49. sesja studenckich kół naukowych w Krakowie

49. sesja studenckich kół naukowych w Krakowie

Krakowska akademia nominuje czworo studentów Przykarpackiego Narodowego Uniwersytetu im. Wasyla Stefanyka jako laureatów 49. sesji studenckich kół naukowych, która niedawno zakończyła się w krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej.

W ramach współpracy międzynarodowej pomiędzy polskimi i ukraińskimi uniwersytetami podpisano umowę o współpracy. Przed trzema laty studenci krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej – jednej z renomowanych uczelni Polski – wzięli udział w międzynarodowej studenckiej naukowo-praktycznej konferencji, która przebiegała w Iwano-Frankowsku.

W tym roku czworo studentów z Przykarpacia przedstawiło swe prace na 49. sesji studenckich kół naukowych w Krakowie. Uczestnicy sesji zapoznali się z pracami studentów wydziału matematyki i informatyki Andrija Browina, Anastasji Dawydok, Artema Izmajłowa, Iwana Kowbasa, Anastasji Kostiuk, Iwana Sawczyna, Pawła Czernowolenka, Tarasa Czuczwara i Krystyny Nikołajczuk. W pracy sekcji naukowych kół studenckich udział wzięli wykładowcy katedry informatyki Uniwersytetu Przykarpackiego dr Witalij Gorełow, Olga i Wiktor Dudki i Jarosław Nikorak.

W konkursie pierwsze miejsce zajęli: studentka 3 roku Uniwersytetu Przykarpackiego Tatiana Wołczok, student iwano-frankowskiego Uniwersytetu Nafty i Gazu Mychajło Petryszyn i studentka piątego roku Anastasja Dawydok. Kierownikiem naukowym Tatiany jest docent wydziału informatyki Olga Czornucha.

Drugie miejsce ex quo zajęły prace studentów informatyki: 4 roku Tarasa Cuczwary (kierownik Witalij Gorełow) i 3 roku Artema Izmajłowa (kierownik – dr prof. Lubomyr Petryszyn). Na uroczystym posiedzeniu Senatu AGH rektor uczelni wręczył zwycięzcom dyplomy i ich prace zostaną wydrukowane w publikacjach AGH.

Studenckie koła naukowe są jednym z elementów procesu dydaktycznego na krakowskiej uczelni. Dają możliwość poszerzenia wiadomości pod okiem uczonych i na praktyce realizują możliwość twórczej współpracy studenta z profesorem. Charakterystyczne jest to, że studenci kół naukowych otrzymują od rektora dodatkowe stypendium.

Należy tu zaznaczyć, że krakowska AGH uznaje dyplom bakałarza uczelni przykarpackiej. Więcej, na podstawie umowy pomiędzy uczelniami, studenci z Iwano-Frankowska mogą nieodpłatnie studiować na studiach magisterskich na uczelni krakowskiej, mieszkając nieodpłatnie w jej akademikach.

Sabina Różycka
Tekst ukazał się w nr 11 (159) 15–28 czerwca 2012

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X