Autor: Helena Krasowska

U Polaków w Nowym Sołońcu (Rumunia) (Fot. Helena Krasowska)
Wydarzenia

U Polaków w Nowym Sołońcu (Rumunia)

19 lipca 2014 roku w Rumunii obyły się uroczystości upamiętniające założenie 180 lat temu polskiej wsi Nowy Sołoniec. Migracje przodków dzisiejszych górali polskich w Nowym Sołońcu rozpoczęły się przed wiekami z pogranicza Śląska i Małopolski na ziemię czadecką. W 1803 roku wyruszyli z Kotliny czadeckiej na Bukowinę.

X