Akademia w Strzałkowicach

Akademia w Strzałkowicach

Z okazji kolejnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w parafii pw. Wszystkich Świętych w Strzałkowicach odbyła się uroczysta akademia, przygotowana przez miejscowych dzieci i młodzież pod kierownictwem p. Marii Razmus, nauczycielki języka polskiego.

Zebrani mieli okazję przypomnieć sobie wydarzenia związane z dziejami Polski począwszy od XVIII wieku aż do odzyskania niepodległości w 1918 roku.

Proboszcz parafii ks. dr Michał Bajcar podziękował za przygotowanie przedstawienia, a także zachęcił do kultywowania w rodzinach polskich tradycji narodowych i religijnych. Następnie także podzielił się wiadomością, że w przeddzień rocznicy niepodległości w polskim Belwederze otrzymał wysokie państwowe odznaczenie – Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej za zasługi w pielęgnowaniu duchowego i kulturowego dziedzictwa Polski na Wschodzie.

W imieniu Prezydenta RP, aktu dekoracji dokonał minister Adam Kwiatkowski – Sekretarz Stanu, Szef Gabinetu Prezydenta RP.

Marian Skowyra

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X