Letnia Szkoła Języka i Kultury Polskiej

Letnia Szkoła Języka i Kultury Polskiej

Już po raz drugi studenci z Grodna (Białoruś) i Czerniowiec (Ukraina) doskonalą język polski podczas wakacji letnich w Polsce. Taką możliwość daje im „Polsko-Ukraińsko-Białoruska Letnia Szkoła Języka i Kultury Polskiej” organizowana przez Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu, przy współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Wschodnioeuropejską.

Projekt realizowany jest dzięki środkom finansowym i wsparciu Fundacji Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu (program „Study Tours to Poland”). Bierze w nim udział 25 studentów z Ukrainy z Uniwersytetu im. J. Fedkowycza w Czerniowcach oraz Białorusi z Uniwersytetu im. J. Kupały w Grodnie.

Celem projektu jest działanie na rzecz współpracy z Przed Wawelem (Fot. Tomasz Bielański)krajami niebędącymi członkami Unii Europejskiej, a tradycyjnie w przeszłości związanymi kulturowo i historycznie z Polską – obecnie pełnoprawnym członkiem UE. Projekt ma na celu zapobieganie tworzeniu nowych podziałów (wg określenia inicjatora projektu dr. Stanisława Stępnia stawianiu „nowego muru berlińskiego”) między Europą Zachodnią a narodami Europy Środkowo-Wschodniej. Praktycznym celem projektu jest zarówno nauka języka polskiego i przybliżenie wieloetnicznego dziedzictwa przeszłości Polaków, Ukraińców i Białorusinów, jak również poznanie zabytków i kultury naszego kraju.

Nauka języka ma cel praktyczny: umożliwia jej uczestnikom czytanie polskiej prasy i literatury, słuchanie radia i oglądanie polskich programów telewizyjnych, a może także zachęcić do studiowania lub robienia doktoratów w Polsce. Przy okazji warsztatów językowo-kulturowych studenci będą zaznajamiani z funkcjonowaniem w Polsce: samorządu lokalnego; organizacji pozarządowych; mediów publicznych; ochrony zabytków pogranicza etnicznego. Będzie to możliwe dzięki spotkaniom z posłami i z radnymi samorządów lokalnych, wizytom w wybranych instytucjach i organizacjach.

Organizatorzy Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej swoim podopiecznym proponują ćwiczenia, ale też wycieczki krajoznawcze, wizyty w muzeach, archiwach, urzędzie konserwatorskim, wycieczki po zabytkach kultury polskiej, ukraińskiej i żydowskiej w regionie.

– W dniach 28 i 29 czerwca zwiedzali Zakopane i Kraków, gdzie największe wrażenie zrobił na nich Wawel i mauzoleum królów, którzy w jakimś sensie, władając wielonarodową Rzeczpospolitą, byli przecież i ich królami. W regionie poznali także zamki w Łańcucie i Krasiczynie, a także zabytki Przemyśla.

 

Dr Stanisław Stępień (Fot. Fot. Dariusz Delmanowicz)

Naukę i wycieczki uzupełnia oglądanie polskiej telewizji, czytanie gazet i codzienna wieczorna prezentacja filmów, zekranizowanych arcydzieł polskiej literatury klasycznej. „Pan Tadeusz”, „Wesele”, „Chłopi”, „Ziemia Obiecana” „Prymas Tysiąclecia” i „Katyń” to filmy, które pozostawiają na uczestnikach niezapomniane wrażenie – relacjonuje dr Stanisław Stępień, dyrektor Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego w Przemyślu, inicjator Polsko-Ukraińsko-Białoruskiej Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej.

Studenci z uniwersytetów w Czerniowcach na Ukrainie i Grodnie na Białorusi języka polskiego uczą się na swoich lektoratach. Ale poznawanie go na żywo jest bezcennym doświadczeniem. Dlatego chętnie skorzystali z zaproszenia przyjazdu do Przemyśla, gdzie spotkali się z polskimi nauczycielami. Ta grupa zainteresowana polskim językiem i kulturą to studenci stosunków międzynarodowych, historii i turystyki międzynarodowej. Znajomość polskiego w przyszłości będzie dla nich dużym atutem przy szukaniu pracy.

Jak trafnie zauważa doc. dr Władysław Strutyński z Katedry Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu im. J. Fedkowycza w Czerniowcach, że dobra znajomość języka polskiego dla studentów z Ukrainy i Białorusi, a w sposób szczególny studiujących stosunki międzynarodowe, ma wymiar praktyczny. Podobnie, jak j. angielski, jest dla nich przepustką do Europy.

Studenci w rozmowach przyznają, że bardzo lubią język polski. Jest bardzo podobny do ukraińskiego i białoruskiego. Najwięcej trudności przysparza im jednak gramatyka i ortografia. Wolny czas uczestnicy Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej spędzają na wspólnej zabawie, co pozwala im na wzajemne poznanie się poprzez prezentacje tradycji krajów zamieszkania, kuchni, organizacji wolnego czasu i zabawy.

Adam Kulczycki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X