Jubileusz 25-lecia kapłaństwa misjonarzy oblatów Maryi Niepokalanej

W dniach 4–6 czerwca we Lwowie odbyło się jubileuszowe spotkanie misjonarzy oblatów Maryi Niepokalanej (OMI), którzy przed 25 laty, 18 czerwca 1994 r. otrzymali w Obrze święcenia kapłańskie. W spotkaniu uczestniczyli oblaci pracujący w Polsce, Szwecji, Norwegii, Belgii, na Madagaskarze i na Ukrainie.

Srebrni jubilaci odprawili mszę św. w katedrze, spotkali się z ordynariuszem archidiecezji lwowskiej arcybiskupem Mieczysławem Mokrzyckim, zwiedzili Cmentarz Łyczakowski i starówkę.

Główna uroczystość odbyła się ostatniego dnia pobytu oblatów we Lwowie, w parafii pw. św. Marii Magdaleny, w której pracują ojcowie. Podczas Eucharystii jubilaci dziękowali za 25 lat kapłaństwa, modlili się za zmarłych biskupów, przez ręce których otrzymali święcenia diakonatu i kapłaństwa, za zmarłych wychowawców i rodziców oraz za osoby, które znalazły się na drodze ich kapłaństwa. Po liturgii życzenia oblatom złożyły dzieci oraz delegacje parafian. Do kursu jubilatów należy też proboszcz parafii św. Marii Magdaleny we Lwowie o. Paweł Tomys.

Na początku Eucharystii o. Marek Rostkowski, duszpasterz parafii św. Marii Magdaleny we Lwowie, przedstawił swoich współbraci. Mszy św. przewodniczył o. Jarosław Wachowski z Katowic.

– Jest to dla nas wielka radość, że możemy tę uroczystość świętować tutaj, we Lwowie, w tej wspólnocie – powiedział o. Marek Rostkowski.

Fot. Maria Basza
{gallery}gallery/2019/basza_25lecieoblatow{/gallery}

O. Andrzej Korda, który obecnie pracuje w Siedlcach, wygłosił homilię. – Dzisiejsze Słowo Boże jest streszczeniem tego wszystkiego, co przeżywamy. Chciałbym rozpocząć od Psalmu 16, w którym śpiewaliśmy: „Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem”. W Psalmie słyszeliśmy słowa: „Pan jest mym dziedzictwem, kielichem i On mój los zabezpiecza”. To jest właśnie przypomnieniem tego, kim jest kapłan – podkreślił kaznodzieja. O. Andrzej przypomniał dzieje narodu wybranego. Gdy wszedł on do ziemi obiecanej, wszyscy otrzymywali ziemię, ale jeden ród izraelski nie otrzymał ziemi. To byli lewici, czyli kapłani. – Ich dziedzictwem, kielichem, losem był Bóg. I to jest dla nas dzisiaj piękne przypomnienie, kim my jesteśmy. Naszym dziedzictwem, naszym kielichem i naszym losem jest Jezus Chrystus, który nas wybrał, który obdarzył nas swoją szczególną miłością. Dzisiaj sobie uświadamiamy, że jesteśmy w rękach Boga. On nieustannie nasz los zabezpiecza – zwracając się do swych współbraci, mówił kapłan.

Swój jubileusz obchodzili ojcowie: Zbigniew Opyd, Waldemar Janecki, Jarosław Wachowski, Wiesław Badan, Piotr Pisarek, Andrzej Korda, Paweł Tomys, Adam Szul, Ryszard Kuczer oraz brat zakonny z tego nowicjatu: Andrzej Rup. Nie mogli przybyć, ale należą do tego kursu ojcowie: Ireneusz Damps, Cezary Prussak i brat Roman Zapadka.

Na świecie jest 3 992 misjonarzy oblatów Maryi Niepokalanej, w Polsce – ok. 324 (dane z 2014 roku). Oblaci są obecni w wielu krajach, m.in.: we Francji, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Grenlandii, Hiszpanii, we Włoszech, Luksemburgu, Belgii, Holandii, Danii, Szwecji.

Oblaci Maryi Niepokalanej żyjąc dla Boga porzucają wszystko i łączą się z Nim ślubami czystości, ubóstwa, posłuszeństwa i wytrwania. Ten ostatni ślub jest wyrazem głębokiego przywiązania i całkowitego zaangażowania w posłannictwo zgromadzenia, które streszcza hasło oblatów: Evangelizare pauperibus misit me – Głosić Ewangelię ubogim posłał mnie Pan. Krzyż oblacki, który zakonnicy noszą na piersi, przypomina im, że Bóg jest miłością i pragnie aby każdy człowiek był zbawiony. Maryja Niepokalana jest dla oblatów wzorem i patronką. Zgromadzenie składa się z ojców i braci zakonnych. Wzorem wspólnoty są dla nich Apostołowie zgromadzeni wokół Chrystusa. Zgromadzenie zostało założone przez św. Eugeniusza de Mazenoda, późniejszego biskupa Marsylii, 25 stycznia 1816 roku w Aix-en-Provence (Prowansja).

Maria Basza

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X