Formuła współpracy z Polakami na Wschodzie

Formuła współpracy z Polakami na Wschodzie

25 października br. w ramach wizyty w Konsulacie RP we Lwowie przewodniczący Rady ds. Polaków na Wschodzie Artur Kozłowski spotkał się z przedstawicielami polskich organizacji we Lwowie. Prezesi polskich organizacji i dyrektorzy polskich szkół podzielili się swoimi osiągnięciami, problemami i oczekiwaniami na rok 2013.

– Mimo iż w tym roku nastąpiły zmiany w sposobie wspierania projektów polonijnych, Senat w dalszym ciągu pozostaje podstawowym partnerem jeśli chodzi o Polonię i Polaków za granicą na całym świecie, – zapewnił przewodniczący Rady ds. Polaków na Wschodzie Artur Kozłowski. – Senat zawsze będzie miejscem, w którym wasz głos będzie słyszany, i do którego będziemy Państwa zapraszać. Na forum Senatu będziemy próbować rozwiązywać te problemy, które was nurtują, także te we Lwowie.

Prezes FOPnU Emilia Chmielowa poruszyła kwestię budowy Domu Polskiego we Lwowie, który ma stać się polskim centrum kultury we Lwowie i zrzeszać Polaków z różnych organizacji. Tak jak to jest w Ukraińskim Domu w Przemyślu.

– Do kogo, My Polacy ze Wschodu, mamy się teraz zwracać gdy będzie nam się działa krzywda? Z takim pytaniem wystąpił prezes TKPZL Emil Legowicz. Przewodniczący Artur Kozłowski odpowiedział, że decyzje finansowe podobnie jak w tym roku będzie podejmować Ministerstwo Spraw Zagranicznych i jego przedstawiciele w placówkach, konsulatach i ambasadach. Poza tym zadania te, podobnie jak dotychczas, będą realizowane za pośrednictwem organizacji pozarządowych: Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Fundacja „Semper Polonia” i in. – Do Senatu można się zwracać w sprawach natury systemowej. Komisja Senacka jest tym miejscem, w którym powinni się spotkać przedstawiciele środowisk polskich i polonijnych z przedstawicielami rządu i innych instytucji, które w Polsce decydują o pewnych rozwiązaniach – zaznaczył przewodniczący Rady.

 

Od lewej: prezes TKPZL Emil Legowicz, dyrektor polskiej szkoły nr 24 Lucyna Kowalska, dyrektor polskiej szkoły nr 10 Marta Markunina, prezes FOPnU Emilia Chmielowa, harcmistrz Harcerstwa Polskiego na Ukrainie Stefan Adamski (Fot. Eugeniusz Sało)W czasie spotkania poruszono także palące dla środowisk polskich we Lwowie sprawy. Ogromne problemy mają polskie szkoły nr 10 i 24 we Lwowie, w których większość nauczycieli to emeryci. Brakuje młodych kadr do nauczania w szkole. – Na Ukrainie płace na szkolnych etatach są tak „nieprzyzwoicie” niskie, że młodzież nie przychodzi do szkoły. Jeszcze 2-3 lata i polskiej szkoły po prostu nie będzie. Zabraknie młodych nauczycieli, którzy będą uczyć w języku polskim – ze smutkiem wyznała dyrektor polskiej szkoły nr 10 we Lwowie Marta Markunina.

Dyrektorki widzą rozwiązanie tego problemu w przyznaniu przynajmniej dwa razy w roku zapomogi finansowej dla nauczycieli polskich, którzy żeby utrzymać swoje rodziny dają różnego rodzaju korepetycje z języka polskiego czy tłumaczą polskie teksty.

Została też poruszona kwestia działalności Lwowskiego Klubu Stypendystów „Semper Polonia”, który nie jest organizacją pozarządową i który ma problemy m.in. z rejestracją, przyjmowaniem przelewów na projekty i stypendia dla studentów polskiego pochodzenia.

Te i inne kwestie związane z działaniem organizacji polskich we Lwowie przewodniczący Rady ds. Polaków na Wschodzie Artur Kozłowski obiecał poruszyć na kolejnych zebraniach Rady.

– Kształtowanie polityki polonijnej ma być sprawą wspólną Senatu RP i polskiego MSZ. MSZ będzie ponosić odpowiedzialność za konkretne działania, natomiast Senat chce w dalszym ciągu pełnić rolę organu, który jest rzecznikiem środowisk polskich i polonijnych – podsumował przewodniczący Artur Kozłowski.

W sprawie ustaw o Karcie Polaka i repatriacji Polaków zza granicy, według słów przewodniczącego, na razie nie będzie żadnych istotnych zmian, bo nie ma wspólnej koncepcji na rozwiązanie tych kwestii.

W dniu następnym Artur Kozłowski, w towarzystwie Jarosława Drozda, konsula generalnego RP we Lwowie, złożył wizytę w Iwano-Frankowsku, gdzie spotkał się z władzami miasta i zapoznał się ze stanem realizacji organizowanego tam Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego.

Eugeniusz Sało

Tekst ukazał się w nr 20 (168) 30 października–15 listopada 2012

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X