180. rocznica założenia Teatru Skarbkowskiego fot. Ihor Rewaga

180. rocznica założenia Teatru Skarbkowskiego

Z okazji 180. rocznicy założenia Teatru Skarbkowskiego w Ukraińskim Teatrze Dramatycznym im. Marii Zańkowieckiej — mimo trudnej wojennej rzeczywistości — udało się jednak zorganizować II Międzynarodową Naukowo-Praktyczną konferencję „Teatr Hrabiego Stanisława Skarbka w kontekście europejskich wartości kulturowych”. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa pt. „Na scenie Teatru Skarbka (1842-1900)” przygotowana przez Konsulat Generalny RP we Lwowie. Jak zaznaczyła teatrolog dr Danuta Kaczyńska „Jest to jeden z niewielu teatrów, który w XIX wieku zasłynął z tego, że na scenie tego teatru odbywały się przedstawieni w języku polskim, kiedy to Polski jeszcze nie istniało. Teraz w czasach bardzo trudnych dla Ukrainy ten teatr stał się takim pewnego rodzaju pomostem między współczesnym teatrem a przeszłością”. Ukraińsko-polski projekt artystyczny umożliwi badaczom teatrologii i historii architektury wymianę doświadczeń oraz przyczyni się do popularyzacji historii teatru.

fot. Ihor Rewaga

W 1842 roku we Lwowie uroczyście otwarto jeden z największych teatrów w Europie nazwany od imienia fundatora — Teatrem Skarbkowskim. Po wybudowaniu w 1842 roku gmach Teatru był na tyle ogromny, że mieścił także sale konferencyjne, redutowe, a nawet mieszkania, zajmowane m.in. przez Artura Grottgera czy Juliusza Kossaka. Lwów słynął wówczas z wielu premier i wystawień wielkich dramatów i komedii polskich twórców wystawionych w tym teatrze takich jak Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Aleksander Fredro, Gabriela Zapolska, Józef Korzeniowski.

Wydarzenie odbyło się dzięki współpracy Konsulatu Generalnego RP we Lwowie z Teatrem Narodowym im. Marii Zańkowieckiej wraz z Lwowskim Uniwersytetem Narodowym im. Iwana Franki oraz Uniwersytetem Narodowym Politechnika Lwowska.

Anna Gordijewska

Anna Gordijewska. Polka, urodzona we Lwowie. Absolwentka polskiej szkoły nr 10 im. św. Marii Magdaleny we Lwowie. Ukończyła wydział dziennikarstwa w Lwowskiej Akademii Drukarstwa. W latach 1995-1997 Podyplomowe Studium Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa na KUL. Prowadziła programy w polskim "Radiu Lwów". Nadawała korespondencje radiowe o tematyce lwowskiej i kresowej współpracując z rozgłośniami w Polsce i za granicą. Od 2013 roku redaktor - prasa, radio, TV - w Kurierze Galicyjskim, reżyser filmów dokumentalnych "Studio Lwów" Kuriera Galicyjskiego. Od września 2019 roku pracuje w programie dla TVP Polonia "Studio Lwów". Otrzymała nagrody: Odznaka "Zasłużony dla Kultury Polskiej", 2007 r ., Złoty Krzyż Zasługi, 2018 r.

X