21/07/2015 06:02

Otwarcie wystawy „SACRUM” w Stanisławowie

9 lipca br. w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie) została otwarta wystawa „SACRUM”, prezentująca obrazy dziesięciu malarzy, które powstały w czerwcu podczas trzeciego pleneru artystycznego w Bołszowcach.

12/07/2015 14:43

Otwarcie wystawy „SACRUM” w Stanisławowie

9 lipca br w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowa) została otwarta wystawa „SACRUM”, prezentująca obrazy dziesięciu malarzy, które powstały w czerwcu podczas trzeciego pleneru artystycznego w Bołszowcach.

01/07/2015 07:54

„Ptaki” Schulza według Koniecznego

Nie podlega wątpliwości że twórczość Brunona Schulza stanowi inspirację dla wielu artystów, a interpretacje jego dzieł przekładają się na najróżniejsze projekty artystyczne.

19/05/2015 11:03

Maurycego Gottlieba poszukiwanie tożsamości

Od 13 lutego do 3 maja br. w Kamienicy Szołayskich, oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie, w Krakowie, prezentowano wystawę „W poszukiwaniu tożsamości”, przedstawiająca 46 obrazów oraz rysunków Maurycego Gottlieba, wybitnego polskiego malarza pochodzenia żydowskiego.

03/05/2015 19:27

Lwowska wiosna kulturalna

Taką nazwę właściwie powinien nosić cykl imprez kulturalnych, które odbywają się ostatnio we Lwowie.

03/05/2015 19:04

Fotografia Duchem natchniona

23 kwietnia br. w holu kurii metropolitalnej goście mogli podziwiać fotogramy lwowskiego fotografika Weroniki Kiernickiej pt. „Żyj z całych sił…”. Wystawę objął swoim patronatem metropolita lwowski ks. abp Mieczysław Mokrzycki.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.