27. edycja konkursu „Maria Konopnicka – dzieciom i młodzieży” z archiwum Fundacji Dziedzictwo Kresowe

27. edycja konkursu „Maria Konopnicka – dzieciom i młodzieży”

Tegoroczna edycja konkursu recytatorskiego „Maria Konopnicka – dzieciom i młodzieży” miała formułę online ze względu na ograniczenia związane z pandemią. Organizatorami wydarzenia tradycyjnie była lwowska średnia szkoła nr 24 im. Marii Konopnickiej oraz Fundacja Dziedzictwo Kresowe. Patronat honorowy objął Konsulat Generalny RP we Lwowie. Sejm RP ustanowił 2022 Rokiem Marii Konopnickiej. W tym roku przypada bowiem 180. rocznica urodzin pisarki i poetki.

W konkursie wzięli udział uczniowie ze Lwowa, przede wszystkim ze szkół z polskim językiem wykładowym nr 10 i nr 24 oraz spora grupa młodzieży z Tarnopola i innych miast na Ukrainie. Uczestnicy zmagali się w trzech kategoriach sztuki: recytacji, śpiewie i sztukach plastycznych, a inspiracją dla nich była twórczość wybitnej polskiej poetki. Zgodnie z regulaminem konkursu, uczniowie najpierw przesłali swoje interpretacje utworów Marii Konopnickiej.  

Wszyscy uczniowie zaprezentowali wiersze w sposób bardzo ciekawy i z dużym zaangażowaniem artystycznym. Komisja konkursowa oceniała pamięciowe opanowanie wierszy, wyrazistość i odpowiednią interpretację. Jury nie miało łatwego wyboru. Nagrody zostały przyznane w każdej z grup wiekowych. Wszyscy uczestnicy otrzymali słodycze, wyróżnieni – drobne upominki, a zwycięzcy w Konkursie – tablety, telefony komórkowe oraz inny sprzęt elektroniczny, gry planszowe i książki ufundowane przez Fundację Dziedzictwo Kresowe oraz Konsulat Generalny RP we Lwowie.

– Konkurs jest wizytówką naszej szkoły, bardzo ważnym wydarzeniem, dzięki któremu młodzież może zaprezentować swoje talenty recytatorskie, wokalne i plastyczne. Jesteśmy dumni, że ma on wieloletnią historię i przybliża twórczość naszej patronki nie tylko uczniom szkół polskich, ale i wszystkim chętnym. Wieloletnim współorganizatorem Konkursu jest Fundacja Dziedzictwo Kresowe. Od lat pomaga naszej szkole w ramach programu wspierania nauczania języka polskiego, działań w zakresie wolontariatu oraz innych wspólnych przedsięwzięć mających na celu podniesienie poziomu edukacji szkoły oraz rozwój jej uczniów. Patronat nad konkursem od wielu lat obejmuje Konsulat Generalny RP we Lwowie. W imieniu całej społeczności szkolnej, pragnę bardzo serdecznie podziękować Konsulatowi Generalnemu RP we Lwowie oraz Fundacji Dziedzictwo Kresowe za pomoc w organizacji Konkursu oraz ufundowanie nagród – powiedziała  Anna Mielnik, wicedyrektor szkoły.

– W imieniu Fundacji Dziedzictwo Kresowe chciałbym podkreślić, że jesteśmy zaszczyceni możliwością współtworzenia tej pięknej inicjatywy, jaką jest konkurs „Maria Konopnicka – dzieciom i młodzieży” – powiedział Jan Sabadasz. – Ważnym jest to, że z roku na rok konkurs cieszy się coraz większą popularnością. Jako absolwent tej szkoły i uczeń wspaniałego polonisty śp. Władysława Łokietki bardzo się cieszę, że zapoczątkowana przez niego inicjatywa pozostaje do dziś ważnym i jedynym tego typu konkursem w środowisku polskim na Ukrainie z ponad ćwierćwieczną tradycją.

Celem konkursu jest przede wszystkim rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży recytacją jako aktywną formą wypowiedzi, aktywizacja środowisk uczniowskich mieszkających poza granicami Polski, zainteresowanie ich polską kulturą, sztuką i tradycją, a szczególnie popularyzowanie wiedzy na temat twórczości Marii Konopnickiej, jak również promocja i wspieranie młodych talentów i pogłębianie wiedzy na temat polskiej kultury i jej twórców związanych z Kresami.

