IV Wschodnie Forum Samorządowo-Gospodarcze Fot. Andrzej Szabaciuk

IV Wschodnie Forum Samorządowo-Gospodarcze

W Centrum Edukacyjno Kongresowym KUL w Tomaszowie Lubelskim dniach 15–16 czerwca br. odbyło się IV Wschodnie Forum Samorządowo-Gospodarcze.

W forum wzięło udział prawie 200 reprezentantów samorządów, administracji rządowej, biznesu, nauki i organizacji pozarządowych z Polski, Ukrainy i Białorusi. Po raz pierwszy w forum uczestniczyli przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju i Przemysłu, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina. Forum odbywało się pod patronatem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, wojewody lubelskiego i marszałka województwa lubelskiego.

Oficjalnego otwarcia forum dokonał ksiądz profesor Antoni Dębiński, rektor Katolickiego Lubelskiego Uniwersytetu Jana Pawła II. Po jego wystąpieniu do zebranych ze słowami powitania zwrócili się Wasyl Pawluk, konsul generalny Ukrainy w Lublinie oraz Wojciech Żukowski, burmistrz Tomaszowa Lubelskiego. Następnie odczytano list, który do uczestników forum skierował Adam Hamryszczak, podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Minister w liście złożył gratulacje na ręce burmistrza Tomaszowa Lubelskiego i rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego za podjęcie inicjatywy organizacji Wschodniego Forum Samorządowo-Gospodarczego, dzięki któremu możliwe jest rozwinięcie dialogu i nawiązanie współpracy między przedstawicielami samorządów, biznesu i nauki z Polski, Ukrainy i Białorusi.

Merytoryczną część forum rozpoczął panel „Wschodnia granica Unii Europejskiej, pomost, czy bariera rozwoju?” Wzięli w nim udział: Wasyl Pawluk – konsul generalny Ukrainy w Lublinie, Dmitry Gorodecki – przewodniczący Żabinkowskiego Rejonowego Komitetu Wykonawczego z Białorusi, Waldemar Madej – zastępca dyrektora Lubelskiego Zarządu Przejść Granicznych oraz Aleksander Kalisz – zastępca kierownika Oddziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców LUW.

Z kolei o narzędziach rozwoju gospodarczego w obszarach transgranicznych w drugim panelu forum dyskutowali: prof. dr hab. Pawło Shlepnycki z Katedry Gospodarki Międzynarodowej Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego im. Jurija Fedkowycza, Karol Kubica – kierownik Zagranicznego Biura Handlowego w Kijowie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Arkadiusz Dewódzki – dyrektor Departamentu Internacjonalizacji Przedsiębiorstw Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Alicja Wosik – kierownik Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014–2020.

Kolejny, trzeci panel był poświęcony praktycznym aspektom współpracy transgranicznej. Na ten temat wypowiadali się: prof. dr hab. Marcin Szewczak z Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, Dmitrij Gorodecki – przewodniczący Żabinkowskiego Rejonowego Komitetu Wykonawczego z Białorusi, Wiktor Prytulko – prezes Zarządu „Krearo” Sp. z o.o.

Z kolei kwestię przygotowania młodzieży do funkcjonowania na europejskim rynku pracy rozważali: Andrij Pawłowycz z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, dr hab. Jurij Wowk – prorektor ds. Nauki i Kształcenia Drohobyckiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki, Witalij Lebiediuk – dziekan Wydziału Studiów Politycznych i Zarządzania Informacją Uniwersytetu Narodowego „Akademia Ostrogska”, dr Andrzej Szabaciuk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Obrady forum zamknął panel piąty, zatytułowany „Turystyka historyczna w obszarze transgranicznym”. Organizatorami tej edycji forum byli: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, miasto Tomaszów Lubelski, Fundacja Rozwoju Centrum Edukacyjno-Kongresowego, Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Partnerem strategicznym IV Wschodniego Forum Samorządowo-Gospodarczego była Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy”. Patronat medialny nad forum sprawowały: TVP3 Lublin, Radio Lublin, Katolickie Radio Zamość, Radio Sokal, Głos znad Buga, Kurier Galicyjski, Rewizje Tomaszowskie.

Andrzej Szabaciuk
Tekst ukazał się w nr 12 (304) 30 czerwca – 16 lipca 2018

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X