Życzenia Pary Prezydenckiej z okazji Dnia Edukacji Narodowej fot. Grzegorz Jakubowski/KPRP

Życzenia Pary Prezydenckiej z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Drodzy Nauczyciele, Szanowni Państwo!

W Dniu Edukacji Narodowej składamy serdeczne gratulacje i najlepsze życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty. Z okazji dorocznego święta chcemy wyrazić Państwu naszą wdzięczność, głęboki szacunek i uznanie.

Zawód nauczyciela jest prawdziwym powołaniem i misją publiczną – niezwykle odpowiedzialną, bo dotyczącą przyszłości dzieci i młodzieży; potrzebną, wręcz konieczną dla zapewnienia pomyślności nam, Polakom, i naszej Ojczyźnie. To profesja wymagająca, z jednej strony, wysokich kwalifikacji, a z drugiej – ogromnej aktywności, poświęcenia, empatii i kreatywności.

Większość ludzi wie o codziennym trudzie pedagogów w szkole, ale przecież swoją pracę kontynuują Państwo również poza murami placówki. To wielogodzinne przygotowywanie lekcji, materiałów, projektów oraz sprawdzanie zadań domowych i sprawdzianów. To także przygotowywanie i prowadzenie wycieczek i wyjazdów z uczniami. Wreszcie, to stałe doskonalenie – samodzielne lub poprzez udział w szkoleniach i kursach.

  fot. Przemysław Keler/KPRP

Praca nauczycieli nie polega też na samym tylko przekazywaniu wiedzy. Pedagodzy bowiem wspierają rodziców w wychowaniu dzieci i młodzieży, przekazują najwyższe wartości, uczą współpracy oraz praktycznej solidarności i wrażliwości na potrzeby innych. Nauczyciele pomagają uczniom odkrywać i rozwijać własne talenty. Motywują do działania i pracy nad sobą. Często stają wobec konieczności szukania rozwiązań w różnych sytuacjach konfliktowych i wspierania uczniów zwracających się z osobistymi problemami. Wszystko to sprawia, że pedagodzy są powszechnie darzeni zaufaniem, spełniając wielkie oczekiwania społeczne, wykonują swoją pracę ze szczególnym zaangażowaniem. Dlatego w powszechnym odczuciu ten wyjątkowy zawód zasługuje na szacunek i docenienie, również w wymiarze materialnym. Bo kondycja, godność i prestiż Państwa środowiska powinny dorównywać fundamentalnemu znaczeniu powierzonych Państwu zadań.

Raz jeszcze gratulując z okazji dzisiejszego święta, życzymy, aby rozpoczęty niedawno rok szkolny przyniósł Państwu wiele powodów do satysfakcji i radości. Niech będzie to czas dumy z sukcesów uczniów i z osobistych dokonań. Niech przyniesie Państwu wiele odkryć i inspiracji, stale odnawiających motywację do pełnienia nauczycielskiej misji. Życzymy dzisiaj Państwu także wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym i rodzinnym.

X