Ekumeniczna modlitwa w katedrze lwowskiej

Na zakończenie tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 25 stycznia, w święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła we lwowskiej katedrze łacińskiej na zaproszenie arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego zgromadzili się duchowni i liczni wierni Kościoła Katolickiego dwóch obrządków, Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego patriarchatu moskiewskiego, Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego patriarchatu kijowskiego, Ukraińskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego i Chrześcijańskiego Kościoła Ewangelickiego „Getsemani”.

w obrządku wschodnim nabożeństwo poprowadzili prawosławni, również przemówienie wygłosił metropolita lwowsko-sokalski Dymytrij Rudiuk z Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego patriarchatu kijowskiego.

Dalej mszy św. przewodniczył arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, z którym w koncelebrze był też proboszcz greckokatolickiej katedry św. Jura ks. mitrat Roman Krawczyk (mitrat w Cerkwi prawosławnej i Kościele greckokatolickim to duchowny wyższego stanu, któremu przysługuje prawo do noszenia mitry – pl.wikipedia).

Na początku homilii arcybiskup Mokrzycki powiedział, że obecne w tej katedrze duchowieństwo i wierni jednoczą się w modlitwie z całym światem chrześcijańskim.

– Nasze miasto jest szczególne – zaznaczył hierarcha – mieszkamy wspólnie, chodzimy po tych samych ulicach, żegnamy się znakiem krzyża przed świątyniami chrześcijańskimi różnych konfesji. W ciągu roku spotykany się na różnych wspólnych modlitwach w intencji ojczyzny i naszego miasta. Witamy się na ulicach i obejmujemy w świątecznych powitaniach. Podajemy rękę na powitanie i przekazujemy pocałunek pokoju. Te gesty oznaczają, że szanujemy się nawzajem. Ten szacunek wypływa ze świadomości, że Chrystus jest pośród nas. Chrystus – który jest naszą Drogą, Prawdą i Życiem. Czegoż nam nie wystarcza, aby nastała pełna jedność? – pytał arcybiskup Mokrzycki.

Hierarcha powiedział, że w 2018 roku w Kościele powszechnym hasłem Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan jest cytat z Księgi Wyjścia: „Prawica Twoja wsławiła się mocą”. – To właśnie te słowa dają odpowiedź na moje pytanie – wyjaśnił metropolita. – Nam ciągle jeszcze nie starcza sił, aby w jedności objawiła się prawica Pańska – zaznaczył.

– Jestem szczęśliwy i przepełnia mnie radość z tego, że już po raz kolejny spotykamy się w tej katedrze, aby odczuć jedność w modlitwie. Dziękuję wam wszystkim za dar obecności i proszę Boga Wszechmogącego i Matkę Syna Bożego, którą czcimy w tej świątyni, jako Piękną Gwiazdę miasta Lwowa, abyśmy kiedyś spotkali się w jednej wspólnocie świętych w Niebie. Amen – powiedział na zakończenie arcybiskup Mieczysław Mokrzycki.

Po Mszy św. wszyscy duchowni i wierni pomodlili się o jedność chrześcijan oraz o zakończenie wojny na wschodzie Ukrainy. Zabrzmiał hymn cerkiewny „Boże Wielki, Jedyny!”. Na zakończenie spotkania ekumenicznego wystąpiła schola protestantów.

Konstanty Czawaga
Tekst ukazał się w nr 2 (294) 30 stycznia – 12 lutego 2018

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X