13/07/2016 18:07

Młodzież z Polski sprząta cmentarze w Brodach i Hucisku Brodzkim

W ramach akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” w dniach 2-12 lipca 25-osobowa grupa wychowawców, młodzieży i dzieci z Jugowa (woj. dolnośląskie) i Wschowy (woj. lubuskie) porządkowali polski cmentarz legionistów w Brodach i cmentarz w nieistniejącej już wsi Hucisko Brodzkie.

04/07/2016 10:22

Blokada ukraińskiego marszu w Przemyślu

W niedzielę, 26 czerwca, w Przemyślu ukraiński przemarsz uliczny z katedry grekokatolickiej na Ukraiński Cmentarz Wojenny, gdzie miała być odprawiona panachyda – modlitwa za pochowanych tam strzelców siczowych, został zablokowany na ulicy Słowackiego przez ok. 20 młodych Polaków, którzy w ten sposób zareagowali na wyszywaną koszulę w kolorach czerwono-czarnych jednego z uczestników marszu.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.