Jak zostać liderem?

Jak zostać liderem?

W pierwszej połowie sierpnia, w Warszawie, „Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie” zrealizowała projekt „Letnia akademia młodzieżowych liderów – Wyzwanie”. W projekcie uczestniczyła grupa dwudziestu młodych ludzi z Ukrainy i z Białorusi, w wieku 15 – 17 lat.

W ciągu siedmiodniowego pobytu młodzież polska z Borysławia na Ukrainie i Grodna na Białorusi brała udział w warsztatach z zakresu przedsiębiorczości, samorządności, osobowości przywódcy, zarządzania projektem, podstaw ekonomii (tworzenie mini-przedsiębiorstwa) i reklamy.

Młodzi uczestnicy projektu zapoznali się z zasadami funkcjonowania samorządu terytorialnego, młodzieżowego i szkolnego, analizowali cechy przydatne 

Fot. archiwum Fundacji Pomoc Polaków na Wschodzie

liderowi podczas wykonywania wspólnych zadań, zastanawiali się nad sposobami motywacji pracowników oraz identyfikacji zagrożeń dla realizowanych projektów. Ponadto uczestniczyli w zajęciach kulturalno-krajoznawczych.

 

 

W programie było m.in. zwiedzanie Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie, zespołu gmachów Sejmu i Senatu RP.

W czasie warsztatów skupiono się na kilku blokach programowych. Jednym z nich było „mini-przedsiębiorstwo”. W ramach tego bloku młodzi
uczestnicy warsztatów „zakładali” własną firmę. Określali 

Fot. archiwum Fundacji Pomoc Polaków na Wschodzie

cel, rodzaj działalności, odbiorcę, układali biznesplan i przewidywali rezultaty. Kolejny blok był poświęcony sprawom samorządowym. Zajęcia warsztatowe obejmowały problemy samorządu szkolnego i terytorialnego. Uczestnicy zapoznawali się też z zasadami działania instytucji demokratycznych.

Kształtowanie umiejętności liderskich przedstawiono na przykładzie działalności Centrum Smolna, wyrosłego ze wspólnoty mieszkaniowej, a zapoznaniu się z ideą samorządu terytorialnego służyła wizyta studyjna – spotkanie z przedstawicielami Młodzieżowej Rady Miasta st. Warszawy. W Galerii Atelier odbyły się też zajęcia warsztatowe poświęcone zasadom działań marketingowych i reklamie wizualnej. Projekt zrealizowany został ze środków Ministerstwa Edukacji RP.

Marcin Romer

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X