30-lecie Oddziału Stołecznego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich 1988–2018

30-lecie Oddziału Stołecznego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich 1988–2018

W niedzielę 16 grudnia w Domu Polonii na Krakowskim Przedmieściu 64 odbyła się uroczystość jubileuszu 30-lecia Oddziału Stołecznego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.

Trzydzieści lat w skali światowej jest mizerną kropelką w morzu, ale dla istnienia grupy społecznej, którą łączy miłość do jednego miasta i jednego regionu na Ziemi to kawał czasu, to całe pokolenie osób, które 17 grudnia 1988 roku pod przewodnictwem Zbigniewa Grolla utworzyli Oddział Stołeczny Towarzystwa Miłośników Lwowa na Walnym Zebraniu Założycielskim, gdzie powołano Zarząd, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński. Warszawscy lwowianie połączyli się i poszli za przykładem Wrocławia – największego skupiska lwowian po wojnie. We Wrocławiu Towarzystwo Miłośników Lwowa zostało zarejestrowane nieco wcześniej – 22 września 1988 roku, które później zostało przekształcone w Zarząd Główny i dało podstawę do tworzenia oddziałów terenowych w całej Polsce, w miejscowościach gdzie przebywało najwięcej lwowian. Niestety wiele oddziałów nie przetrwało, dlatego też możemy się cieszyć z naszego jubileuszu, chwaląc się, że jesteśmy, mamy się dobrze, działamy i działać będziemy nadal realizując nowe plany.

Na okoliczność jubileuszu wydaliśmy broszurę, przedstawiającą historię oddziału od dnia założenia po czasy obecne, opracowaną przez Alicję Kocan – naszego kronikarza, członka Zarządu O/S TMLiKPW. Któż inny jeśli nie pani Alicja wie więcej o Towarzystwie. Od początku istnienia prowadzi bardzo skrupulatnie kronikę, opisując najważniejsze wydarzenia. Kronika liczy sobie na dzień dzisiejszy już cztery tomy i będzie kontynuowana nadal.

Uroczystości jubileuszowe rozpoczął powitaniem gości i członków Towarzystwa prezes Marek Makuch. Po wniesieniu sztandaru Oddziału Stołecznego TMLiKPW uczciliśmy minutą ciszy wszystkich prezesów i członków Towarzystwa, którzy w ciągu trzydziestu lat odeszli do Pana na wieczny spoczynek.

Podczas gali zostały wręczone medale okolicznościowe „XXX-lecie Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich” oraz dyplomy-podziękowania i listy gratulacyjne przyjaciołom Oddziału, osobom i organizacjom wspierającym naszą działalność, a także zasłużonym w opiece i zachowaniu pamięci o Lwowie i Kresach.

Medale i listy gratulacyjne otrzymali:
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 375 im. Orląt Lwowskich w Warszawie Jolanta Kępka;
prezes Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie Janusz Balicki.

Medale i dyplomy-podziękowania otrzymali:
prezes Fundacji PKP – Katarzyna Kucharek. Fundacja już niejednokrotnie wspiera nasze działania i chętnie pomaga realizować plany Oddziału;
Muzeum Niepodległości w Warszawie, które przechowuje i trzyma pieczę nad Kolekcją LEOPOLIS;
państwo Małgorzata i Krzysztof Bączykowie, wspierający oddział swoją hojnością.

Według mnie najbardziej wzruszającym momentem było wręczenie odznak „30-lecia TMLiKPW” osobom będącym członkami Oddziału od zarania Towarzystwa, pamiętającymi, wspominane wyżej, pierwsze zebranie walne. Nie zważając na zimową niesprzyjającą aurę, na wiek, na zdrowie, przybyli licznie, by się znów spotkać, by rozmawiać, wspominać swój Lwów, przyjaciół, bliskich, by być w gronie tak bliskim dla każdego lwowskiego serca. I choć na zewnątrz padał grudniowy śnieg to w holu Domu Polonii było dużo ciepła i słońca od uśmiechów i spotkania lwowskiego.

