Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku

Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku

W tej szczególnej chwili powstaje miejsce, w którym Polacy mieszkający w Iwano-Frankiwsku będą mogli wspólnie tworzyć przyszłość swojego miasta, a zarazem rozwijać własną kulturę – powiedział podsekretarz stanu w MSZ Jerzy Pomianowski podczas uroczystego otwarcia Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku 11 maja 2013 r.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało w całości prace remontowe i adaptacyjne centrum. MSZ za pośrednictwem Konsulatu Generalnego RP we Lwowie będzie wspierało jego działalność.


Wydarzenie to jest ważne nie tylko dla środowiska polskiego. Jest ważne dla całego miasta Iwano-Frankiwska – podkreślił mer miasta Wiktor Anuszkewiczius. – Polacy, poza faktem założenia miasta przed 351 laty, pozostawili niezwykle istotny ślad w jego historii – zaznaczył dodając: ten krok Iwano-Frankiwska to dowód na jego europejski charakter. Chcemy, by europejski wybór Ukrainy jak najprędzej zmaterializował się i stał się tym, co oprócz historii i trudnych wspólnych wieków będzie łączyło Polaków i Ukraińców, byśmy razem współtworzyli nową, piękną, demokratyczną przestrzeń nowoczesnej Europy – oświadczył z kolei wiceminister Jerzy Pomianowski.

Gmach, w którym mieści się siedziba Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego (Fot. Maria Basza)Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego (CKPiDE) pełnić będzie funkcje typowe dla „Domu Polskiego”. Służyło będzie miejscowej Polonii, jak również umożliwi promocję Polski dzięki nowoczesnej prezentacji polskiej kultury, historii, nauki. Pozwoli także przybliżyć społeczeństwu ukraińskiemu sukces polskich przemian po 1989 roku. Ideą centrum będzie ponadto promocja wartości europejskich oraz budowy społeczeństwa obywatelskiego.

W CKPiDE znalazła się m.in. wielofunkcyjna sala przeznaczona na konferencje, wystawy, niewielkie koncerty, spotkania rocznicowe, zebrania organizacji polskich czy prezentacje filmów. Sala edukacyjna posłuży z kolei młodzieży jako miejsce pracy twórczej. W klubokawiarni centrum udostępniane będą polska prasa i literatura. Ośrodek wyposażony będzie także w studio radiowe oraz centrum informacyjno-medialne – zaplecze dla istniejących oraz rozwijających się polskich mediów.

Otwarcie Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego to pierwsza tego typu inicjatywa w mieście obwodowym Zachodniej Ukrainy. Gest władz i radnych drugiego co do wielkości miasta w lwowskim okręgu konsularnym stanowi przykład zrozumienia potrzeb środowiska polskiego w Iwano-Frankiwsku, które dotychczas pozbawione było przestrzeni umożliwiającej jego rozwój i aktywność. Jest to również dowód na to, że zrozumienie i wzajemny szacunek mogą znaleźć wymiar praktyczny. W uroczystości otwarcia centrum wzięli także udział Konsul Generalny RP we Lwowie Jarosław Drozd oraz zastępca dyrektora Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Jacek Junosza-Kisielewski. Licznie reprezentowane było środowisko polskie miasta i obwodu.

Krzyżami Kawalerskimi Orderu Zasługi RP odznaczeni zostali mer Anuszkewiczius oraz jego pierwszy zastępca Zinowij Fitel, którzy wnieśli olbrzymi wkład w powstanie CKPiDE.

Gubernator obwodu iwano-frankiwskiego Mychajło Wyszywaniuk – orędownik budowy pomnika ofiar hitlerowskiej zbrodni na inteligencji polskiej Stanisławowa w Czarnym Lesie – odebrał takie samo odznaczenie.

Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

 

Czytaj też:

Otwarto Dom Polski w Iwano-Frankiwsku


Centrum Kultury Polskiej w Iwano-Frankiwsku

 

Obejrzyj galerię:

Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego (CKPiDE)

 

Posłuchaj radia:

W Stanisławowie otwarto Dom Polski


Dom Polski w Stanisławowie. Na polskiej fali, 18 maja 2013


Obejrzyj wideo:

Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X