Baza organizacji oraz instytucji polskich i polonijnych za granicą

Baza organizacji oraz instytucji polskich i polonijnych za granicą

W Kancelarii Premiera 10 maja sekretarz Stanu, pełnomocnik Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą Jan Dziedziczak wraz z prezesem Głównego Urzędu Statystycznego Dominikiem Rozkrutem zaprezentowali zaktualizowaną bazę organizacji oraz instytucji polskich i polonijnych za granicą.

Najnowsza Baza organizacji oraz instytucji polskich i polonijnych za granicą jest tworzona w oparciu o dane zbierane w ramach badania stałego „Polacy i Polonia na świecie”. Nowa wersja zapewnia większą funkcjonalność dla odbiorców danych.

Baza organizacji oraz instytucji polskich i polonijnych za granicą zawiera zestawienie najważniejszych danych o organizacjach polonijnych oraz aktywności Polonii i Polaków poza granicami kraju. Stanowi usystematyzowane, funkcjonalne, łatwo dostępne oraz względnie wyczerpujące narzędzie o charakterze informacyjno-porządkującym. Służy przede wszystkim do łatwej lokalizacji podmiotu bądź wybranej grupy podmiotów w oparciu o określone cechy terytorialne, chronologiczne i rzeczowe.

Najnowsza wersja bazy zawiera aż 8,9 tys. podmiotów zlokalizowanych w 115 krajach. Oprócz obecnie funkcjonujących organizacji i instytucji polskich, w bazie znajdziemy również informacje historyczne o dużym znaczeniu dla polskiego dziedzictwa narodowego.

Źródło: polonia.stat.gov.pl

X