Doroczne spotkanie katolickich biskupów Ukrainy

Mszą św. pod przewodnictwem nuncjusza apostolskiego na Ukrainie arcybiskupa Claudio Gugerottiego w kaplicy Domu Rekolekcyjnego archidiecezji lwowskiej w Brzuchowicach koło Lwowa zakończyły się 29 listopada doroczne rekolekcje dla rzymsko i greckokatolickich biskupów Ukrainy.

Nauki głosił pochodzący z Podola ks. Roman Łaba OSPPE, biblista, który w centrum swych rozważań umieścił postać św. Józefa, ukazując go jako wzór dla biskupów całego Kościoła, niezależnie od jego tradycji.

– Wspólne rekolekcje biskupów łacińskich, Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego (UKGK) i greckokatolickiej eparchii (diecezji) mukaczewskiej odbywają się na Ukrainie raz w roku. Za ich organizację odpowiedzialni są na przemian biskupi każdego obrządku – wyjaśnił dla Kuriera Galicyjskiego łaciński metropolita lwowski arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, niedawny przewodniczący Ukraińskiej Konferencji Biskupów (rzymskokatolickiej). – W tym roku, dzięki Bożej Opatrzności, mogliśmy spotkać się w Brzuchowicach, w naszym ośrodku rekolekcyjnym.

Hierarcha zaznaczył, że rekolekcjonista „w sposób bardziej egzegetyczny uświadomił nam, kim jest biskup, jakie są jego zadania, jego rola i odpowiedzialność w prowadzeniu Kościoła Chrystusowego”. Za przewodnika i wzór obrał postać św. Józefa – patrona Kościoła, „który od samego początku został mu powierzony” – mówił arcybiskup, dodając, że św. Józef „najpierw wychowywał Chrystusa, a teraz opiekuje się nami”. – Ojciec rekolekcjonista uwrażliwił nas na tego świętego, przypominając jednocześnie, w jak wielkim stopniu od posługi biskupiej zależy życie Kościoła w naszych diecezjach i w naszym kraju – wskazał arcybiskup Mokrzycki.

Fot. Konstanty Czawaga
{gallery}gallery/2018/biskupi_spotkania{/gallery}

Obecny zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego arcybiskup większy kijowsko-halicki Światosław Szewczuk podkreślił, że jedność Kościołów jest dziś bardzo ważna dla chrześcijan Ukrainy. Zauważył, że jedność tę budują dziś również prawosławni, przypomniał o znaczeniu ekumenizmu jako ruchu na rzecz jedności wszystkich Kościołów, tych, którzy wierzą w jednego i tego samego Boga Ojca. – Dlatego my, członkowie Kościoła powszechnego, jesteśmy powołani w szczególny sposób do świadczenia o jedności Kościoła Chrystusowego pierwszego tysiąclecia, jedności Wschodu i Zachodu – zauważył zwierzchnik UKGK.

W tym dniu w Brzuchowicach, z udziałem nuncjusza apostolskiego na Ukrainie arcybiskupa Claudio Gugerottiego, odbyło się też braterskie spotkanie biskupów, uczestniczących w rekolekcjach.

– Omówiliśmy problemy życia naszego Kościoła, w tym także nadużycia, do których może dochodzić w Kościele, a o których tak często słyszymy w Europie czy w Ameryce. Dlatego chcemy przygotować i uwrażliwić naszych kapłanów, osoby duchowne, by do takich nadużyć u nas nie dochodziło – zaznaczył arcybiskup Mieczysław Mokrzycki.

Konstanty Czawaga
Tekst ukazał się w nr 23-24 (315-316) 18 grudnia 2018 – 17 stycznia 2019

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X