Jak zostać obywatelem RP

Jak zostać obywatelem RP

Dzięki nowym przepisom od 15 sierpnia będzie można być jednocześnie Polakiem i np. Turkiem

 

Ustawa z 2 kwietnia 2009 r. czekała na wyrok Trybunału Konstytucyjnego o zgodności z konstytucją przepisu  zaskarżonego przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Pół roku trwało vacatio legis. Tylko przepisy  dotyczące przywracania obywatelstwa polskiego weszły w życie 15 maja 2012 r. Od tej daty wnioski o przywrócenie obywatelstwa polskiego można składać po spełnieniu warunków określonych w ustawie do ministra spraw wewnętrznych, a za granicą do konsula.

 

Ustawa stwierdza, że obywatelstwo polskie nabywa się z mocy prawa, poprzez nadanie przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uznanie i przez przywrócenie. Odchodzi ona od zasady, że obywatel polski nie może być równocześnie obywatelem innego państwa. Od cudzoziemca starającego się o obywatelstwo polskie nie można więc żądać zrzeczenia się dotychczasowego obywatelstwa. Znacznie szersza będzie możliwość uznania za obywatela polskiego. Decydować będą o tym okresy legalnego pobytu na terytorium RP, status uchodźcy, regularne źródła dochodu, zawarcie związku małżeńskiego, tytuł prawny do lokalu. Wymagana będzie  przy tym znajomość języka polskiego.

 

Wnioski będą rozpoznawać wojewodowie w trybie kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Szczegółowe wymagania proceduralne określa wchodzące w życie razem z ustawą  rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z 3 sierpnia 2012 r. w sprawie formularza wniosku o uznanie za obywatela polskiego oraz fotografii dołączonej do wniosku.  Wnioski, które po 15 sierpnia wpłyną do urzędów wojewódzkich na starych formularzach, będą zwracane wnioskodawcom.

 

W 2011 r. otrzymało obywatelstwo polskie (bez repatriacji)  3499 cudzoziemców, w tym 2326 od prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i 1123 w trybie administracyjnym.

 

Do 30 czerwca tego roku odpowiednie dane to 1766 cudzoziemców (bez repatriacji), którzy nabyli obywatelstwo  polskie, w tym 863 w trybie nadania przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  i 903 w trybie administracyjnym. Najwięcej jest wśród nich Ukraińców, Białorusinów, Rosjan  i Niemców.

 

Podstawa prawna:

 

– ustawa z 2 kwietnia 2009 r. (DzU z 14 lutego, poz. 161)

 

– rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z 3 sierpnia 2012 r. (DzU z 10 sierpnia, poz. 916)

 

www.prawo.rp.pl

Jak zostać obywatelem RP

 

 

Dzięki nowym przepisom od 15 sierpnia będzie można być jednocześnie Polakiem i np. Turkiem

 

 

Ustawa z 2 kwietnia 2009 r. czekała na wyrok Trybunału Konstytucyjnego o zgodności z konstytucją przepisu zaskarżonego przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Pół roku trwało vacatio legis. Tylko przepisy dotyczące przywracania obywatelstwa polskiego weszły w życie 15 maja 2012 r. Od tej daty wnioski o przywrócenie obywatelstwa polskiego można składać po spełnieniu warunków określonych w ustawie do ministra spraw wewnętrznych, a za granicą do konsula.

 

 

Ustawa stwierdza, że obywatelstwo polskie nabywa się z mocy prawa, poprzez nadanie przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uznanie i przez przywrócenie. Odchodzi ona od zasady, że obywatel polski nie może być równocześnie obywatelem innego państwa. Od cudzoziemca starającego się o obywatelstwo polskie nie można więc żądać zrzeczenia się dotychczasowego obywatelstwa. Znacznie szersza będzie możliwość uznania za obywatela polskiego. Decydować będą o tym okresy legalnego pobytu na terytorium RP, status uchodźcy, regularne źródła dochodu, zawarcie związku małżeńskiego, tytuł prawny do lokalu. Wymagana będzie przy tym znajomość języka polskiego.

 

 

Wnioski będą rozpoznawać wojewodowie w trybie kodeksu postępowania administracyjnego. Szczegółowe wymagania proceduralne określa wchodzące w życie razem z ustawą rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z 3 sierpnia 2012 r. w sprawie formularza wniosku o uznanie za obywatela polskiego oraz fotografii dołączonej do wniosku. Wnioski, które po 15 sierpnia wpłyną do urzędów wojewódzkich na starych formularzach, będą zwracane wnioskodawcom.

 

 

W 2011 r. otrzymało obywatelstwo polskie (bez repatriacji) 3499 cudzoziemców, w tym 2326 od prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i 1123 w trybie administracyjnym. Do 30 czerwca tego roku odpowiednie dane to 1766 cudzoziemców (bez repatriacji), którzy nabyli obywatelstwo polskie, w tym 863 w trybie nadania przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i 903 w trybie administracyjnym. Najwięcej jest wśród nich Ukraińców, Białorusinów, Rosjan i Niemców.

 

 

Podstawa prawna:

– ustawa z 2 kwietnia 2009 r. (DzU z 14 lutego, poz. 161)

– rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z 3 sierpnia 2012 r. (DzU z 10 sierpnia, poz. 916)

 

 

www.prawo.rp.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X