Dni Polskie w Suczawie

Dni Polskie w Suczawie

Już po raz dziewiętnasty odbyły się Dni Polskie na rumuńskiej Bukowinie. W ramach polskiego święta odbyła się konferencja polsko-rumuńska, prezentacje polskich książek i dożynki w polskiej wsi na Bukowinie Nowy Sołoniec. Uroczystość w Nowym Sołońcu uświetnił kardynał Kazimierz Nycz z Warszawy.

Dni polskie rozpoczęto od otwarcia wystawy „Józef Piłsudski – mąż stanu Polski i Rumunii”. Mieszkańcy Bukowiny i goście imprezy mogli zobaczyć wystawę dzięki Instytutowi Polskiemu w Bukareszcie. Konferencja naukowa w tym roku odbyła się pod hasłem „Związki rumuńsko-polskie w historii i w kulturze”. Przybyłych przywitał prezes Związku Polaków w Rumunii Gerwazy Longher.

Fot. Wojciech Jankowski

Na sympozjum naukowe przyjechali naukowcy z Polski, Rumunii i Ukrainy. Konferencja suczawska jest jedynym wydarzeniem wspomagającym kontakty środowisk akademickich z obydwu państw na dużą skalę. Zgodnie z wypracowaną w Suczawie tradycją, sympozjum zostało podzielone na sekcje „W kręgu historii” i w „Kręgu kultury”, osobną sekcją jest również część poświęcona problematyce bukowińskiej. W związku z rokiem Józefa Piłsudskiego osobny panel poświęcono Józefowi Piłsudskiemu.

– W przyszłym roku odbędzie się XX sympozjum. Na szczęście granica rumuńsko-ukraińska to nie granica polsko-ukraińska. Można byłoby zrobić jeden dzień wyjazdowy – w historycznej Sali Czerwonej rezydencji biskupów Bukowiny w Czerniowcach – powiedział w trakcie podsumowania konferencji Władysław Strutyński, prezes Obwodowego Towarzystwa Kultury Polskiej im. A. Mickiewicza w Czerniowcach. I dodał – Stosunki polsko-ukraińskie w Bukowinie to nie stosunki polsko-ukraińskie w Galicji.

– Cieszymy się, że nasi przyjaciele z Czerniowiec znów po kilkuletniej przerwie pojawili się na Dniach Polskich – przejęła inicjatywę Elżbieta Wieruszewska-Calistru z Domu Polskiego w Suczawie. Pani Wieruszewska w rozmowie z nami przyznała później, że połączone bukowińskie spotkania za rok są dobrym pomysłem.

Fot. Wojciech Jankowski

Punktem ostatnim sympozjum była prezentacja książek. Związek Polaków w Rumunii wydał monografię dra Jana Bujaka „Kronika polskich Bukowińczyków 1911–1914”. Zaprezentowano również książki o tematyce rumuńskiej: „W kręgu polsko-rumuńskiej współpracy oświatowej” Piotra Gołdyna, „Ze wspólnej przeszłości. Studia z dziejów stosunków polsko-rumuńskich” pod redakcją profesora Aleksandra Smolińskiego, „Polska i Rumunia w Europie Środowej w XX i XXI wieku” pod redakcją Agnieszki Kastory i Henryka Walczaka, „Bukowina. Inni wśród swoich” pod redakcją Heleny Krasowskiej, Magdaleny Pokrzyńskiej, Radu Bruji i inne.

Ostatnim punktem Dni Polskich były dożynki w polskiej wsi Nowy Sołoniec. Obchody uświetnił swoją obecnością kardynał Kazimierz Nycz z Warszawy. Mszę świętą koncelebrowali kardynał Kazimierz Nycz, biskup Jassów Petru Gherghel, ksiądz dziekan Bukowiny Iosif Pâuleţ i proboszcz parafii w Nowym Sołońcu Stanisław Kucharek. Msza była odprawiana w trzech językach – po polsku, rumuńsku i po łacinie.

Fot. Wojciech Jankowski

Na uroczystość przybyli ponadto: konsul z Bukaresztu Andrzej Kalinowski, senator Maciej Łuczak, zastępca przewodniczącej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Ryszard Bonisławski z Komisji spraw Emigracji, przewodniczący sejmiku województwa podkarpackiego Czesław Łączak.

Impreza odbyła się w dniach 7–9 września. Dni Polskie wpisały się już w kalendarz wydarzeń na Bukowinie rumuńskiej. Sympozjum naukowe jest najważniejszą konferencją naukową Polski i Rumunii. Za rok odbędzie się edycja jubileuszowa. Oczekujemy XX Dni Polskich w Suczawie.

Impreza została zorganizowana przez Związek Polaków w Rumunii.

Wojciech Jankowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X