Grać według zasad

Unia Europejska to pragmatyczna realizacja romantycznego marzenia, idei która w centralnym punkcie stawia prawa i interesy jednostki – powiedział Jan Tombiński, ambasador UE w Kijowie, a poprzednio ambasador Polski przy UE, podczas swojego wykładu na Uniwersytecie Przykarpackim w Iwano-Frankiwsku.

13 listopada w Iwano-Frankiwsku, przy udziale Jana Tombińskiego, ambasadora UE na Ukrainie, Ihora Cependy, rektora Uniwersytetu Przykarpackiego oraz przedstawicieli władz miasta i regionu, uroczyście otworzono Centrum Informacyjne UE. Centrum utworzono przy Instytucie Historii, Politologii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przykarpackiego, ale będzie ono dostępne dla wszystkich mieszkańców i instytucji miasta i regionu. Funkcję dyrektora Centrum objęła Natalia Marczuk, absolwentka studiów doktoranckich NAN Ukrainy, a także Uniwersytetu Angelicum w Rzymie. Natalia Marczuk swobodnie włada językiem angielskim, włoskim i polskim.

Centrum Informacyjne UE w Iwano-Frankiwsku to 19 tego typu instytucja na Ukrainie. Jego celem, podobnie jak i pozostałych, jest umożliwienie szerszego dostępu do informacji o sposobach i procedurach działania Unii Europejskiej, co wobec podpisania przez Ukrainę umowy stowarzyszeniowej z UE nabiera szczególnego znaczenia. Ważnym jest by wszystkie te instytucje tworzyły współpracującą ze sobą sieć informacyjną, co powinno skutkować większą efektywnością działań – powiedział Kurierowi Jan Tombiński.

To bardzo ważne wydarzenie, nie tylko dla Uniwersytetu Przykarpackiego, ale dla całego regionu – powiedział Ihor Cependa, rektor UP. – To tylko pierwszy krok, który pozwoli lepiej poznać system funkcjonowania instytucji Unii Europejskiej, jej ustawodawstwo, a co za tym idzie, możliwości i sposoby jego realnej adaptacji w prawodawstwie państwa ukraińskiego. Znajomość tych problemów jest na Ukrainie wciąż bardzo mała. Czas zrozumieć, że nie należy grać zasadami, ale według zasad.

Marcin Romer

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

X