Czerkasy i Bydgoszcz – wspólnie do zwycięstwa fot. z archiwum Rady miasta Czerkasy

Czerkasy i Bydgoszcz – wspólnie do zwycięstwa

Od wielu lat Czerkasy położone w samym centrum Ukrainy mają przyjacielskie stosunki z Polską. Pozwalają one na rozwój stosunków gospodarczych, politycznych, realizację projektów kulturowych, również wspierają stosunki przyjacielskie i rodzinne. W okresie agresji rosyjskiej na Ukrainę to właśnie Polska jako pierwsza wyciągnęła do sąsiadów pomocną dłoń.

Przyjaciół poznaje się w biedzie

Swoje wsparcie okazało Czerkasom ich miasto partnerskie – Bydgoszcz. Umowa o współpracy pomiędzy tymi miastami została podpisana we wrześniu 2000 r. W trudnych czasach próby współpraca w sferach kultury, oświaty, małego i średniego biznesu, ochrony zdrowia została wzmocniona również pomocą humanitarną i wsparciem moralnym.

– Od pierwszych dni rosyjskiej agresji prezydent Bydgoszczy Rafał Brucki przeprowadził on-line naradę z naszym merem Anatolijem Bondarenko – opowiada Halina Kompanijec z działu informacyjnej polityki Rady miasta Czerkasy. – Wyraził on całkowite poparcie dla Ukrainy i gotowość pomocy uchodźcom, zmuszonym opuścić swe domy. W Bydgoszczy przy pomocy wolontariuszy zostały przygotowane pomieszczenia, gdzie zorganizowano schronisko dla nich, punkty zbiórek darów i pomocy humanitarnej. Prezydent zapewnił również, że Bydgoszcz zawsze przyjmie uchodźców z Ukrainy i zapewni im jak najlepsze, o ile to będzie możliwe, warunki.

Jak twierdzi Halina Kompanijec polskie miasto partnerskie przekazało pomoc finansową Czerkasom w wymiarze 100 tys. złotych na wsparcie mieszkańców miasta.

Oprócz tej sumy Bydgoszcz sfinansowała zakup automatycznego urządzenia do mycia i sterylizacji endoskopów, które przekazane zostało szpitalowi infekcyjnemu w Czerkasach. W mieście zebrano również znaczną ilość leków i łóżek dziecięcych, które przekazano do 3 Miejskiego szpitala pogotowia.

fot. z archiwum Rady miasta Czerkasy

Najwięcej pomocy dociera z Polski

Od pierwszych chwil wojny powstało w Czerkasach Centrum humanitarne Rady miasta. Tutaj okazywana jest pomoc humanitarna, psychologiczna i inna uchodźcom, jak również żołnierzom Sił Zbrojnych Ukrainy. Projekt Centrum został uznany za najlepszy w kategorii „Społeczeństwo obywatelskie, biznes i władza – najlepsze praktyki współpracy”, akcji organizowanej przez Ministerstwo kultury i polityki informacyjnej Ukrainy i Gabinet Ministrów Ukrainy.

Do tej pory, jak informują w Radzie miasta Czerkasy, 70% pomocy, która napływa do Centrum zza granicy – pochodzi z Polski. Są to leki, środki higieny, żywność, odzież, obuwie, pościel, ręczniki, towary dla dzieci: odżywki i pampersy. Jednocześnie od partnerów z Polski duża pomoc okazywana jest żołnierzom SZU: noktowizory, latarki, odzież specjalna itd. Od lutego 2022 r. do Centrum wpłynęło dziesiątki ton pomocy humanitarnej.

Znacznym wydarzeniem było odznaczenie Czerkas medalem Kazimierza Wielkiego w maju 2022 r. To wyróżnienie przyznawane jest przez prezydenta Bydgoszczy od 1998 r. i wręczane jest wybitnym osobistościom czy organizacjom.

Kultura na straży pokoju

Aby zwrócić uwagę międzynarodowej społeczności na potrzeby i problemy dzieci ukraińskich, które zostały poszkodowane przez wojnę i połączyć wysiłki w celu zapewnienia ich przyszłości, w Centrum „Młyny Rothera” w Bydgoszczy eksponowano rysunki dzieci pod tytułem „Wojna oczyma dzieci. Ból i nadzieja”. Wystawa powstała z prac dzieci, które razem z rodzinami opuściły Czerkasy i od pierwszych chwil w pobytu w schronisku malowały swe przeżycia i to, o czym marzą. Wystawę otwierał wiceprezydent miasta Mirosław Kozłowicz.

Pomimo działań wojennych obie strony realizują wspólne projekty kulturalne. Poeta, tłumacz i działacz społeczny Stefan Pastuszewski zaprezentował w Bydgoszczy tomik wierszy „Muzy nad Brdą i Dnieprem”. Przedstawiona jest w nim poezja polskich i czerkaskich autorów w obu językach – polskim i ukraińskim. Jeden egzemplarz z dedykacją prezydent Bydgoszczy przesłał swemu koledze do Czerkas.

– W okresie ciężkiej próby przekonaliśmy się, kto jest naszym prawdziwym przyjacielem i bratem – mówi mer Czerkas Anatolij Bondarenko. – Czerkasy dziękują bratniemu narodowi polskiemu za pomoc i wsparcie. Wierzymy, że Ukraina na pewno zwycięży i nasza przyjaźń jedynie się wzmocni. Łączy nas moc niezłomnego ducha – dlatego jesteśmy niepokonani. Solidarność i Wolność są głównymi wartościami naszej wspólnej walki o przyszłość. Niech żyje wolna Polska i wolna Ukraina!

Będzie światło i ciepło

Potęgę wojska zapewnia sprawnie pracujące zaplecze. W warunkach stanu wojennego ukraińskie miasta i wioski, leżące daleko poza linią frontu, również wymagają wsparcia i pomocy. Gmina miasta Kaniowa otrzymuje ją od swych zagranicznych partnerów. Partnerami Kaniowa jest Człuchów w woj. pomorskim. Tutaj jeszcze przed wojną serdecznie goszczono ukraińskich nauczycieli, uczniów i studentów.

– Dziś jesteśmy przygotowani na różne warianty rozwoju sytuacji w razie braku energii elektrycznej w Kaniowie – mówi mer Kaniowa Ihor Reńkas. – Prowadzimy rozmowy i szukamy wyjścia z sytuacji krytycznych z powodu zniszczenia naszej infrastruktury energetycznej. Potężny generator otrzymaliśmy po rozmowach ze starostą pow. człuchowskiego Aleksandrem Gappą. Przy braku prądu jedno z przedsiębiorstw miasta będzie nadal pracować.

Ludmiła Pryjmaczuk

Tekst ukazał się w nr 1 (413), 17 – 30 stycznia 2023

X