II edycja Olimpiady Historii Polski na Ukrainie 2017/2018

W dniach 1-3 lipca 2018 r. odbył się III etap II edycji Olimpiady Historii Polski na Ukrainie 2017/18.

Zwycięzcami II edycji Olimpiady zostało dwóch uczniów Szkoły ogólnokształcącej nr 10 we Lwowie im. św. Marii Magdaleny Daniel Hymon i Bogusław Chodakowski oraz wolontariuszka Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku Danuta Stefanko. Tytuł laureata uzyskało czworo uczniów, a siedmioro tytuł finalisty Olimpiady Historii Polski na Ukrainie.

Wyniki zostały ogłoszone podczas gali finałowej Olimpiady, która odbyła się w Pałacu Prezydenckim, przez Przewodniczącego Komitetu Głównego dr hab. Andrzeja Korytkę. Laureaci, finaliści oraz nauczyciele przygotowujący ich do Olimpiady otrzymali dyplomy z rąk Pani Agaty Kornhauser-Dudy, małżonki prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Nagrody główne wręczał laureatom prof. Marek Witold Sioma. Wiceprezes IPN dr Mateusz Szpytma przekazał wszystkim nagrodzonym zestawy edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej, a przedstawiciele Fundacji Wolność i Demokracja prezes Robert Czyżewski i sekretarz Lila Luboniewicz upominki oraz nagrody rzeczowe, w tym książkę „Gryf” Jarosława Wróblewskiego od wydawnictwa Fronda.

Komitet Główny Olimpiady, w porozumieniu z Uniwersytetem im. Marii Curie-Skłodowskiej, doceniając wyrównany wysoki poziom przygotowania uczestników postanowił przyznać nagrodę główną w postaci indeksu na Uniwersytet wszystkim laureatom Olimpiady, co było bardzo miłym zaskoczeniem dla pozostałych laureatów.

W uroczystości udział wzięli z ramienia PTH: prof. Marek Witold Sioma, dr hab. Piotr Bednarz, dr hab. Andrzej Korytko, dr hab. Barbara Krysztopa-Czupryńska, dr hab. Wiesław B. Łach, dr hab. Mariusz Sawicki, dr hab. Andrzej Szmyt; wiceprezes IPN dr Mateusz Szpytma, zastępca dyrektora Biura Polonijnego Kancelarii Senatu RP Anna Kaczmarczyk, przedstawiciele Fundacji Wolność i Demokracja: prezes Robert Czyżewski, sekretarz Lila Luboniewicz, Dominik Szczęsny-Kostanecki – członek Komitetu Głównego Olimpiady, Anna Śmigielska – sekretarz Olimpiady, w roli gospodarza wystąpił dyrektor Biura Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Kazimierz Kuberski oraz Ewa Czerniawska.

Po części formalnej uroczystości całość zebranych kontynuowała spotkanie na tarasie pałacowych ogrodów, gdzie była okazja do bezpośrednich rozmów oraz zdjęć.

Podczas pobytu w Warszawie uczniowie wraz z opiekunami mieli okazję zwiedzić Warszawę oraz spotkać się z marszałkiem Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Markiem Karczewskim.

Trzy dni spędzone z uczestnikami Olimpiady są największą premią i uzasadnieniem potrzeby codziennej pracy Fundacji. Za co z całego serca dziękujemy zarówno uczestnikom wszystkich etapów, jak i nauczycielom oraz dyrektorom placówek, w których uczniowie mogą uczyć się historii Polski.

W etapie szkolnym II edycji Olimpiady Historii Polski na Ukrainie 2017/18 udział wzięło blisko 300 dzieci z trzech ostatnich klas tzw. „jedenastolatek”, czyli szkół ogólnokształcących. Uczniowie musieli w przeciągu godziny uporać się z testem zawierającym pytania ze wszystkich epok od średniowiecza po współczesność. Do II etapu zostało zakwalifikowanych 69 uczniów, którzy przystąpili do dwuetapowego egzaminu w czterech ośrodkach polonijnych: Ogólnokształcącej Szkole nr 10 im. Marii Magdaleny we Lwowie, Żytomierskiej Obwodowej Młodzieżowej Publicznej Organizacji „Związek Szlachty Polskiej”, Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie – Dom Polski w Kijowie oraz Polskiej Szkole Sobotniej przy Chmielnickim Oddziale Zjednoczenia Nauczycieli Polskich na Ukrainie. Do III etapu Komitet Główny Olimpiady zakwalifikował 14 uczestników.

Olimpiada Historii Polski na Ukrainie to bezprecedensowe przedsięwzięcie organizowane przez Fundację Wolność i Demokracja we współpracy z Polskim Towarzystwem Historycznym. Projekt skierowany jest do polskiej młodzieży szkolnej (od 15 do 17 roku życia, z klas IX, X oraz XI ukraińskiego systemu nauczania), zamieszkałej i uczącej się na terenie Ukrainy.

Lista laureatów oraz finalistów II edycji Olimpiady Historii Polski na Ukrainie 2017/18

Olimpiada organizowana jest w ramach projektu Fundacji „Biało-czerwone ABC. Program rozwoju polskiej edukacji na Ukrainie” współfinansowanego przez Senat RP w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Źródło: Fundacja Wolność i Demokracja

{gallery}gallery/2018/olimpiada_II_ed{/gallery}

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X