczas uroczystości głos zabrał też przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych Podsekretarz Stanu Konrad Pawlik. Przemawiając do zgromadzonych gości wiceminister Pawlik podkreślił, że powstanie Studium Europy Wschodniej stanowiło realizację celów i idei opozycyjnych środowisk intelektualnych, które chciały budować wschodni wymiar polityki zagranicznej w duchu humanizmu, solidarności i dialogu między narodami. – Dzięki wszechstronności programu kształcenia absolwenci Studium Europy Wschodniej mają szansę stać się liderami przemian w swoich krajach. W ten sposób działalność Studium doskonale wpisuje się w społeczny wymiar Partnerstwa Wschodniego – stwierdził wiceminister Pawlik.

W trakcie uroczystości zebrani w Sali Senatu goście mieli okazję zapoznać się z dorobkiem Studium Europy Wschodniej dzięki krótkim filmom prezentującym główne osiągnięcia naukowe i dydaktyczne jednostki – Studia Wschodnie, Wschodnia Szkoła Letnia, Warsaw East European Conference, Absolwenci. Ostatnia z przedstawionych inicjatyw – odbudowa obserwatorium astronomicznego na górze Pop Iwan w Czarnohorze będąca „idée fixe” dyr. Malickiego wywarła największe wrażenie wśród widzów prezentacji. – Jeśli już kogoś udało się namówić na wyprawę na Popa Iwana, ten nie był w stanie wytrzymać napięcia emocjonalnego związanego z pięknem natury i krajobrazu, automatycznie stając się sojusznikiem tego przedsięwzięcia – nie bez satysfakcji skomentował swoje przedsięwzięcie Jan Malicki. Z uwagą dyrektora zgodził się obecny na sali współrealizator dzieła – Ihor Cependa, rektor Uniwersytetu Przykarpackiego w Iwano-Frankiwsku.

W trakcie uroczystości miała miejsce również nieprzewidziana w oficjalnym programie niespodzianka – wręczenie Janowi Malickiemu szabli z wygrawerowaną dewizą Wojska Polskiego symbolizującą wierność Rzeczypospolitej: Bóg, Honor, Ojczyzna. – Niech zawsze i wszędzie prowadzi Cię ona do zwycięstwa – powiedział historyk, obecnie wykładowca kontraktowy Studium płk. rez. Tadeusz Krząstek wręczając upominek starającemu się ukryć wzruszenie Malickiemu.

W dalszej części uroczystości odbył się okrągły stół pt. Kulisy rozpadu Związku Sowieckiego z udziałem wyjątkowych gości: Stanisława Szuszkiewicza (b. prezydenta Białorusi), Leonida Krawczuka (b. prezydenta Ukrainy), Giennadija Burbulisa (b. doradcę prezydenta Rosji Borysa Jelcyna). Możliwość spotkania w jednym miejscu bezpośrednich uczestników historycznego spotkania w puszczy białowieskiej 8 grudnia 1991 r., rozwiązującego Związek Sowiecki, cieszyła się dużą popularnością, o czym świadczyła liczba obecnych na konferencji.

Na koniec uroczystości głos zabrał dyr. Malicki:

– Prawdą jest, że poświęciłem Studium wiele, wiele pracy. Ale żadna instytucja, i Studium nie jest w tym przypadku wyjątkiem, nie jest w stanie funkcjonować i rozwijać się bez ludzi, którzy za nią stoją. W Studium udało się stworzyć prawdziwie międzynarodowy zespół pracowników i wykładowców, bez którego nie udałoby się osiągnąć tego wszystkiego.

Źródło: studium.uw.edu.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X