Jubileusz 15-lecia PWSTE w Jarosławiu

Jubileusz 15-lecia PWSTE w Jarosławiu

W dniach 16-18 maja 2013 r. Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu świętowała Jubileusz 15-lecia powstania.

Pierwszy dzień obchodów rozpoczął się od złożenia kwiatów i zapalenia zniczy na grobach osób związanych z uczelnią. Uroczystej mszy św. z okazji jubileuszu w Kościele p.w. Miłosierdzia Bożego w Jarosławiu przewodniczył i homilię wygłosił ks. biskup Adam Szal, sufragan archidiecezji przemyskiej. Po eucharystii uczestnicy obchodów, JM Rektor, Prorektorzy, Senat oraz absolwenci, pracownicy i studenci uczelni, a także zaproszeni goście przeszli uroczystym pochodem do miasteczka akademickiego, prowadzeni przy akompaniamencie Jarosławskiej Orkiestry Dętej „Laudate Dominum” im. Antoniego Kulikowskiego na czele z Orkiestrą Dętą Lwowskiego Uniwersytetu Bezpieczeństwa Życia oraz Zespołem Mażoretek i Szałamaistek z Ukrainy.

Ten wyjątkowy jubileusz społeczność akademicka uczciła przyjmując na teren uczelni figurę św. Michała Archanioła, patrona zgromadzeń michalickich. W odsłonięciu rzeźby umiejscowionej w centralnej części kampusu udział wzięli: JM Rektor PWSTE w Jarosławiu, prof. nadzw. dr hab. Wacław Wierzbieniec oraz ks. Kazimierz Radzik, przełożony generalny Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła i s. Natanaela Bednarczyk, przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Św. Michała Archanioła. Poświęcenia figury wykonanej przez artystę Józefa Siwonia dokonał ks. bp Adam Szal. Fundatorami pomnika są: ks. prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Bąk z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i PWSTE; dr Andrzej Korman z Uniwersytetu Warszawskiego oraz JM Rektor PWSTE w Jarosławiu, prof. nadzw. dr hab. Wacław Wierzbieniec.

Oficjalna część uroczystości obejmująca posiedzenie Senatu i Konwentu z ceremonią nadania Auli Niebieskiej im. Senatora RP, dra Andrzeja Tadeusza Mazurkiewicza – odbyła się w Bibliotece PWSTE w Jarosławiu. Rozpoczęło ją wystąpienie Rektora, który podsumował 15 lat działalności uczelni, przedstawiając zarazem plany na najbliższą przyszłość.

Uwieńczeniem obchodów było nadanie imienia senatora RP dra Andrzeja Tadeusza Mazurkiewicza Auli Niebieskiej Biblioteki jarosławskiej uczelni, na mocy Uchwały Senatu z dnia 20 marca 2013 r. Postać śp. senatora przybliżył kanclerz Robert Wiśniewski. W ceremonii wzięła udział matka śp. senatora Irena Mazurkiewicz i małżonka Joanna Mazurkiewicz.

– W obchodach jubileuszowych uczestniczyły władz samorządowe miasta i powiatu, a także gospodarze województwa podkarpackiego. Przybyli także parlamentarzyści, rektorzy, przedstawiciele uczelni zagranicznych oraz reprezentanci szkół wyższych, z którymi mamy zaszczyt współpracować. Z zaproszenia skorzystali współpracujący z nami na co dzień dyrektorzy oraz prezesi instytucji państwowych, jak również przedstawiciele urzędów, przedsiębiorstw i banków oraz dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych – poinformowała „Kurier Galicyjski Magdalena Bojarska, rzecznik prasowy Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu.

Adam Kulczycki
Tekst ukazał się w nr 10 (182) 31 maja – 13 czerwca 2013

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X