Dobiegł końca tegoroczny sezon turystyczny w Karpatach

W ramach projektu ożywiania „Przedwojennych tradycji turystycznych w Karpatach Wschodnich”

realizowanego przez Lwowski Klub Sportowy „Pogoń”, Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku oraz Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej wyprawą górską w okolice Sławska (obwód lwowski) zamknęliśmy w sobotę 2 grudnia 2017 we Lwowie tegoroczny sezon turystyczny.

Miejsce i termin zostały wybrane nieprzypadkowo. Przy okazji tego wyjazdu chcieliśmy przypomnieć uczestnikom zasługi powstałego w 1907 roku we Lwowie Karpackiego Towarzystwa Narciarskiego, które wniosło szczególny wkład w zagospodarowywanie turystyczne Karpat Wschodnich i Bieszczadów, gdzie ważną rolę jako ośrodek narciarski spełniało Sławsko.

29.I.1907 r. odbyło się pierwsze zebranie konstytuujące Karpackie Towarzystwo Narciarzy (w kawiarni Schnaidera przy ul. Akademickiej we Lwowie, pokój ostatni), na którym dwudziestu uczestników wybrało zarząd w składzie: dr Kazimierz Panek – przewodniczący, dr Tadeusz Kossowicz – zastępca przewodniczącego, Roman Kordys – sekretarz, przodownicy: I – Maksymilian Dudryk, II – Ludwik Pręgowski, członkowie: dr Stefan Dąbrowski, Tadeusz Pogórski, Tadeusz Wilusz, Witold Wolański.

Celem Karpackiego Towarzystwa Narciarzy było rozwinięcie narciarstwa i turystyki zimowej. Towarzystwo, prowadząc intensywną działalność popularyzatorską i szkoleniową (kursy, w tym z udziałem instruktorów z Austrii i Skandynawii), drukując podręczniki jazdy i skakania na nartach, prowadziło jednocześnie działalność wycieczkową w różnorodne partie górskie.

Sportowe aspiracje Karpackie Towarzystwo Narciarzy wykazywało już od początku istnienia. Dało temu dowody nie tylko organizując zawody narciarskie (pierwsze zjazdy o charakterze wyczynowym w Sławsku 14 marca 1909 roku), ale stając się wraz z Akademickim Klubem Turystycznym, Wisłą Kraków, Czarnymi Lwów i Pogonią Lwów założycielem krótko istniejącego Polskiego Związku Sportowego. Rok 1912 zakończyło Towarzystwo w liczbie 221 członków.

Konsekwencją prowadzenia intensywnej działalności wycieczkowej było dążenie do posiadania własnej bazy noclegowej w górach. Na wniosek Zygmunta Klemensiewicza i Romana Kordysa wybrano Sławsko, gdzie zbudowano schronisko, niestety spalone przez wojska rosyjskie w 1915 r. Latem 1922 przystąpiono do odbudowy schroniska w poprzedniej lokalizacji. Już na Boże Narodzenie udzielano w nim noclegów. Pomocy udzielił również Oddział Lwowski Towarzystwa Tatrzańskiego (1 500 000 marek i 20 złotych), za co uzyskał obietnicę zniżek dla swoich członków jak dla członków Towarzystwa w okresie 15.04– 31.10 każdego roku. Schronisko miało 134 m2 powierzchni użytkowej i 56 miejsc noclegowych. Już w zimie 1924/1925 urządzono 3 kursy narciarskie. Oferowało całodzienne utrzymanie. Zimą 1924/1925 udzielono 530 noclegów.

Popularyzując narciarstwo Karpackie Towarzystwo Narciarzy urządzało odczyty, rozwijano działalność sportową – 6– 7 stycznia 1912 roku urządzono w Sławsku pierwsze w kraju zawody narciarskie w skokach, na których zwycięzca osiągnął odległość 9,90 m. 3 i 4 lutego 1912 roku zawodnicy Towarzystwa Narciarzy zajęli pierwsze miejsca w zawodach o mistrzostwo Moraw i Śląska urządzonych w Osławicy. W 1923 roku w Sławsku Towarzystwo urządziło na zlecenie Polskiego Związku Narciarskiego IV Związkowe Mistrzostwa Polski w narciarstwie.

Dziękujemy wszystkim, którzy byli z nami przez cały tegoroczny sezon turystyczny w Karpatach Wschodnich!

Źródło: Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku

Fot. Eugeniusz Wołoszyn, Eugeniusz Sało
{gallery}gallery/2017/10_zamkniecie_sezonu_turystycznego{/gallery}

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X