BohaterON – włącz historię! Antoni Pawlicki, Hanna Stadnik, Jakub Nowakowski, Agnieszka Więdłocha (fot. Piotr Litwic)

BohaterON – włącz historię!

Od 1 sierpnia do 2 października, w symbolicznym czasie pamięci o Powstaniu Warszawskim, każdy, kto zechce napisać kilka słów do uczestników walk o stolicę, może to zrobić wysyłając bezpłatną kartkę w ramach akcji BohaterON – włącz historię!

Ruszyła trzecia edycja kampanii, dzięki której do powstańców trafią nie tylko pocztówki, ale również wsparcie finansowe, a uczniowie i nauczyciele z całej Polski zaangażują się w specjalny projekt edukacyjny.

Wysłanie widokówki do bohatera Powstania Warszawskiego, aby upamiętnić i uhonorować uczestników tego ważnego w historii Polski, a może nawet całej Europy Wschodniej, ma na celu projekt, który ruszył w Polsce na początku sierpnia. Powstanie Warszawskie było nieomal największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Zaczęło się 1 sierpnia 1944 roku. Planowane było na kilka dni, a trwało kilka miesięcy. Podczas Powstania zginęło i zaginęło około 16 tysięcy żołnierzy polskich, 20 tysięcy zostało rannych i 15 tysięcy wzięto do niewoli. Od 150 do 200 tysięcy wyniosły ofiary cywilnych mieszkańców stolicy. Ale były też sukcesy i wielka wiara w wolność Ojczyzny.

Antoni Pawlicki, Hanna Stadnik, Jakub Nowakowski, Agnieszka Więdłocha (fot. Piotr Litwic)

Dziś jeszcze żyją ocalali uczestnicy Powstania Warszawskiego oraz warszawiacy, którzy przeżyli tę walkę o wolność Polski. Oczywiście, są muzea historyczne, muzeum Powstania Warszawskiego, książki na ten temat, filmy dokumentalne. Ale tak na co dzień nie za bardzo się zastanawiamy nad przeszłością, pędzeni życiem i czasem do przodu. A jednak społeczeństwo, które nie pamięta historii, nie ma przyszłości.

Przejawem pamięci i szacunku mogłoby zostać żywe słowo, napisane na kartce i wysłane do bohatera Powstania Warszawskiego? Tak sobie pomyśleli pomysłodawcy projektu „BohaterON – włącz historię!” Projekt został zaprezentowany w Warszawie w przeddzień 1 sierpnia.

– Nazwa projektu – mówi przewodnicząca komitetu organizacyjnego kampanii Agnieszka Łesiuk-Krajewska – stanowi połączenie dwóch słów – polskiego „bohater” oraz angielskiego „ON”, czyli „włączyć”. Angielskie „ON”, zapożyczone z popularnego przymiotnika „on-off”, dosłownie włącza historię bohatera – film albo prezentację, na komputerze, w telewizji bądź na tablecie. Nazwa projektu ma również sygnalizować chęć włączenia do świadomości społecznej historii ludzi żyjących w czasach drugiej wojny światowej i wykazujących się patriotyczną postawą – osób, które nie chciały zostać bohaterami i wcale się za nich nie uważają, ale narażając swoje zdrowie, poświęcając życie, miłość czy przyjaźń o Ojczyznę, stały się wzorami do naśladowania. Ten projekt ma edukować społeczeństwo, pokazując nie tylko tło historyczne, ale także sukcesy, dramaty i emocje osób żyjących w czasach II wojny światowej. Z jednej strony to promocja patriotycznych postaw i tożsamości narodowej, z drugiej – hołd złożony wszystkim, którzy walczyli o wolność naszego kraju. Kampania składa się z czterech obszarów działań – akcji wysyłania kartek do Powstańców, portalu o Powstańcach, działań edukacyjnych dla uczniów i nauczycieli oraz pomocy bezpośredniej skierowanej do bohaterów walk o stolicę.

