II Forum Miast Partnerskich w Stanisławowie

II Forum Miast Partnerskich w Stanisławowie

W dniach 12–13 października w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie) odbyło się II Forum Miast Partnerskich „Partnerstwo i perspektywa”.

Akcenty znaczenia tego wydarzenia podkreślał mer miasta Rusłan Marcinkiw. – Musimy maksymalnie wykorzystać możliwość udziału w programach Unii Europejskiej, miasta partnerskie mogą nas dużo nauczyć i pomóc w przygotowaniu się do tej pracy – powiedział. Marcinkiw przypomniał również, że Iwano-Frankiwsk ma 18 miast partnerskich, w tym 12 to miasta z Polski. Na tegoroczne Forum przybyli przedstawiciele polskich władz samorządowych z Lublina, Rzeszowa, Zielonej Góry, Koszalina, Rybnika, Chrzanowa oraz Przemyśla. Podczas Forum rozmawiano o projektach, które będą realizowane w mieście i obwodzie już w przyszłym roku.

O współpracy Iwano-Frankiwska w zakresie oświaty, kultury i sportu z przedstawicielami 6 miast partnerskich na jednym z paneli tematycznych opowiadała Maria Osidacz, dyrektor Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego. Paneliści zaprezentowali działania w zakresie pracy na rzecz kultury i oświaty w poszczególnych miastach i przedstawili dotychczasową współpracę w tym zakresie ze Stanisławowem. Rozmawiano o praktyce miejskich mini grantów na projekty w zakresie kultury, które w poszczególnych miastach służą nie tylko społeczności lokalnej, ale również kształtują społeczeństwo obywatelskie. Uczestnicy panelu mieli możliwość zapoznać się z europejskimi programami grantowymi RITA, Erasmus+ oraz Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży. Celem finansowanych inicjatyw jest m.in. dzielenie się doświadczeniami z partnerami ze Wschodu, poznanie kultury i tradycji oraz historii krajów obejmujących poszczególny projekt, obalenie stereotypów oraz nawiązanie kontaktów między uczestnikami projektów.

Oprócz dyskusji panelowych, uczestnicy tegorocznego Forum mieli możliwość wysłuchać wypowiedzi dotyczących problematyki efektywności energetycznej, rozwoju biznesu w mieście, działalności inwestycyjnej oraz współpracy transgranicznej.

źródło: CKPiDE w Iwano-Frankiwsku
Tekst ukazał się w nr 20 (264) 28 października – 14 listopada 2016

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X