Arka 2016. Dzień Żydowski

Kolejny dzień na Arce – Dzień Żydowski rozpoczął się wspólnym śniadaniem z daniami kuchni żydowskiej.

Na stołach ustawiono flagi Izraela. Obok talerzy leżały karteczki z imionami i nazwiskami uczestników w językach ukraińskim i hebrajskim. Przedstawiciele męskiego gatunku otrzymali kipę, czyli jarmułkę (nakrycie głowy noszone przez Żydów).

– Młodzież ukraińska, polska i krymskotatarska po raz pierwszy zapoznała się z tradycjami żydowskimi. Już teraz będą wiedzieli co to jest szabat, koszer, kipa. I najważniejsze, że przez jeden dzień każdy uczestnik Arki mógł poczuć się Żydem – powiedział dr Jegor Wradij z Ukraińskiego Instytutu Badań nad Holokaustem „Tkuma”.

{youtube}Sfq7Lu_3hhU{/youtube}

Prof. Igor Szczupak, dyrektor Ukraińskiego Instytutu Badań nad Holokaustem „Tkuma” poprowadził wykład-dyskusję „Narody-sąsiedzi: wielka historia i losy ludzi”. To pozytywne współistnienie pokazał na przykładzie Aarona Weissa i jego rodziny, którzy w czasie pogromów żydowskich w Borysławiu zostali uratowani przez sąsiadów Polaków i Ukraińców. – Najważniejsze jest to, że młodzież działa, pyta, rozmawia, tworzy. I takie interaktywne działanie jest dla nas ważne – zaznaczył dyrektor „Tkumy”.

Wspólnie z dr Jegorem Wradijem, Igor Szczupak był również moderatorem okrągłego stołu „Holokaust i inne ludobójstwa w historii żydowskiego, krymskotatarskiego, polskiego i ukraińskiego narodów”. Tematem rozmów i dyskusji był wielki głód 1932-33 na Ukrainie, holokaust, radzieckie represje na Polakach w latach 20-30. XX wieku, rzeź wołyńska, wysiedlenie Krymskich Tatarów z Krymu w 1944 roku. – Naszym moralnym hasłem jest to, że obcego bólu nie istnieje. Ból każdego narodu jest bólem każdego z nas. Dlatego powinniśmy się zrozumieć nawzajem, żeby normalnie wspólnie żyć – powiedział.

O tradycjach i kulturze żydowskiej opowiedzieli Iryna Piskariowa i Dilfuza Głuszczenko z Ukraińskiego Instytutu Badań nad Holokaustem „Tkuma” oraz młodzież z grupy żydowskiej. Najwięcej pytań dotyczyło szabatu, który Żydzi obchodzą w sobotę jako siódmy dzień odpoczynku Boga po stworzeniu świata.

Następnie uczestnicy Arki rysowali obrazki jedną z najstarszych graficznych technik za pomocą pałeczek węglowych oraz wzięli udział w warsztatach teatralnych.

Wieczorem odbył się pokaz filmu dokumentalnego „Holokaust. Wschodni Front” w reżyserii Borysa Mafcyra. Po projekcji filmu dyskutowano na temat tej strasznej tragedii narodu Izraelskiego.

Eugeniusz Sało

{gallery}gallery/2016/zydowski_dzien_arka{/gallery}

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X