To już III edycja kampanii, która składa się z: Kartki dla Powstańca, edukacji w szkołach, internetowego kompendium powstańców i działań pomocowych skierowanych do Powstańców Warszawskich. Trwa od 1 sierpnia do 2 października 2018 roku – w symbolicznym czasie pamięci o Powstaniu Warszawskim.

fot. Piotr Litwic

Każdy może wysłać specjalnie zaprojektowaną, bezpłatną kartkę z życzeniami do wybranego uczestnika walk o stolicę. Pocztówki są dostępne w sieciach dystrybucji partnerów kampanii: na wszystkich stacjach paliw PKN ORLEN, we wszystkich placówkach Poczty Polskiej, w kolekturach LOTTO, samolotach LOT-u na rejsach średnio- i długodystansowych, wybranych biurach sprzedaży i LOT-u Travel oraz check-inach LOT-u na Lotnisku Chopina w Warszawie, pociągach POLREGIO, Biurach Obsługi Klienta Polskiej Grupy Energetycznej, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum II Wojny Światowej, Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie i Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie. Mapa punktów, w których będą dostępne kartki, znajdzie się na stronie www.bohateron.pl.

Uruchomiona zostanie również możliwość bezpłatnego wysłania pocztówki za pośrednictwem strony: www.bohateron.pl. Na kartce online będzie można napisać maksymalnie 25 słów – tyle, ile używano w korespondencji wysyłanej pocztą polową podczas Powstania Warszawskiego. Wypełnione online pocztówki zostaną wydrukowane i wysłane w formie tradycyjnej do adresatów. By uhonorować obchodzoną w 2018 roku setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, zarówno na rewersie kartek papierowych, jak i wysyłanych online znalazł się logotyp programu #Moja Niepodległa realizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej. Z kolei w materiałach promocyjnych tegorocznej edycji wykorzystano czcionkę Brygada 1918.

Wzorem lat ubiegłych biało-czerwone kartki własnoręcznie wykonają uczniowie szkół przyszpitalnych oraz mali pacjenci szpitalnych oddziałów dziecięcych z całej Polski.

Wszystkie kartki i listy zostaną przekazane Powstańcom przez organizatorów kampanii BohaterON.

Portal o Powstańcach
1 sierpnia ruszyła uaktualniona wersja strony www.bohateron.pl, zawierająca zdjęcia i biogramy powstańców. Dzięki witrynie zainteresowane akcją osoby będą mogły wybrać adresatów kartek, zapoznać się z ich historiami i zdecydować, komu przekażą podziękowania za walkę o wolność Ojczyzny.

Seminaria dla nauczycieli i warsztaty edukacyjne w szkołach
Podobnie jak w poprzedniej edycji, również w tym roku na przełomie września i października 2018 roku we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej zostaną przeprowadzone seminaria dla nauczycieli pracujących w szkołach średnich (liceum, technikum, szkoły branżowe). Cykl obejmie 16 spotkań – po jednym w każdym województwie. Podczas seminarium pedagodzy dowiedzą się, jak w przystępny i ciekawy sposób rozmawiać z młodzieżą o Polskim Państwie Podziemnym i Powstaniu Warszawskim oraz jak wykorzystywać historię mówioną i świadków historii, poznają elementy edukacji pozaformalnej, a także otrzymają narzędzia pomocne w pracy z uczniami.

Po szkoleniu każdy pedagog będzie zobowiązany do przeprowadzenia w swojej placówce warsztatów edukacyjnych z młodzieżą. Ponadto, wraz z wybranymi przez siebie uczniami zorganizuje wydarzenie/bieg/koncert/serię lekcji związanych z Powstaniem Warszawskim, angażując nie tylko szkołę, ale również społeczność lokalną. Na podstawie sprawozdania z przeprowadzonych działań zespół kampanii BohaterON wraz z Instytutem Pamięci Narodowej wybierze najlepsze projekty. W ramach wyróżnienia placówki otrzymają pakiet materiałów edukacyjnych IPN: książki, filmy i gry historyczne. Trzy najbardziej zaangażowane w promocję treści historycznych grupy będą dodatkowo nagrodzone. Wyniki rywalizacji zostaną ogłoszone podczas uroczystej gali, która odbędzie się w grudniu br. w Warszawie.

Część edukacyjna III edycji kampanii BohaterON – włącz historię! jest dofinansowana ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach programu „WDZIĘCZNI BOHATEROM”.

