II Forum Młodych Polaków

W Iwano-Frankiwsku po raz drugi odbyło się Forum Młodych Polaków. Do Stanisławowa przyjechali młodzi działacze i liderzy środowiska polskiego z wielu miast Ukrainy. Po raz pierwszy na wydarzenie przyjechała młodzież z Kijowa i Odessy.

W czwartkowe popołudnie Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego wypełniło się gwarem rozmów młodzieży polskiego pochodzenia niemal z całej Ukrainy. Tak wyglądały wszystkie przerwy miedzy zajęciami aż do niedzielnego popołudnia. Pomiędzy chwilami wytchnienia na kawę i rozmowy, trwała intensywna praca w grupach pod okiem doświadczonych trenerów z Polski. Trzy dni szkoleń były przeznaczone na integrację grupy, radzenie sobie z przeciwnościami, rozwiązywanie problemów oraz tworzenie i pisanie projektów. Każda grupa na zakończenie forum musiała napisać projekt, spełniający wszystkie konieczne warunki.

W piątek młodzież rozpoczęła dzień wizytą w czarnym Lesie, w miejscu gdzie w 1941 roku Niemcy dokonali mordu na przedstawicielach polskiej inteligencji w Stanisławowie. O zbrodni niemieckiej i o pracach w miejscu pamięci opowiadał Witalij Czaszczin, prezes Towarzystwa Kultury Polskiej „Przyjaźń”, które opiekuje się upamiętnieniem w miejscu kaźni. Dzięki tej wizycie goście forum mogli zapoznać się z bolącym fragmentem historii Polaków. Maria Osidacz zaapelowała do obecnych, żeby zwrócili uwagę na to, że tam gdzie mieszkają też mogą znajdować się miejsca mordów na Polakach i że należałoby zadbać o nie.

{youtube}RgNkU28IHGI{/youtube}

Organizatorem Forum Młodych Polaków już po raz drugi była Maria Osidacz, dyrektor Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku. Sukces ubiegłorocznego wydarzenia skłonił CKPiDE do powtórzenia zjazdu przedstawicieli młodzieży polskiej na Ukrainie.

– Chcemy zintegrować młodzież polskiego pochodzenia z całej Ukrainy – powiedziała Maria Osidacz. – Zapraszamy co roku 30 osób. W tym roku jest więcej osób mocniejszych merytorycznie i językowo. Jest młodzież z Kijowa, Odessy, Czerniowiec naszych bliskich, z Użhorodu. W czasie zajęć w grupach mówimy, że albo weźmiemy spawy w swoje ręce albo będziemy mówić o problemach. Na sali padają wypowiedzi, że pora budować sieć kontaktów, nawiązywać ze sobą współpracę.

Ostatniego dnia forum Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego odwiedziła Katarzyna Sołek, zastępca konsula generalnego we Lwowie i Emilia Chmielowa, prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie.

– Cieszę się, że Konsulat Generalny we Lwowie może wspierać takie spotkania ludzi młodych, kreatywnych, ludzi, którzy potrafią, czego dali dowód dzisiaj, tworząc mikroprojekt na przyszłość – powiedziała Katarzyna Sołek.

– Jestem szczęśliwa, że jestem na tym spotkaniu. W tym roku jest druga edycja tego spotkania. Bardzo często słyszymy w fundacjach, czy we Wspólnocie Polskiej – jak ważna jest sprawa młodzieży. Daj Boże by były środki, by realizować ten program dalej. Młodzież jest wspaniała – oceniła forum Emilia Chmielowa. – To jest młodzież, która chce zmian, a te zmiany są w nich samych. Życzę organizatorom, żeby ta idea była kontynuowana!

Maria Osidacz chciałaby, by częstotliwość spotkań polskiej młodzieży z Ukrainy była większa i by odbywały się one dwa razy do roku. Na zakończenie tegorocznych warsztatów zespoły zaprezentowały mikroprojekty, przeznaczone na działalność w swoich miejscowościach. Mikroprojekty zostaną dofinansowane, a twórcy projektów będą musieli się potem z nich rozliczyć. Jak zaznaczyła dyrektor CKPiDE, w ten sposób uczestnicy mają uczyć się pracy w mikroprojektach.

Na Forum Młodych Polaków przybyła młodzież ze Lwowa, Kijowa, Winnicy, Żytomierza, Chmielnickiego, Zdołbunowa, Czerniowiec, Sądowej Wiszni, Drohobycza, Użhorodu, Odessy, byli też obecni mieszkańcy Iwano-Frankiwska. Forum trwało od 17 do 20 listopada w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego. Wydarzenie odbyło się przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP we Lwowie oraz Stowarzyszenia Wspólnota Polska, zadanie współfinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczpospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Wojciech Jankowski

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X