Jesteście przyszłością świata

Jesteście przyszłością świata

Przyglądając się pontyfikatowi św. Jana Pawła II nie możemy pominąć jego spotkań z młodzieżą. W trakcie każdej z pielgrzymek miało miejsce takie spotkanie. Papież nigdy nie zapominał o tych, którzy najbardziej potrzebowali jego słów, a więc o młodzieży szukającej, potrzebującej mocnej dłoni, która ich poprowadzi przez życie.

Papież Jan Paweł II był przyjacielem młodych ludzi. Dzięki jego inicjatywie młodzież z całego świata wspólnie spotykała się na modlitwie i dziękczynieniu za dar życia, młodości i radości. Pierwsze ogólnoświatowe spotkanie papieża z młodzieżą miało miejsce w Rzymie w 1985 roku – był to Międzynarodowy Rok Młodzieży. To właśnie tam Jan Paweł II skierował do ludzi młodych słowa: „W Was jest nadzieja, ponieważ Wy należycie do przyszłości, a zarazem przyszłość do Was należy”. Kolejne Światowe Dni Młodzieży odbywały się co dwa lata w wybranych częściach świata.

Jan Paweł II złamał stereotypy „nowoczesności”. Przyciągał do siebie młodzież proponując wcale niełatwy sposób istnienia. „Musicie od siebie wymagać – mówił do młodych całego świata – Musicie od siebie wymagać nawet, gdyby inni od was nie wymagali! Tylko wymagając od siebie, wbrew powszechnemu przyzwoleniu na „pójście na łatwiznę”, można bowiem przyjąć i realizować inne papieskie wezwanie – by „więcej być” zamiast „więcej mieć”.

W dniu 22 października 1978 roku Jan Paweł II (Karol Wojtyła), uroczystą mszą św. zainaugurował swój pontyfikat. Na placu św. Piotra brzmiały słowa homilii: „Nie bójcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi! Nie lękajcie się! Chrystus wie, co jest w człowieku, tylko On to wie”.

Po odmówieniu modlitwy Anioł Pański skierował kilka słów do licznie zebranej na placu młodzieży, która wiwatowała na jego cześć. „Jesteście przyszłością świata – powiedział papież – jesteście nadzieją kościoła. Wy jesteście moją nadzieją”.

Kilkanaście dni później, w czasie audiencji w bazylice watykańskiej skierował do zebranych tam 11 tysięcy młodzieży następujące słowa: „Papież kocha wszystkich, ale w szczególny sposób kocha młodych, gdyż oni mają uprzywilejowane miejsce w sercu Chrystusa, który pragnął przebywać wśród dzieci i rozmawiać z młodymi; do młodych też szczególnie kierował swoje wezwanie, a Jan najmłodszy spośród apostołów był Jego uczniem umiłowanym. Patrzę na was uważnie – myślę z drżeniem i z ufnością o tym, co was czeka w życiu, czym będziecie w świecie jutra; pragnę zostawić wam jako wiatyk na całe życie trzy myśli: szukajcie Jezusa, kochajcie Jezusa, dawajcie świadectwo Jezusowi”.

Jednym z tematów często poruszanych przez Jana Pawła II w spotkaniach z młodzieżą była owocność życia. Papież przypominał młodym, że każdy otrzymał talent, którym należy zarządzać dobrze, użytkować go w taki sposób, aby przyniósł obfite owoce. Każdy człowiek według Jana Pawła II, powinien przynosić owoce w czasie, to jest w ciągu całego życia ziemskiego.

Istotą prawdy według Jana Pawła II, był Chrystus. „Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (J 8, 32). Wyrażenie to często cytował Papież w kontekście wolności. Podczas jednej z pierwszych pielgrzymek do Krakowa, wieczorem doszło do nieoficjalnego spotkania Ojca św. z młodzieżą. Wtedy Jan Paweł II odpowiadał na pytania młodych ludzi. W swoistym dialogu z nimi poruszył wiele problemów. Jednym z nich była wolność. „Wolności nigdy nie można posiadać. Jest bardzo niebezpiecznie ją posiadać. Wolność trzeba stale zdobywać. Wolność jest właściwością człowieka, Bóg go stworzył wolnym. Stworzył go wolnym, dał mu wolną wolę bez względu na konsekwencje. Człowiek źle użył wolności, którą Bóg mu dał, ale Bóg stworzył go wolnym i absolutnie nie wycofa się z tego. Zapłacił za swój dar, zapłacił sam za swój dar”.

Jan Paweł II powtarzał „nie buduje się jutra ludzkości w nienawiści, przemocy, jakimkolwiek ucisku. Nie buduje się jutra ludzkości na tryumfie indywidualnego lub zbiorowego egoizmu. Nie da się zbudować jutra ludzkości na fałszywej koncepcji wolności, która nie szanuje wolności innych. Społeczeństwo konsumpcyjne, w którym żyjemy i strach przed niepewną przyszłością pcha do szukania doraźnych satysfakcji. Człowiek koncentruje się na sobie samym, na swoim małym osobistym szczęściu, na swoich wzruszeniach; zamyka się w kręgu, w którym nadmierna wrażliwość stale jest wystawiana na działanie nowych, szybko mijających wzruszeń, nie przyjmuje innego punktu odniesienia, aniżeli on sam i jego własne przyjemności. Tak żyć nie można. To nie jest ten świat, którego chcecie. Byłby to świat rozpaczy, który ludzkie życie pozbawia jakiegokolwiek znaczenia”.

„Jeśli będziecie tym czym macie być – zapalicie cały świat”. Te słowa wypowiedziane przez Ojca Świętego do młodych ludzi są niezwykle ważne, ukazują młodzieży sens naszego istnienia. Papież Jan Paweł II zawsze wzywał młodzież do miłości Boga i bliźniego, mówił o powołaniu każdego z nas, o odpowiedzialności jaka spoczywa na naszych barkach, i wreszcie o tym, że swoje życie powinniśmy zawierzyć Bogu, a On sam nas poprowadzi.

Wszystkie spotkania młodzieży z Janem Pawłem II przepełniała radość i modlitwa. Ten wielki człowiek potrafił wlać w młode serca nadzieję na lepsze jutro, potrafił pokazać drogę, którą powinni kroczyć.

Wybrane cytaty św. Jana Pawła II

1. „Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”
2. „Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.„
3. „Podnieście głowy i zobaczcie cel waszej drogi. Jeśli idziecie z Chrystusem, jeśli przewodzi wam Duch Święty, to nie może być innego celu, jak dom Ojca, który jest w Niebie. Tego celu nie można stracić z oczu.”
4. „Droga do celu to nie połowa przyjemności, to cała przyjemność.”
5. „Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa”.

Opracowanie Eugeniusz Sało
Tekst ukazał się w nr 8 (204) za 29 kwietnia – 15 maja 2014

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X