Doktoraty honoris causa dla Polaków

Doktoraty honoris causa dla Polaków

Prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow z Instytutu Geofizyki UW, członkini i przewodnicząca rady naukowej Collegium Invisibile i rektor UW w latach 2005-2012 oraz Jan Malicki, dyrektor Studium Europy Wschodniej UW, odebrali akademicki tytuł honorowy na Uniwersytecie Przykarpackim im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku.

 

 

Uroczystość odbyła się 28 listopada podczas akademii z okazji 20-lecia katedry polonistyki na Uniwersytecie Przykarpackim im. Wasyla Stefanyka. Wśród zaproszonych gości byli rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. Marcin Pałys, przedstawiciele administracji wojewódzkiej, przewodniczący rady wojewódzkiej Wasyl Skrypnyk, konsul generalny RP we Lwowie Jarosław Drozd oraz przedstawiciele władz miasta.

Prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow z Instytutu Geofizyki UW (Fot. Leon Tyszczenko)Na ręce prof. Chałasińskiej-Macukow złożono wyrazy podziękowania za wsparcie dwóch potężnych projektów, które dofinansowuje Uniwersytet Warszawski – odbudowę obserwatorium astronomicznego na górze Pop Iwan i budowę centrum młodzieży w Mikuliczynie. Janowi Malickiemu dziękowano za wieloletnią współpracę, organizację wymiany studentów i letnich szkół w Polsce.

 

Akty nadania tytułów wręczył rektor Uniwersytetu Przykarpackiego Ihor Cependa.

Zdaniem rektora Cependy, uhonorowanie wykładowców z UW ma wymiar symboliczny, bowiem odbywa się w 20 rocznicę powołania katedry polonistyki w Iwano-Frankiwsku. – Uniwersytet Warszawski wspierał naszą uczelnię w 1993 roku, kiedy powołano katedrę języka i literatury polskiej. Dzięki temu nawiązaliśmy współpracę i wymianę studentów między uczelniami.

 

W ciągu 20 lat istnienia wydział polonistyki ukończyło 400 absolwentów – powiedział Ihor Cependa. – Wśród absolwentów są znani dziś wykładowcy, młodzi naukowcy, współorganizatorzy projektów polsko-ukraińskich. Mamy dużą bibliotekę, centrum polonistyczne, organizujemy konferencje naukowe. Są to osiągnięcia pracowników katedry na czele z jej kierownikiem profesorem Mykołą Łesiukiem – podkreślił Cependa.

Jan Malicki, dyrektor Studium Europy Wschodniej UW (Fot. Leon Tyszczenko)Warto przypomnieć, iż Jan Malicki otrzymał niedawno tytuł doktora honoris causa Akademii Ostrogskiej. Podczas obu uroczystości podkreślano zasługi Jana Malickiego w prowadzeniu dialogu naukowego pomiędzy naukowcami z Europy Środkowo-Wschodniej.

Natalia Kostyk, Olga Irodenko

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X