II Olimpiada Wiedzy o Polsce i Unii Europejskiej (Fot. Alina Wozijan)

II Olimpiada Wiedzy o Polsce i Unii Europejskiej

Po wcześniejszych eliminacjach, 18 kwietnia w szkole nr 24 im. Marii Konopnickiej we Lwowie odbył się finał II Olimpiady Wiedzy o Polsce i Unii Europejskiej. Udział w niej wzięli 53 uczniów szkół ze Lwowa, Iwano-Frankiwska i Żytomierza.

Pytania dotyczyły wiedzy o Unii Europejskiej, o Polsce oraz ogólnej wiedzy historycznej, ekonomicznej i politycznej. Jak zaznaczył dr Lech Rubisz, dyrektor Instytutu Politologii Uniwersytetu Opolskiego, jest to swego rodzaju sondaż, na ile młodzież interesuje się sprawami międzynarodowymi. Każdy z uczestników finału odbył rozmowę z przedstawicielami Uniwersytetu Opolskiego.

Konkurs wyłonił 49 finalistów, którzy w lipcu wyjadą na trzydniową wycieczkę do Opola, odwiedzą również uniwersytet. Być może ktoś z nich zdecyduje się podjąć studia politologiczne. Finaliści, którzy podejmą studia w Opolu, otrzymają od sponsorów cenne nagrody. Będzie to pokrycie rocznych kosztów zamieszkania w akademiku, laptopy, tablety, a jako kontynuacja studiów – płatne staże po pierwszym roku studiowania w firmach prywatnych na terenie Polski oraz w Brukseli w Komisji Europejskiej.

Dr Lech Rubisz, dyrektor Instytutu Politologii Uniwersytetu Opolskiego złożył na ręce pani konsul Sylwii Andujar-Piechowskiej podziękowania dla Konsulatu Generalnego RP we Lwowie za rozwinięcie tej idei oraz za życzliwe wsparcie, pomoc w organizacji, kontakt z dyrektorami i nauczycielami szkół. Pochwalił zaangażowanie młodzieży gotowej do zdobywania wiedzy, informacji, a zwłaszcza wiedzy o państwie, społeczeństwie, o działaniu różnych instytucji i organizacji: „Ta olimpiada gromadzi ludzi, którym taka wiedza pozwoli budować swoją przyszłość i własną karierę. Myślę że dokonaliście właściwego wyboru, będziemy was w tym wspierać i wam pomagać”.

Swoimi doświadczeniami po roku studiów oraz wrażeniami podzielili się również studenci Instytutu Politologii, którzy podjęli studia w ubiegłym roku.

Krzysztof Timofiejuk, absolwent szkoły nr 10 im. św. Marii Magdaleny, student pierwszego roku wydziału politologii Uniwersytetu Opolskiego:
Pamiętam jak rok temu stałem tu między uczniami w tej samej sali. Decyzja wzięcia udziału w olimpiadzie na początku była bardzo spontaniczna, aczkolwiek po wycieczce do Opola, po zapoznaniu się z tamtejszym uniwersytetem i miastem, zdecydowałem się tam zostać i podjąć właśnie te studia. Pierwszy rok minął bardzo dobrze. Wykładowcy są bardzo przyjaźnie do nas nastawieni. Ciężko nie jest, aczkolwiek jest to nowy krok do dorosłości. Nie ma już kontroli rodziców, trzeba pilnować samego siebie, jeżeli to się uda, to wszystko będzie w porządku.

Myślałem już o podjęciu programu Erasmus, a później programu Europa Master, który proponuje Uniwersytet Opolski, czyli trójstronne studia magisterskie z semestrem we Francji i semestrem w Niemczech. Języków się uczę. Uniwersytet daje nam zajęcia językowe i kursy języków obcych na wysokim poziomie.

Igor Szołtys, student pierwszego roku wydziału politologii Uniwersytetu Opolskiego:
Jestem lwowianinem z urodzenia i tu mieszkam. O olimpiadzie, która daje możliwość podjąć studia politologiczne w Opolu dowiedziałem się przypadkiem od przyjaciół ze szkoły polskiej. W ubiegłym roku dostałem się do finału, latem pojechałem z grupą finalistów do Opola, zobaczyłem. Przed tym studiowałem turystykę na Uniwersytecie im. Iwana Franki we Lwowie, nie ukończyłem, zrozumiałem że to nie moje. Politologia mi bardziej odpowiada. Mam z czym porównywać, więc nie powiem bym żałował swego wyboru przeniesienia się do Opola. Bardzo mi się tam podoba. Nowe życie, nowe znajomości, życie całkiem się zmieniło i ja jestem bardzo zadowolony.

Nie znałem języka polskiego. W ciągu roku nauczyłem się i mogę potwierdzić, że przebywanie w środowisku językowym bardzo pomaga szybko nauczyć się języka obcego, bo po prostu nie masz wyboru. Co do dalszych wyjazdów, jeszcze się zastanawiam, bo lubię bardziej życie osiadłe. Ale w Opolu mi bardzo się podoba. W najbliższych moich planach jest ukończenie studiów i powrót na Ukrainę by pomóc swojemu państwu w tych trudnych czasach.

II Olimpiada Wiedzy o Polsce i Unii Europejskiej odbyła się pod patronatem Uniwersytetu Opolskiego, prezydenta miasta Opola oraz Konsulatu Generalnego RP we Lwowie. Patronatem honorowym Olimpiadę objęli posłowie do Parlamentu Europejskiego Kazimierz Michał Ujazdowski, Danuta Jazłowiecka i Bogdan Zdrojewski. Nagrody rzeczowe ufundowane zostały przez wiceprezesa Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach Jerzego Cieślara oraz prywatnych sponsorów – sympatyków Ukrainy.

Alina Wozijan
Tekst ukazał się w nr 8 (228) za 30 kwietnia – 14 maja 2015

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X