Podajemy wyniki  laureatów XXIII Konkursu Recytatorskiego „Maria Konopnicka – dzieciom i młodzieży”

W kategorii Recytacja
grupa wiekowa 6–10 lat
I miejsce – Sebastian Szeter (Lwów)
II miejsce – Zofia Paulina Kaczyńska (Lwów)
III miejsce – Jakub Górecki (Lwów)

grupa wiekowa 10–14 lat
I miejsce – Elżbieta Kowalska (Lwów)
II miejsce – Weronika Maherowska, Chrystyna Tymczyna, Kamila Sozańska (Tarnopol)
III miejsce – Zofia Szemiakina (Lwów)

grupa wiekowa 14–18 lat
I miejsce – Krystyna Tchorowska (Lwów)
II miejsce – Wiktoria Pilat (Tarnopol)
III miejsce – Krystyna Sztabława (Siemianówka)

W kategorii Poezja Śpiewana
I miejsce – Justyna Popko (Lwów)
II miejsce – Ewelina Kuc (Lwów)
III miejsce – Jerzy Bojczuk (Lwów)

W konkursie Plastycznym
grupa wiekowa 6–10 lat
I miejsce – Zofia Paulina Kaczyńska (Lwów)
II miejsce – Jarosława Fedyna (Lwów)
III miejsce – Zofia Pysyk (Lwów)
Wyróżnienie: Stefania Osypczuk, Anna Juśko, Alicja Maria Kaczyńska, Renat Stromyk

grupa wiekowa 10–14 lat
I miejsce – Wiktoria Nazarkiewicz (Lwów)
II miejsce – Artur Turko (Lwów)
III miejsce – Wiktoria Pospolitak (Lwów)
Wyróżnienie: Ewelina Gliniańska, Małgorzata Kazan, Diana Mekenzina, Alina Ratuszniak, Maks Radczenko, Wiktoria Tracz, Małgorzata Jaszczyszyn

grupa wiekowa 14–18 lat
I miejsce – Krystyna Tchorowska (Lwów)
II miejsce – Karina Bałujewa (Lwów)
III miejsce – Zofia Arsenia Rewa (Lwów)
Wyróżnienie: Kalina Opajnicz

W tym roku przypada 180. rocznica urodzin pisarki, poetki, tłumaczki i publicystki – Marii Konopnickiej. W październiku ub. roku Sejm RP ustanowił rok 2022 Rokiem Marii Konopnickiej. W tekście uchwały zaznaczono: „Była najwybitniejszą reprezentantką nurtu ludowej stylizacji pieśniowej, stosując język poetycki zaczerpnięty z historycznych i baśniowych motywów, inspirowany pięknem przyrody ojczystej. Tworzyła liryki i pieśni o tematyce patriotycznej i społecznej oraz obrazki poetyckie. Dokonała przełomu w polskiej literaturze dla dzieci, podnosząc tę dziedzinę pisarstwa na wyżyny artyzmu”. W uchwale zwrócono również uwagę na patriotyczną działalność pisarki. „Za pomocą utworów literackich protestowała przeciwko antypolskiej polityce zaborców i niesprawiedliwości społecznej. Współorganizowała protest światowej opinii publicznej przeciwko niemieckim represjom wobec dzieci polskich we Wrześni w latach 1901–1902 i ustawom wywłaszczeniowym. Walczyła o prawa kobiet oraz pomagała uwięzionym z przyczyn politycznych przez rosyjskie władze”.

W 1926 roku z patriotycznego wiersza Marii Konopnickiej „Rota” w 1926 roku proponowano uczynić hymn narodowy. Poetka mieszkała również we Lwowie, gdzie zmarła w 1910 roku. W jej pogrzebie wzięło udział prawie 50 tys. osób. Została pochowana na Cmentarzu Łyczakowskim.

Anna Gordijewska

Tekst ukazał się w nr 2 (390), 31 stycznia – 14 lutego 2022

Anna Gordijewska. Polka, urodzona we Lwowie. Absolwentka polskiej szkoły nr 10 im. św. Marii Magdaleny we Lwowie. Ukończyła wydział dziennikarstwa w Lwowskiej Akademii Drukarstwa. W latach 1995-1997 Podyplomowe Studium Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa na KUL. Prowadziła programy w polskim "Radiu Lwów". Nadawała korespondencje radiowe o tematyce lwowskiej i kresowej współpracując z rozgłośniami w Polsce i za granicą. Od 2013 roku redaktor - prasa, radio, TV - w Kurierze Galicyjskim, reżyser filmów dokumentalnych "Studio Lwów" Kuriera Galicyjskiego. Od września 2019 roku pracuje w programie dla TVP Polonia "Studio Lwów". Otrzymała nagrody: Odznaka "Zasłużony dla Kultury Polskiej", 2007 r ., Złoty Krzyż Zasługi, 2018 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X