20-lecie społeczności lwowskich kombatantów fot. z archiwum autora

20-lecie społeczności lwowskich kombatantów

9 października 2021 roku w galerii „Własna Strzecha” Lwowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych odbyło się spotkanie z okazji jubileuszu 20-lecia Organizacji Polskich Kombatantów i Osób Represjonowanych miasta Lwowa.

fot. z archiwum autora

W spotkaniu uczestniczyli konsul Wiktor Janczuk z Konsulatu Generalnego RP we Lwowie z małżonką oraz Ilona Gosiewska, prezes Stowarzyszenia Odra-Niemen we Wrocławiu wraz z członkami zarządu głównego i ośrodków regionalnych.

Obecny kierownik organizacji Polskich Kombatantów Władysław Maławski przedstawił gości i opowiedział o działalności środowiska kombatanckiego na ziemi lwowskiej. Podziękował organizacjom z Polski za wsparcie i pomoc. Do Lwowa przyjechali prezesi wszystkich oddziałów stowarzyszenia Odra-Niemen w Polsce. Od kilku lat działa we Lwowie Centrum Kultury Polskiej Odra-Niemen-Dniestr. Członkowie oddziału opiekują się polskimi rodzinami w obwodzie lwowskim, uczą dzieci i młodzież historii oraz dbają o miejsca pamięci.

Przed spotkaniem odwiedziliśmy groby zmarłych członków organizacji na cmentarzu Janowskim i Łyczakowskim. Znicze zapaliliśmy przy grobowcu pierwszej prezes Stanisławy Kalenowej.

Jednak najważniejszym gościem uroczystości był Grzegorz Wiwer, który jako dziecko został wywieziony z rodzicami na Sybir. Opowiedział wzruszającą historię swojej rodziny i o życiu w nieludzkich warunkach. Córka żołnierza Armii Krajowej Bożena Sokołowska recytowała kilka swoich wierszy o Ojczyźnie i Lwowie.

Dzięki staraniom Konsulatu Generalnego RP we Lwowie przy wsparciu Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz gazety Kurier Galicyjski w 2014 roku została wydana książka o lwowskich kombatantach.

Spotkanie odbyło się dzięki wsparciu Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie ze środków pochodzących z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP, w ramach programu Pomoc Polonii i Polakom za granicą w 2021 roku.

W dniu następnym, w niedzielę 10 października 2021 r. o godz. 10:30 w kościele św. Marii Magdaleny odbyła się Msza św. z okazji jubileuszu 20-lecia Organizacji Polskich Kombatantów i Osób Represjonowanych miasta Lwowa. Na nabożeństwie obecni byli kombatanci, goście ze Lwowa i Polski.

Zawsze będziemy pamiętać o bohaterach, którzy walczyli o wolność Polski, oddając życie na Kresach Wschodnich!

Władysław Maławski

Tekst ukazał się w nr 22 (386), 30 listopada – 14 grudnia 2021

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X