„Dzień Polonii і Polaków za granicą” w Drohobyczu

…Tam, w moim kraju, w dalekiej stronie
Sto gwiazd zgaszonych stoi w koronie,
Sto gwiazd zgaszonych nad polem stoi,
Jak stu rycerzy w żelaznej zbroi…
Maria Konopnicka

W maju w Drohobyczu miały miejsce uroczystości z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą. Tę kulturalno-artystyczną imprezę zorganizowało Polskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe „Zgoda”, na czele którego od wielu lat stoi zasłużona działaczka na rzecz kultury polskiej Maria Galas. Impreza odbyła się w auli szkoły nr 15 i była zorganizowana przy wsparciu Senatu RP, komisji Opieki nad Polonią i Polakami za Granicą oraz Fundacji Wolność i Demokracja.

Uczniowie i absolwenci sobotniej szkoły, kierowanej przez Marię Galas, przygotowali specjalny okolicznościowy program artystyczny, który rozpoczęły hymny Polski i Ukrainy. Następnie Maria Galas powitała serdecznie zebranych z okazji tego święta, ważnego dla wszystkich Polaków, zamieszkujących Ukrainę, i przedstawiła gości – liderów organizacji polskich ze Stryja, Truskawca, Drohobycza, Borysławia i Mościsk.

Interesującą prelekcję o życiu Polaków, mieszkających poza granicami kraju przedstawiała docent Drohobyckiego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki Irena Łozińska. Prezentacja pokazała skalę osiedlenia się Polaków na całym świecie.

W części artystycznej zabrzmiały wiersze poetów polskich w wykonaniu prowadzących uroczystość Rostysława Petrenko i Ilony Pinczak, a następnie wystąpił chór dziecięco-młodzieżowy „Odrodzenie”, działający przy Towarzystwie, którego dyrygentem jest Maria Gew, z akompaniamentem Olgi Tomaszuk, Zasłużonej dla Kultury Polskiej. Program patriotyczny w wykonaniu chóru zachwycił zebranych. Cała sala śpiewała wspólnie „Kraj rodzinny”, „Piechota, ta szara piechota”, „Przybyli ułani”, „Ułani, ułani”, „Podkóweczki, dajcie ognia”, „Głęboka studzienka”, „Miała baba koguta”, „Сzerwony pas” i „Orzeł biały”.

Na program koncertu złożyły się też utwory instrumentalne kompozytorów polskich „Polonez” M. Ogińskiego i „Pieśń polska” H. Wieniawskiego w wykonaniu Natali Kruczenkowej (skrzypce). Natomiast Maria Gew wykonała skomponowane przez siebie pieśni „Tam, w moim kraju…” do słów Marii Konopnickiej, „Być może”, słowa Stanisław Ryszard Dobrowolski, oraz znaną „Rozkwitały pąki białych róż…” (sł. Kazimierz Wroczyński, muz. Mieczysław Kozar-Słobódzki). Wykonawczyni akompaniowała Olga Tomaszuk. Na zakończenie koncertu wszyscy wspólnie odśpiewali „Rotę” Marii Konopnickiej.

Na uroczystości obecny był o. Mirosław Lech z kościoła pw. św. Bartłomieja w Drohobyczu, który podziękował wszystkim organizatorom za wspaniałe przeżycia artystyczne i w modlitwie pobłogosławił wszystkie dobre poczynania na rzecz krzewienia Kultury polskiej na terenach Ukrainy.

Maria Galas, która zwracając się do młodych chórzystów, podkreśliła: „Wybiegając wprzód, z okazji Dnia Dziecka chcę złożyć gratulacje wszystkim naszym dzieciom i zachęcam do wzięcia udziału w następnym występie chóru „Odrodzenie” na festiwalu polskiej i ukraińskiej kultury, który odbędzie się w Truskawcu w dniach 8–9 czerwca”.

Znaczenie i osiągnięcia szkoły sobotniej w dziedzinie krzewienia oświaty i wychowania młodzieży podkreśliła w swoich słowach również Olga Suchowerska, zastępca dyrektora szkoły nr 15: „Bardzo mi miło, że nasi uczniowie – a są to członkowie chóru „Odrodzenie” i soliści, oczarowali nas dziś swoim wykonaniem polskich pieśni. Przecież Polska – to nas najbliższy sąsiad i dlatego nasza młodzież powinna znać, szanować i studiować polską kulturę i tradycje. Tylko tak właśnie stworzymy naszą przyszłą wspólną historię”.

Maria Gew
wykładowca Drohobyckiego Liceum Muzycznego im. W. Barwińskiego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X