Aktywizacja społeczności polskiej we Lwowie Fot. archiwum Fundacji Grupy PKP

Aktywizacja społeczności polskiej we Lwowie

Fundacja Grupy PKP wspiera działania Lwowskiego Klubu Sportowego POGOŃ Lwów

Od prawie dziesięciu lat we Lwowie funkcjonuje klub sportowy Pogoń Lwów, który przyciąga pasjonatów sportu z polskiej społeczności. Klub prowadzi szkółkę piłkarską, podkreślającą rolę sportowego wychowania, której rozwój wspiera Fundacja Grupy PKP.

Lwowski Klub Sportowy POGOŃ został reaktywowany w 2009 roku przez miejscowych Polaków i jest kontynuacją jednego z najstarszych i najbardziej zasłużonych klubów piłkarskich międzywojennej Polski. Ideą, która przyświeca klubowi, jest potrzeba odrodzenia szeroko pojętego sportu. Członkowie organizacji od pięciu lat szczególnie mocno wspierają rozwój młodzieży prowadząc szkółkę piłkarską, do której uczęszczają dzieci z dwóch polskich szkół we Lwowie. Istnienie klubu pozwala na integrację polskiego środowiska, jednocześnie podkreślając istotę sportowego ducha w kształtowaniu młodego pokolenia. Działalność Pogoni Lwów cieszy się dużym zainteresowaniem. Każdy chętny może uczestniczyć w darmowych treningach, a także otrzymać wszelkie potrzebne stroje oraz sprzęt sportowy. Wychowankowie szkółki piłkarskiej biorą udział nie tylko w rozgrywkach, treningach i turniejach sportowych we Lwowie, lecz również wyjeżdżają na międzynarodowe turnieje do Polski.

– PKP SA realizuje cele biznesowe, ale także prowadzi aktywne działania społeczne. Należy do nich podpisana dzisiaj umowa, której celem jest wspieranie funkcjonowania Klubu Sportowego Pogoń Lwów. Pomoc naszym rodakom na Wschodzie jest naszym zobowiązaniem, zwłaszcza w roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

– Od momentu reaktywacji lwowskiej Pogoni w 2009 roku przyświeca nam cel odrodzenia polskiego sportu we Lwowie. Sytuacja polityczna i ekonomiczna na Ukrainie negatywnie odbija się na naszej działalności, przez co możemy liczyć wyłącznie na sponsorów. Cieszymy się bardzo, że wśród partnerów wspierających nasz klub od czasu reaktywacji są spółki Polskich Kolei Państwowych. To właśnie dzięki ich wsparciu finansowemu Pogoń Lwów po siedemdziesięciu latach wróciła na boiska Lwowa. Pogoń Lwów to nie tylko klub sportowy, to sposób utrzymania polskiej młodzieży we Lwowie – powiedział Marek Horbań, prezes Lwowskiego Klubu Sportowego POGOŃ.

Fundacja Grupy PKP, widząc duże zainteresowanie i zapotrzebowanie społeczności polskiej we Lwowie, wsparła działania klubu, przekazując darowiznę przeznaczoną na zakup strojów sportowych oraz codzienne funkcjonowanie szkółki piłkarskiej.

– Wierzymy, że okazane wsparcie realnie wpłynie na rozwój klubu, którego działanie jest szczególnie istotne w kontekście integracji społeczności polskiej we Lwowie. Pomoc rodakom na Wschodzie to jedno z działań Fundacji Grupy PKP, które koncentruje się na kultywowaniu polskiej tradycji i wspieraniu społeczności polskich poza granicami kraju – podkreśla Katarzyna Kucharek, prezes Fundacji Grupy PKP.

24 kwietnia 2018 roku w Sanoku przedstawiciele Fundacji Grupy PKP i LKS POGOŃ Lwów podpisali umowę zapewniającą wsparcie lwowskiemu klubowi. Podczas spotkania obecny był także minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, który docenia działania Lwowskiego Klubu Sportowego, podkreślając jego rolę w aktywizacji społeczności polskiej na Ukrainie.

Fundacja Grupy PKP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X