Grać według zasad

Unia Europejska to pragmatyczna realizacja romantycznego marzenia, idei która w centralnym punkcie stawia prawa i interesy jednostki – powiedział Jan Tombiński, ambasador UE w Kijowie, a poprzednio ambasador Polski przy UE, podczas swojego wykładu na Uniwersytecie Przykarpackim w Iwano-Frankiwsku.

13 listopada w Iwano-Frankiwsku, przy udziale Jana Tombińskiego, ambasadora UE na Ukrainie, Ihora Cependy, rektora Uniwersytetu Przykarpackiego oraz przedstawicieli władz miasta i regionu, uroczyście otworzono Centrum Informacyjne UE. Centrum utworzono przy Instytucie Historii, Politologii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przykarpackiego, ale będzie ono dostępne dla wszystkich mieszkańców i instytucji miasta i regionu. Funkcję dyrektora Centrum objęła Natalia Marczuk, absolwentka studiów doktoranckich NAN Ukrainy, a także Uniwersytetu Angelicum w Rzymie. Natalia Marczuk swobodnie włada językiem angielskim, włoskim i polskim.

Centrum Informacyjne UE w Iwano-Frankiwsku to 19 tego typu instytucja na Ukrainie. Jego celem, podobnie jak i pozostałych, jest umożliwienie szerszego dostępu do informacji o sposobach i procedurach działania Unii Europejskiej, co wobec podpisania przez Ukrainę umowy stowarzyszeniowej z UE nabiera szczególnego znaczenia. Ważnym jest by wszystkie te instytucje tworzyły współpracującą ze sobą sieć informacyjną, co powinno skutkować większą efektywnością działań – powiedział Kurierowi Jan Tombiński.

To bardzo ważne wydarzenie, nie tylko dla Uniwersytetu Przykarpackiego, ale dla całego regionu – powiedział Ihor Cependa, rektor UP. – To tylko pierwszy krok, który pozwoli lepiej poznać system funkcjonowania instytucji Unii Europejskiej, jej ustawodawstwo, a co za tym idzie, możliwości i sposoby jego realnej adaptacji w prawodawstwie państwa ukraińskiego. Znajomość tych problemów jest na Ukrainie wciąż bardzo mała. Czas zrozumieć, że nie należy grać zasadami, ale według zasad.

Marcin Romer

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X