Czwarta edycja rocznika „Pogranicze: Polska-Ukraina”

Czwarta edycja rocznika „Pogranicze: Polska-Ukraina”

Po raz czwarty w Drohobyczu został zaprezentowany rocznik „Pogranicze: Polska-Ukraina”. W historii Europy wielonarodowościowe regiony ze wspólnym systemem społecznym i silnymi tendencjami kulturowymi i językowymi były zjawiskiem powszechnym. Za takowy można uważać i region Karpat i Galicję, i Bukowinę i Lubelszczyznę. To wszystko tworzyło fenomen, który dziś określamy jako „pogranicze”, które przyciąga uwagę naukowców, literatów i dziennikarzy.

Przez wiele lat szerokie aspekty zjawisk zachodzących na pograniczu badają naukowcy z Drohobyckiego Uniwersytetu im. Iwana Franki i Lubelskiego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Wyniki tych badań publikowane są w interdyscyplinarnych rocznikach „Pogranicze: Polska-Ukraina”, wydawanych wspólnie przez obie uczelnie.

13 maja br. w Drohobyckim Instytucie Pedagogicznym odbyła się prezentacja czwartej już edycji rocznika. Redaktorem wydania ze strony ukraińskiej jest kierownik naukowo-informacyjnego centrum polonistycznego im. I. Meńka, dyrektor międzynarodowego Festiwalu Schulzowskiego, Wiera Meniok, która prowadziła prezentację. Otwierając prezentację, rektor Drohobyckiego Uniwersytetu, prof. Nadija Skotna, podkreśliła, że kolejny tom rocznika, jak i poprzednie wydania, jest plonem współpracy z jednym z najsilniejszych partnerów uczelni drohobyckiej – Lubelskiego UMCS. Następnie omówiła ona fenomen pogranicza, które według Samuela Huntingtona, jest jednocześnie granicą rozłamu i okręgiem, gdzie odbywa się wymiana kulturalna i wzajemne przenikanie różnych grup mieszkańców.  – Pogranicze jest terenem specyficznym, – zaznaczyła profesor. – Jest to teren, który zbliża i właśnie doprowadził, że dwa miasta z pogranicza zjednoczyły się, aby wydawać tego rodzaju naukowe roczniki.

W dyskusji o publikacji, która już się ukazała i o planach na rok następny udział wzięli wszyscy zainteresowani z lubelskiej uczelni i naukowcy z Drohobycza.

Rocznik składa się z trzech rozdziałów – humanistycznego: poświeconego naukom społecznym, rozdziału ekonomicznego i ochrony środowiska. Słusznie zwrócono uwagę, że rozdział ekologii warto byłoby wzmocnić lub też wydzielić w oddzielną publikację. Podkreślono również, że należało by dać więcej informacji o autorach i ich dorobku naukowym. Zwrócono uwagę też na kilka pozycji naukowych, które już wywołały głosy w świecie naukowym przez przedstawienie nieznanych dotąd faktów – materiały Swietłany Girniak o Ulianie Krawczenko, artykuł Wiery Bruchnal-Romanyszyn „Kazimierz Wierzyński w czasoprzestrzeni Drohobycza” i badania Swietłany Szczudło i Illi Kononowa „Świat wartości Galicji i Donbasu: precedens drohobycki”.

Kolejne wydanie rocznika – zgodnie z umową – organizuje strona polska. Dyskutanci ustalili, że kolejny rocznik warto poświęcić wybitnym osobistościom Pogranicza. Poszerzona została polsko-ukraińska rada redakcyjna rocznika, co w przyszłości ma się przyczynić do bardziej wartościowych publikacji.

Na zakończenie prezentacji Wiera Meniok i Leonid Golberg zorganizowali dla gości z Polski wycieczkę do Muzeum Brunona Schulza i po zabytkach Drohobycza.

Leonid Golberg
Tekst ukazał się w nr 9 (181) 17 – 30 maja 2013

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X