Jubileusz Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego

We Lwowie trwa konferencja przygotowana z okazji 120 rocznicy powstania Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, założonego w 1895 roku we Lwowie.

Spotkanie naukowców „Polska i ukraińska etnologia dzisiaj. Kontynuacje i perspektywy” łączy się z rocznicą stworzenia kolekcji etnograficznej Towarzystwa Naukowego im. Tarasa Szewczenki, będącej bazą dla funkcjonującego od roku 1951 roku we Lwowie Muzeum Etnografii i Przemysłu Artystycznego. Konferencja jest okazją do spotkania i wymiany myśli, po raz pierwszy w historii na tak niespotykaną skalę, polskich i ukraińskich etnologów, a także antropologów kulturowych, folklorystów, muzealników i przedstawicieli dyscyplin pokrewnych, reprezentujących różne ośrodki akademickie, stowarzyszenia i muzea. Obrady poświęcono dziejom Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i Towarzystwa Naukowego im. Tarasa Szewczenki oraz początkom badań ludoznawczych, także wybitnym postaciom polskiej i ukraińskiej etnologii, obrazowi polskiej i ukraińskiej etnologii w świecie słowiańskim w okresie powstania Towarzystwa Ludoznawczego i Towarzystwa Naukowego im. Tarasa Szewczenki, muzealnictwu etnograficznemu w Polsce i na Ukrainie, ochronie materialnego i niematerialnego dziedzictwa w obu krajach, antropologii miasta, ze szczególnym uwzględnieniem Lwowa i Wrocławia, powiązaniom badawczym oraz instytucjonalnym między etnologią/antropologią kulturową polską i ukraińską, kierunkom rozwoju etnologii i dyscyplin pokrewnych w Polsce i na Ukrainie oraz aktualnym problemom i obszarom badawczym. W piątek, 25 września, odbędzie się walne zgromadzenie delegatów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. 

KG

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X