Działania pomocowe skierowane do Powstańców Warszawskich
Organizatorzy kampanii przez cały rok angażują się w pomoc bezpośrednią kierowaną do bohaterów walk o stolicę. Wraz z coraz liczniejszym gronem wolontariuszy pomagają Powstańcom Warszawskim w codziennych obowiązkach, koordynują pomoc medyczną, a także wspierają materialnie tych, którzy tego potrzebują. Ponadto, w ramach kampanii za pośrednictwem platformy pomagacie.pl są prowadzone zbiórki pieniężne na rzecz Powstańców. Trzy z nich już zakończyły się sukcesem – z zebranych środków zakupiono wózek inwalidzki dla Pana Wiktora, opaskę SOS dla pana Jana, a także opłacono przejazdy pana Jana Ryszarda do mieszkającej w Centrum Opiekuńczo-Leczniczym żony.

Komunikacja kampanii
Komunikacja kampanii została oparta na motywie popularnego serialu „Czas honoru”. Na potrzeby III edycji akcji powstał nowy spot telewizyjny. Do współpracy po raz kolejny zaproszono odtwórców głównych ról „Czasu honoru”: Magdalenę Różczkę, Agnieszkę Więdłochę, Antoniego Pawlickiego i Macieja Zakościelnego; a także dwóch uczestników Powstania Warszawskiego: Hannę Stadnik, ps. „Hanka” i Jakuba Nowakowskiego, ps. „Tomek”. Poprzez 60-sekundowy film organizatorzy kampanii chcą pokazać, że walka o wolną Polskę nie polegała wyłącznie na starciach zbrojnych, a uczestnicy Powstania Warszawskiego poświęcali dla Ojczyzny nie tylko życie, ale również miłość i przyjaźń. W tegorocznej edycji akcji jeszcze większy nacisk jest stawiany na przedstawienie etosu ludzi żyjących w czasach II wojny światowej, ich bohaterstwa, przyświecających im wartości i tego, że są jeszcze wśród nas.

W komitecie honorowym przedsięwzięcia zasiadają: minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, minister Obrony Narodowej, minister Spraw Zagranicznych, minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, minister Edukacji Narodowej, pełnomocnik prezesa Rady Ministrów ds. Dialogu Międzynarodowego, szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, marszałek województwa Mazowieckiego, marszałek województwa Dolnośląskiego, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, dyrektor Muzeum Historii Polski, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej, dyrektor Muzeum Wojska Polskiego, dyrektor Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, rektor Uniwersytetu Warszawskiego i prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Efekty III edycji projektu zostaną przedstawione podczas uroczystej gali, która odbędzie się pod koniec 2018 r. w Warszawie.

– Wiemy, jak wiele radości przyniosły powstańcom pocztówki i listy wysłane w poprzednich edycjach akcji. Udało nam się połączyć pokolenia. Wierzymy, że w tym wyjątkowym dla naszego kraju roku jeszcze więcej osób włączy się w kampanię i nawiąże kontakt z ludźmi, którzy walczyli o wolność Ojczyzny. Na kartce można pozostawić swój adres do korespondencji oraz numer telefonu. By uczcić setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, na rewersie pocztówek zamieściliśmy logotyp programu #Moja Niepodległa realizowanego przez IPN, a na naszych materiałach drukowanych wykorzystaliśmy czcionkę Brygada 1918. Realizując kampanię, nawiązaliśmy wiele relacji z uczestnikami walk o stolicę. To nierzadko osoby samotne, żyjące w skromnych warunkach. Oprócz dowodów naszej pamięci o ich poświęceniu dla kraju potrzebują pomocy i wsparcia. Dlatego podjęliśmy decyzję o rozszerzeniu działań w ramach kampanii, a w liście wysyłanym do Powstańców wraz z pocztówkami z II edycji akcji zawarliśmy informację o tym, że jesteśmy do ich dyspozycji i zrobimy wszystko, by pomóc w realizacji ich potrzeb. Obecnie koordynujemy pomoc medyczną, opłacamy i dostarczamy obiady, remontujemy mieszkania, kupujemy niezbędny sprzęt medyczny, a także organizujemy zbiórki pieniężne na indywidualne cele – mówi Agnieszka Łesiuk-Krajewska, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego projektu BohaterON – włącz historię!

Włodzimierz Harmatiuk
Tekst ukazał się w nr 15 (307) 16-30 sierpnia 2018

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X