100-lecie walk Legionów Polskich w Karpatach Wschodnich

100-lecie walk Legionów Polskich w Karpatach Wschodnich

Pod auspicjami Towarzystwa Karpackiego w Warszawie został powołany Komitet Obchodów Jubileuszu 100-lecia Walk Legionów Polskich w Karpatach Wschodnich 1914 – 2014.

W 2014 roku przypadnie setna rocznica walk II Brygady Legionów Polskich w Karpatach Wschodnich i bitew stoczonych przez polskich legionistów pod Bohorodczanami, Mołotkowem, Nadwórną, Pasieczną, Zieloną, Rafajłową i Kyrlibabą.

Szczególnie Rafajłowa, znajdująca się w okresie międzywojennym na obszarze Polski (obecnie jako Bystrycia w granicach państwa ukraińskiego) przez wiele dziesiątków lat była dla Polaków symbolicznym miejscem odradzania się państwa i jego sił zbrojnych. To tam na przełomie 1914 i 1915 roku powstała „Rzeczpospolita Rafajłowska”, będąca skrawkiem wolnej ojczyzny dla legionistów polskich dowodzonych przez Józefa Hallera. Do dziś zachowane w wielu miejscach, bądź odbudowane pomniki legionowe są świadectwem tamtego czasu.

W rocznicowym roku 2014, na początku października, planujemy zorganizować w Bystryci-Rafajłowej (podobnie, jak to uczyniliśmy tamże w węższym zakresie w 2009) sesję popularno-naukową (cykl wykładów, okolicznościowa wystawa fotograficzna) połączoną ze złożeniem wieńców przy pomnikach i krzyżach legionowych w dolinach Bystrzyc (Nadwórniańskiej i Sołotwińskiej) i szerszą imprezą historyczno-turystyczną zakończoną spotkaniem grup przybywających z różnych miejsc Polski na uroczystym ognisku na Przełęczy Legionów w Karpatach. W tej sprawie porozumieliśmy się wstępnie z władzami lokalnymi w Bystryci, a także rejonowymi i miejskimi w Nadwórnej, uzyskując ich przychylność wobec naszych planów. Zamierzamy również zaakcentować wagę tych historycznych wydarzeń odbyciem na rozpoczęcie i zakończenie sesji uroczystych nabożeństw w dawnej kaplicy rzymskokatolickiej w Bystryci (obecnie cerkiew greckokatolicka) oraz w kościele parafialnym w Nadwórnej.

Dla upamiętnienia tych epokowych zdarzeń Poczta Polska wyemituje w sierpniu 2014, z inicjatywy Towarzystwa Karpackiego, okolicznościowy znaczek pocztowy. Oczekujemy też na pozytywną decyzję Narodowego Banku Polskiego w sprawie wybicia jubileuszowej monety o podobnym przesłaniu. Wystąpiliśmy również do sejmu RP z inicjatywą ustawodawczą ogłoszenia roku 2014 Rokiem Legionów Polskich. Jesteśmy przekonani, że powszechne dotarcie do szerokich rzesz społeczeństwa jest nie tylko ze wszech miar jak najbardziej właściwe dla popularyzacji legionowego czynu, ale też niosące ważne przesłanie edukacyjne, zwłaszcza dla młodego pokolenia, w podtrzymaniu i upowszechnianiu tradycji narodowej i państwowej, stanowiącej nasze wspólne dziedzictwo.

Serdecznie zapraszamy do współpracy zainteresowanych obchodami tego jubileuszu – jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje i inicjatywy. Szczególnie mile widziani na uroczystościach jubileuszowych będą Rodacy z Ukrainy. O przygotowaniach do obchodów będziemy informować Czytelników Kuriera na bieżąco. Jednocześnie zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej: www.karpaccy.pl

Jan Skłodowski, przewodniczący Komitetu

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
tel. +48 506269837
mail: jan.sklodowski@gmail.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X