Dzięki Balczunowi Ukrzaliznycia zaczęła zarabiać

W 2016 roku publiczna spółka akcyjna „Ukrzaliznycia” uzyskała dochody w wysokości 78,9 mld hrywien. Wydatki spółki wyniosły 78,6 mld hrywien. Saldo środków pieniężnych na rachunkach bankowych spółki na koniec 2016 roku wyniosło 5,5 mld hrywien.

„Jak liczyliśmy, rezultat finansowy »Ukrzaliznyci« w roku 2016 jest dochodowy – uzyskano 303 mln hrywien. Firma w całości wykonała swoje zobowiązania wobec państwa: według danych operacyjnych, a w 2016 roku uiszczono już 15 mld hrywien podatków i obowiązkowych płatności”, – powiedział prezes zarządu publicznej spółki akcyjnej „Ukrzaliznycia” Wojciech Balczun, przekazuje służba prasowa spółki.

o budżetu państwa wpłacono 6,8 mld hrywien, a do państwowych funduszy celowych i lokalnego budżetu – 8,2 mld hrywien.

W 2016 roku przewieziono 343,4 mln ton ładunków i 439 mln pasażerów. Przychody z przewozów w 2016 roku wyniosły 62 mld hrywien. Koszty transportu stanowią 58,4 mld zł. Udało się zmniejszyć je w porównaniu z zatwierdzonym planem o 1,7 mld hrywien (czyli 2,8%).

W zeszłym roku udało się zmniejszyć koszty paliwa o 1,3 mld hrywien poprzez zmniejszenie ceny zakupu oleju napędowego. Przy planie 20 912 hrywien za tonę rzeczywista cena wyniosła 19 902 hrywien za tonę.

Odnowiono tabor, wydając 2,8 mld hrywien. Zmodernizowano główne środki, wydając 2 mld hrywien, w tym 0,9 mld hrywien na tabor.

Wykonano prace w zakresie kapitalnego remontu, wydając 2,8 mld hrywien, w tym 1,1 mld hrywien na odbudowę kolei, a 0,7 mld hrywien na budowę Tunelu Beskidzkiego. Zmodernizowano odcinek Komysz-Zoria – Wołnowacha, co pozwoliło na zwiększenie jego przepustowości.

Odremontowano 7 278 lokomotyw (56 z nich objął remont kapitalny), ponad 30 tys. wagonów towarowych, ponad 2 tys. wagonów pasażerskich, odnowiono i uruchomiono piętrowy pociąg Skoda, zakupiono 1020 półwagonów.

EBITDA za 2016 rok wynosi 20,5 mld zł, a rentowność EBITDA – 30%.

Źródło: wschodnik.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X