Jest Dom Polski

Jest Dom Polski

Po długich oczekiwaniach społeczność polska otrzymała klucze od gmachu, w którym ma w przyszłości powstać Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego we Lwowie. Po modernizacji i przebudowie powstanie tu ośrodek, który będzie skupiał Polaków i służył kultywowaniu kultury, języka i tradycji.

30 maja br. roku Rada Miasta podjęła decyzję o przekazaniu społeczności polskiej we Lwowie gmachu na Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego, zwanym potocznie Domem Polskim. Kilka miesięcy trwały ustalenia, detalizacja umowy o dzierżawę i konieczne formalności. 16 grudnia w Teatrze im. Łesi Ukrainki (dawn. Domu Katolickim) odbyła się uroczystość przekazania symbolicznego klucza. Z tej okazji do Lwowa przybyli: wiceminister spraw zagranicznych Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, dyrektor departamentu ds. współpracy z Polonią i Polakami za granicą Barbara Tuge-Erecińska, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Longin Komołowski i ambasador RP na Ukrainie Henryk Litwin. Goście w towarzystwie konsula generalnego RP we Lwowie Jarosława Drozda odwiedzili przekazany obiekt. Dowódca lwowskiego garnizonu gen. Pawło Tkaczuk podczas prezentacji podkreślił, że jest to gmach koszar austriackich z połowy XIX wieku, podpiwniczony, piętrowy o łącznej powierzchni ponad 1300 m². Stan budowli jest zadowalający. Generał wyraził pewność, że po modernizacji i przebudowie będzie przez długie lata służył polskiej społeczności we Lwowie.

Oficjalna uroczystość przekazania siedziby odbyła się w gmachu Teatru im. Łesi Ukrainki. Przybyli przedstawiciele towarzystw polskich ze Lwowa i z województwa lwowskiego. Władze Lwowa reprezentował mer miasta Andrij Sadowyj i przewodniczący Rady Miasta Wasyl Pawluk.

Gmach przyszłego Domu Polskiego (Fot. Krzysztof Szymański)

Generał Pawło Tkaczuk i mer Andrij Sadowyj przekazali symboliczny klucz prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie Emilii Chmielowej. Zwracając się do zebranych pan Sadowyj podkreślił, iż jest bardzo zadowolony, że od dzisiaj ten symboliczny klucz należy do polskiej społeczności. „Przeszliśmy długą drogę rozmów i debat, ale jest łaska Boża i rozum. Dziś bardzo mi miło, że w tak zacnym gronie przekazujemy ten klucz polskiej społeczności miasta. W tym gmachu stworzymy wspólnie wspaniały dom, gdzie będzie panował duch europejski, wspaniała kultura i będzie to przykład pojednania naszych narodów” – podkreślił.

Zabierając głos wiceminister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zaznaczyła, że ta uroczystość jest symbolicznym uświęceniem kilkunastu lat starań o siedzibę dla Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego. „Ten dom będzie jednocześnie domem europejskim. Dom ten będzie otwarty dla wszystkich środowisk, które dążą do kultury polskiej i do kultury europejskiej. Życzę lwowiakom by wykorzystali tradycje wielokulturowości swego miasta w celu przekształcenia tego domu w symbol współpracy międzynarodowej. Polska będzie wspierać Dom Polski we Lwowie, ale liczymy na waszą inicjatywę i udział, żeby ten dom stał się miejscem, gdzie ludzie chcą przychodzić” – zaznaczyła pani wiceminister.

Obecny na uroczystości prezydent miasta Przemyśla Robert Choma wręczył pierwsze dary dla przekazanego domu – krzyż i godło Rzeczypospolitej. Powiedział też, że kiedy przed trzema laty przekazywano w Przemyślu kamienicę na potrzeby społeczności ukraińskiej wierzył, iż nadejdzie dzień, gdy obecny będzie na chwili przekazania gmachu pod Dom Polski we Lwowie.

W imieniu polskiej społeczności za uzyskanie siedziby Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego władzom w Polsce, władzom lwowskim, konsulatowi generalnemu RP we Lwowie podziękował prof. Mieczysław Grzegocki. Podkreślił, że jest to wielkie święto dla wszystkich i wyraził nadzieję, że będzie tu kwitła współpraca, kultura i język ojczysty.

Na zakończenie uroczystości zespół reprezentacyjny Akademii Wojsk Lądowych wystąpił z krótkim koncertem, na który złożyły się piosenki wojskowe, tańce i piosenki ludowe.

Krzysztof Szymański

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X