Dobiegła końca II edycja akcji „Nie jesteś sam” w obwodzie iwanofrankiwskim Fot. Artur Sojka

Dobiegła końca II edycja akcji „Nie jesteś sam” w obwodzie iwanofrankiwskim

Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku zrealizowało już po raz drugi akcję pomocową „Nie jesteś sam”, zainicjowaną przez Fundację Wolność i Demokracja. W ramach inicjatywy wolontariusze odwiedzili ponad 70 osób i dotarli do Kołomyi, Obertyna, Tłumacza, Kałusza, Doliny oraz Iwano-Frankiwska, dawnego Stanisławowa. Pomoc, przy koordynacji lokalnych polskich ośrodków, otrzymały również osoby w innych miejscowościach na Ukrainie.

– Zaszczyt mam, że jesteście u mnie – powiedziała seniorka Jadwiga Szulga z Kołomyi. – Bardzo się cieszę. Mnie chodzi o pamięć, że Polacy jeszcze pamiętają o mnie, bo już nie mam nikogo, ni siostry, ni brata. Synowie są na emeryturze, pracują, pomagają, bo tej emerytury nie staje, co mam teraz. Coraz ciężej jest, gaz taki drogi, woda, wszystko, a człowiek musi żyć, pracować, a ja już niestety nie jestem do pracowania. Chcę podziękować polskiemu rządowi, wszystkim Polakom, którzy dołączyli się do tej pomocy, Bóg zapłać.

Fot. Artur Sojka

W ramach inicjatywy Polacy oraz osoby polskiego pochodzenia powyżej 60 roku życia otrzymały w tym roku paczki żywnościowe, artykuły chemiczne, leki oraz jednorazowe zapomogi finansowe. Kilku osobom przekazano również opał na zimę oraz grzejnik do ogrzewania mieszkania. Dla seniorów wszelka pomoc jest bardzo ważna.

– Analizujemy i weryfikujemy potrzeby seniorów – mówi Maria Osidacz, dyrektor Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego. – Ktoś potrzebuje dodatkowych środków, ktoś leków. Współpracujemy w poszczególnych miejscowościach z organizacjami polskimi, które nam pomagają. Odwiedzamy seniorów, spotykamy się z nimi. Staramy się spędzać z tymi osobami jakąś chwilę, porozmawiać z nimi, zapytać o zdrowie, o ich potrzeby, aby odczuwali, że faktycznie nie są sami. Dzwonimy też do nich na święta.

Fot. Artur Sojka

Ważnym elementem wsparcia seniorów są spotkania i rozmowy z wolontariuszami. Nierzadko te starsze osoby mieszkają same, nie mając możliwości codziennej komunikacji z rodziną. Wolontariusze akcji „Nie jesteś sam” prowadzą też rozmowy telefoniczne z seniorami, objętymi opieką w ramach tej inicjatywy, przez co te osoby czują się potrzebne i wzmacnia się w nich poczucie sensu życia. Dla seniorów jest to okazja do wspomnień z lat dziecinnych oraz podzielenia się swoim życiu codziennym.

– Zobaczyłam w tym projekcie możliwość bycia pomocną dla osób w potrzebie – powiedziała wolontariuszka Krystyna Smal. – Myślę, że seniorzy to nasze dziedzictwo. Mogą opowiedzieć dużo o sobie, poprzez co możemy się dowiedzieć o naszej przeszłości, o historii. Jest to też okazja do rozmowy z nimi, aby poczuły się potrzebne. Każda z tych osób potrzebuje troski.

Fot. Artur Sojka

Dla wielu seniorów, którzy funkcjonują na co dzień w ukraińskim środowisku, spotkanie z wolontariuszami jest niemal jedyną okazją, by porozmawiać z kimś po polsku, wspomnieć o historii swojej rodzinnej miejscowości i swojej rodziny. Starsze osoby z wielką wdzięcznością i wzruszeniem przyjmują pomoc.

– Pochodzę z polskiej rodziny – mówiła Franciszka Pona z Obertyna. – Dziękuję bardzo, że pamiętacie o nas. Dziękuję również za remont po powodzi, który pomogliście mi zrobić w ubiegłym roku. Myślę, że ta akcja pomocowa jest potrzebna. Trzeba płacić za światło, za gaz, a to drogo i nie wystarcza czasami emerytury. Każda pomoc jest potrzebna, szczególnie leki. Dziękujemy za wszystko.

Akcja pomocowa „Nie jesteś sam” to projekt mający na celu udzielenie kompleksowego wsparcia osobom powyżej 60 roku życia polskiego pochodzenia na terenie Ukrainy. Inicjatywa zakłada m.in. zorganizowanie sieci wolontariuszy, którzy wyposażeni w kompetencje komunikacyjne wspierają i będą wspierać seniorów, realizując ideę integracji międzypokoleniowej. Akcja jest finansowana ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021.

Danuta Stefanko

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X