03/05/2015 19:04

Fotografia Duchem natchniona

23 kwietnia br. w holu kurii metropolitalnej goście mogli podziwiać fotogramy lwowskiego fotografika Weroniki Kiernickiej pt. „Żyj z całych sił…”. Wystawę objął swoim patronatem metropolita lwowski ks. abp Mieczysław Mokrzycki.

20/04/2015 21:20

Jerzy Giedroyć na Wołyniu

1 kwietnia 2015 roku w łuckiej Galerii Sztuk Pięknych Wołyńskiej Organizacji Narodowego Związku Artystów Plastyków Ukrainy otwarto wystawę „Jerzy Giedroyć i jego sprawa. Dorobek biblioteki Kultury”.

10/01/2015 20:16

Muzeum Przyrodnicze. Czy odzyska zwiedzających?

Trwające 18 lat prace renowacyjne w Muzeum Przyrodniczym we Lwowie (dawne muzeum im. Dzieduszyckich) przyczyniły się do utraty prawie całego pokolenia zwiedzających. Długie lata remontu budynku przy ul. Teatralnej spowodowały, że turyści i część mieszkańców Lwowa zapomniała o nim.

12/12/2014 20:53

Mit Galicji

Mityczna kraina, marka, za pomocą której można sprzedać wszystko, czy spichlerz Austrii i miejsce naznaczone traumą Holocaustu.

04/11/2014 13:25

Wystawa ikon w Łucku

7 listopada 2014 roku o godz. 16 w „Galerii Sztuk Pięknych” w Łucku przy ul. Lesi Ukrainki 24azostanie otwarta wystawa ikon z międzynarodowych plenerów IV w Zamłyniu i VI w Nowicy (Polska).

09/09/2014 18:21

Lwowska „Burza” w Krakowie

Od 22 lipca w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie można oglądać wystawę „Burza we Lwowie”. Otwarcie odbyło się dokładnie w 70. rocznicę tego wydarzenia.

06/07/2014 12:17

„Bruno Schulz – Mariusz Kubielas. W dialogu”

Wystawa cyklu fotograficznych dzieł Mariusza Kubielasa zaprezentowano w lwowskiej galerii Garryego Bowmana w ramach polsko-ukraińskiego projektu „Most kultury”. Ekspozycja składa się z czarno-białych obrazów wykonanych metodą tzw. „fotografii czystej, bezpośredniej”, wolnej od jakichkolwiek modyfikacji komputerowych i fotomontażu.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.