Dr Henryk Mosing – człowiek o wielkim sercu fot. z archiwum autorów

Dr Henryk Mosing – człowiek o wielkim sercu

27 stycznia 1910 roku urodził się Henryk Ernest Jan Ryszard Mosing – wybitny naukowiec epidemiolog pochodzenia polskiego, doktor medycyny, były kierownik Instytutu Epidemiologii i Mikrobiologii we Lwowie, osobowość o wielkiej wiedzy i głębokiej kulturze duchowej.

Inteligencja naukowca, jego dzieło naukowe wciąż budzi zainteresowanie środowisk naukowych. Naukowiec epidemiolog, lekarz i ksiądz rzymskokatolicki, był znany jako ojciec Paweł, który łączył dwa powołania, mające na celu zachowanie życia ludzkiego i duszy.

Całe życie Henryka Mosinga było związane ze Lwowem, jak również działalność naukowa, którą prowadził w jednym instytucie przez 43 lata, rozpocząwszy w nim pracę jeszcze będąc studentem pod kierownictwem światowej sławy biologa prof. Rudolfa Weigla. Przez kilka dziesięcioleci ludzkość mogła doświadczyć owoców ich współpracy ‒ powszechne szczepienia przeciw tyfusowi plamistemu.

W latach powojennych pod kierownictwem Henryka Mosinga prowadzono produkcję szczepionki przeciw tyfusowi plamistemu Weigla, udoskonalono technologię wytwarzania szczepionki, prowadzono badania gorączki pięciodniowej oraz riketsjozy napadowej.

Opracowana przez naukowca koncepcja eliminacji tyfusu plamistego uzyskała pełne uznanie. Rzetelne wdrażanie środków przeciwepidemiologicznych po raz pierwszy w historii kraju pozwoliło zmniejszyć zapadalność do poziomu bezpiecznego epidemiologicznie, doprowadzić tę groźną infekcję do stanu eliminacji na znacznym terytorium euroazjatyckim.

W przeddzień 113. rocznicy urodzin H. Mosinga, 26 stycznia 2023 roku, w Instytucie Naukowo-Badawczym Epidemiologii i Higieny Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego im. Daniela Halickiego odbyły się uroczystości upamiętniające z udziałem przedstawicieli Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie i studentów Uniwersytetu Katolickiego Trzeciego Wieku.

Wicekonsul Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie Natalia Rudczyk powitała obecnych i podziękowała za zachowanie pamięci o doktorze Henryku Mosingu, człowieku o wysokiej duchowości – ojcu Pawle, zasłużonym dla nauki i edukacji.

Dyrektor Instytutu Badawczo-Naukowego Epidemiologii i Higieny Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego im. Daniela Halickiego Borys Kuzminow przedstawił raport „Historia pewnej rocznicy”, w którym zostały nakreślone główne etapy działalności laboratorium tyfusu plamistego oraz procesów technologicznych produkcji szczepionek, a także odpowiadał na liczne pytania obecnych.

Na zakończenie spotkania odbył się pokaz filmu dokumentalnego „Ksiądz Henryk Mosing… Misja”, nakręcony przez zespół kreatywny telewizji katolickiej EWTN Ukraina (scenarzysta i reżyser Wołodymyr Kaczur).

27 stycznia 2023 roku przy grobowcu rodzinnym  świetlanej pamięci naukowca na Cmentarzu Łyczakowskim złożyli kwiaty i oddali mu cześć współpracownicy Instytutu Badawczo-Naukowego Epidemiologii i Higieny Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego im. Daniela Halickiego Borys Kuzminow, kierownik Centrum Leczniczo-Diagnostycznego Taras Tacjun, kierowniczka Muzeum Henryka Mosinga Walentyna Smolnicka, również przedstawiciele Uniwersytetu Katolickiego Trzeciego Wieku – prezes Marian Furżyński oraz wiceprezes Jurij Ralko, studentka Uniwersytetu Katolickiego Trzeciego Wieku Jadwiga Pańkowska, prezes Fundacji „Bratnia Dusza” (Polska) Iwona Romaniak, Dariusz Cieśla – zastępca szefa Małopolskiego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża.

W swoim przemówieniu Borys Kuzminow zauważył, że ten wybitny naukowiec pozostawił nam wielkie dziedzictwo naukowe i jest przykładem bezinteresownego poświęcenia się nauce i ludziom. Podkreślił, że dobrą tradycją stało się organizowanie w Instytucie wydarzeń, poświęconych upamiętnieniu Henryka Mosinga.

Jadwiga Pańkowska podzieliła się własnymi wspomnieniami o Henryku Mosingu.

Jurij Ralko podziękował profesorowi B. Kuzminowowi i pracownikom Instytutu za troskliwe zachowanie pamięci, związanej z działalnością wybitnego naukowca i kapłana z powołania H. Mosinga.

Borys Kuzminow
Walentynа Smolnycka

Tekst ukazał się w nr 4 (416), 27 lutego – 16 marca 2023

X