10. Forum Inwestycyjne w Tarnowie

W dniach 24–25 kwietnia w gmachu tarnowskiego Teatru im. Ludwika Solskiego dyskutowano o wykorzystaniu nowych technologii w medycynie i przedsiębiorstwach, o energetyce, o innowacyjności w biznesie.

– Na tym Forum zbierają się osoby z Polski, z zagranicy, z całej Europy, które są zainspirowane innowacjami, które poprzez innowacje, poprzez innowacyjny biznes chcą rozwijać gospodarkę,– powiedziała Krystyna Włodek, koordynator ds. Ukrainy Instytutu Studiów Wschodnich – organizatorów Forum Inwestycyjnego w Tarnowie.

{youtube}eMFQS6nbheU{/youtube}

– W tym roku na Forum przyjechało prawie 500 osób, i liczba uczestników z roku na rok wzrasta. Bardzo się cieszę, że wzrasta liczba osób z zagranicy, w tym również z Ukrainy. W tym roku przybyło z Ukrainy około 40 osób. Goście uczestniczą też w sesjach plenarnych i w konkursie startupów (startup – przedsiębiorstwo lub tymczasowa organizacja stworzona w celu poszukiwania modelu biznesowego, który gwarantowałby jej rozwój – red.). Jeden z konkursów połączył młodych przedsiębiorców, którzy przedstawiali swoje nowoczesne pomysły i mogli otrzymać za to nagrody. Mieli również możliwość przedstawić swoje innowacyjne pomysły przed wielką publicznością – podsumowała Krystyna Włodek.

Podczas panelu na temat „Innowacyjność w biznesie – czy można jej się nauczyć?” komentatorem była założycielka grupy „Innowacje dzisiaj” Wiktoria Lewczuk, która reprezentowała również Łucki Narodowy Uniwersytet Techniczny na Wołyniu.

– Chcemy nauczyć się, jak ma współpracować biznes, nauka i władze – powiedziała. – Dla mnie osobiście jako naukowca, ciekawe są aspekty ekonomiczne, jak zdobyć inwestycje, w tym doświadczenie Polski. Poszukujemy również partnerów do współpracy z naszym regionem Ukrainy.

We wszystkich ważnych wydarzeniach Forum Ekonomicznego w Krynicy, również spotkaniach tematycznych, które organizuje Instytut Studiów Wschodnich w Warszawie, uczestniczy rektor Przykarpackiego Narodowego Uniwersytetu im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku prof. Ihor Cependa oraz naukowcy tej uczelni.

– Cieszymy się, że idea prezesa Zbigniewa Berdychowskiego, która dotyczyła Forum Ekonomicznego w Krynicy, nabiera nowych formatów – powiedział Ihor Cependa. – Tym razem w Tarnowie mieliśmy możliwość pracować w ramach Forum Inwestycyjnego, ponieważ temat inwestycyjny jest ciągle ważny, i nie tylko dla krajów Unii Europejskiej. Szczególnie ważny jest dla Ukrainy, ponieważ inwestycje warunkują przecież rozwój gospodarczy. Takie forum daje też możliwość spotkań, wymiany pomysłów, zaprezentowania inwestorom swoich możliwości.

Fot. Konstanty Czawaga
{gallery}gallery/2017/czawaga_forum_inwestycyjne{/gallery}

Prof. Cependa mówił o tym, że tematy dotyczące startupów są bardzo ważne dla młodzieży, która wdraża swe pomysły w życie. – Udział w tym forum jest ważny również dla naszego uniwersytetu, ponieważ dzisiaj uniwersytety na świecie zajmują się nie tylko edukacją, nie tylko badaniami, ale też mają parki technologiczne, wymagające tworzenia przedsiębiorstw i realizacji ciekawych projektów badawczych, które można byłoby zrealizować na miejscu i tworzyć przedsiębiorstwa w ramach samych uniwersytetów. Mamy więc dzisiaj wspaniałą okazję, by nie tylko wymienić poglądy, ale zainteresować inwestorów i zachęcić ich do realizacji bardzo ciekawych projektów, które wzmocniły by gospodarkę Ukrainy, Polski oraz innych państw Europy Środkowo-Wschodniej – powiedział rektor Uniwersytetu Przykarpackiego.

Zdaniem prof. Cependy ukraińsko-polska współpraca w tej dziedzinie rozwija się sukcesywnie. – Mamy około 400 wspólnych przedsiębiorstw polsko-ukraińskich, które wspaniale działają – zaznaczył. – Najważniejsze jest to, że nauka uniwersytecka zaczyna tworzyć wspólne parki technologiczne. Nasz uniwersytet ma podpisane umowy z uniwersytetem Rzeszowskim, Uniwersytetem w Lublinie. Tworzy się konsorcjum uniwersyteckie, które będzie zajmować się nie tylko badaniem, ale też wdrażaniem badań i projektów w życie poprzez realizację wspólnych przedsiębiorstw.

W Polsce nie spada zainteresowanie stanem realizacji projektu odnowienia obserwatorium na szczycie Pop Iwan w Ukraińskich Karpatach.

– Obecnie już więcej osób postrzega ten projekt nie tylko jako piękną idee, ale też w kontekście programów badawczych – powiedział prof. Cependa. – Projekt, który dotyczy obserwatorium byłego Uniwersytetu Warszawskiego na górze Pop Iwan, skupia nie tylko ruch turystyczny, który jest bardzo ważny na Czarnogórze, ale w pierwszej kolejności dotyczy badań metrologicznych, problemów lasów, botaniki, ekologii. Jest to szereg bardzo ważnych zagadnień, które mogą zainteresować inwestorów z tej branży.

Od wielu lat przedsięwzięcia Fundacji Instytut Studiów Wschodnich obserwuje niezależny dziennikarz polski Andrzej Klimczak.

– Zapoczątkowane spotkania biznesu, polityki oraz spraw społecznych w Krynicy rozpoczęło całą serię spotkań mniejszych, ale nie mniej znaczących, niż te w Krynicy – powiedział z rozmowie z dziennikarzami Kuriera. – Są to spotkania ciągłe, które łączą pewne pomysły, dają możliwość porównania rozwiązań w różnych krajach. Cieszy to, że w każdym z tych forum bardzo chętnie uczestniczą przedstawiciele Ukrainy i widzę, że nabyte tutaj doświadczenia wykorzystują u siebie w kraju. Tego typu spotkania, jak to dzisiejsze w Tarnowie, jest jednym z całej serii, które odbywały się również w tym roku. Mamy za sobą Forum Samorządów w Krakowie. Niedawno miało miejsce Forum Ukraina-Europa w Rzeszowie, jedno z pięciu zaplanowanych na najbliższe lata. To są świetne okazje do poznawania się między przedstawicielami różnych narodów, różnych firm, organizacji społecznych, politycznych. Dokonuje się też tutaj często ścieranie poglądów, ponieważ uczestniczą w tych spotkaniach ludzie różnych opcji politycznych, różnych frakcji, różnych poglądów. I zawsze gdzieś, w sposób często niesamowity, powstaje konsensus, więc główny kierunek, wyznaczony przez organizatora – Zygmunta Berdychowskiego zostaje uwieńczony sukcesem.

Konstanty Czawaga, Eugeniusz Sało

Fot. Leon Tyszczenko
{gallery}gallery/2017/tyszczenko_forum_inwestycyjne{/gallery}

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X