Na scenie Domu Polonii Elżbieta Lewak

Część artystyczna uroczystości nie mogła się obejść bez koncertu lwowskich piosenek w wykonaniu młodej lwowskiej artystki, „dziecka Polskiego Teatru Ludowego we Lwowie” Elżbiety Lewak przy akompaniamencie Michała Piekarskiego – utalentowanego młodego muzykologa, doktora nauk humanistycznych, autora książek o tematyce muzycznego Lwowa.

Na zakończenie uroczystych obchodów jubileuszu wystąpił z prelekcją ojciec chrzestny sztandaru Oddziału Stołecznego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja. W wystąpieniu opowiedział bardzo interesującą przygodę swego życia, jak stał się „adoptowanym dzieckiem Lwowa” przy boku Jerzego Janickiego, a owocem tej „adopcji” są obecnie liczne publikacje, książki i filmy związane ze Lwowem i Kresami. Na jubileuszu prof. Stanisław Nicieja przedstawił zebranym najnowszy XII tom „Kresowej Atlantydy”, który jak sam nazwał jest „sienkiewiczowskim” ponieważ wprowadza nas w świat zamków opisanych w Trylogii Henryka Sienkiewicza.

Po części oficjalnej spotkania jubileuszowego wszyscy goście i członkowie O/S TMLiKPW udali się na uroczystą kolację, gdyż dusza duszą, a ciału też się coś należy. Przy stołach zastawionych potrawami przypominającymi, że święta Bożego Narodzenia już są tuż, tuż, trwały długie rozmowy, wspomnienia, spotkania po latach, a czasem i łezka wzruszenia zakręciła się w oku i dużo śpiewu piosenek, tych naszych, tych lwowskich.

Przemawia Janusz Balicki

Chcielibyśmy z całego serca podziękować przybyłym gościom na jubileusz 30-lecia O/S TMLiKPW. Przede wszystkim naszym rodakom ze Lwowa, którzy obecnie mają trudną drogę do pokonania, a jednak byli z nami. Dziękujemy państwu Halinie i Krzysztofowi Rumińskim, panom Januszowi Balickiemu i Włodzimierzowi Copikowi z Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie, państwu Marii i Konstantemu Pyż z redakcji Polskiego Radia Lwów. Dziękujemy za przybycie i dzielenie się wspólnie radością prezes Fundacji Grupy PKP Katarzynie Kucharek wraz małżonkiem, a także pracownikom PKP CARGO Januszowi Paczkowskiemu i Mirosławowi Szymańskiemu (od niedawna członek oddziału). Dziękujemy za przybycie przedstawicielom Muzeum Niepodległości w Warszawie, dyrekcji i pedagogom Szkoły Podstawowej nr 375 im. Orląt Lwowskich. Dziękujemy, że byli z nami w szczególnym dniu przedstawiciele Fundacji Dziedzictwo Kresowe – prezes Jan Sabadasz i Teresa Sidor.

Szczególne podziękowania chcieliśmy skierować do Zarządu Głównego TMLiKPW dla wieloletniego prezesa Zarządu Andrzeja Kamińskiego i Danuty Śliwińskiej za okazane naszemu Oddziałowi wyróżnienie, wręczenie dyplomu i medalu pamiątkowego 30-lecia Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.

Jubileusz mamy już za sobą. Trzydzieści lat pracy społecznej na rzecz Lwowa i lwowian, o których nigdy nie zapominamy. Nadal będziemy kontynuować zadania postawione przed nami, na ile pozwolą nam nasze siły i możliwości, starając się przybliżyć świat utraconego Lwowa młodszym pokoleniom, zachęcając młodzież do współpracy i przygotowując nową, dobrą zmianę.

Stanisława Stańczyk-Wojciechowicz
Tekst ukazał się w nr 2 (318) 1-14 lutego 2019

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X