XVI opłatek lubelski

XVI opłatek lubelski

11 stycznia Polacy z Ziemi Lwowskiej i Tarnopolskiej zgromadzili się w gmachu Konsulatu Generalnego RP we Lwowie, gdzie odbywał się tzw. „opłatek lubelski” zorganizowany przez Stowarzyszenie „Wspólne Korzenie” i urząd miasta Lublin.

„Cieszymy się, że jesteśmy tu po raz szesnasty – powiedział inicjator wizyt, honorowy prezes Stowarzyszenia „Wspólne Korzenie” Zbigniew Wojciechowski. – Pierwszy był bardzo symboliczny, podczas naszej wizyty. Ale następny był w szkole nr 10 i 24. Później w Pałacu Sztuki przy ul. Kopernika. Od trzech lat gościmy w konsulacie. Ewangelia mówi, że z wielu wartości, z wielu tych najważniejszych przykazań najważniejsze jest przykazanie miłości. Chciałem wam podziękować, nasi kochani drodzy rodacy za tę miłość do Ojczyzny, do języka, do kultury, do podtrzymywania tej tradycji.

Zbigniew Wojciechowski przedstawił obecnego na sali Aleksandra Sendegę, wiceprezydenta miasta Lwowa w latach 1996-2002, który rozpoczął współpracę między dwoma miastami. Wymienił tych, kto przyczynił się do przygotowania stołu wigilijnego. Wśród obecnych był Marek Łużyński, który od wielu lat przygotowuje prezenty dla domu dziecka na górnym Łyczakowie. Tym razem pielgrzymi przygotowali też dary dla dzieci ze Złoczowa. Na ręce obecnych przedstawicieli władz miasta Lwowa mówca złożył życzenia dla narodu ukraińskiego, życzył dokonania dobrych wyborów. „Dobrych dla Ukrainy, dla Europy, ale także i dla Polski” – podkreślił.

Prezes TKPZL Emil Legowicz wręczył złotą odznakę za zasługi dla Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej honorowemu prezesowi Stowarzyszenia „Wspólne Korzenie” Zbigniewowi Wojciechowskiemu, zasłużonemu działaczowi Stowarzyszenia Józefowi Husarzowi oraz dwóm dziennikarzom Kuriera Galicyjskiego Konstantemu Czawadze i Jurijowi Smirnowowi.

W imieniu wyróżnionych podziękowanie złożył Zbigniew Wojciechowski. „Warto było tę drogę wybrać na Lwów, na Kresy, ale przede wszystkim tę drogę do ludzi bardzo życzliwych, otwartych, szczerych jakimi są nasi rodacy ale i nasi przyjaciele ze Lwowa i Ziemi Lwowskiej. To jest jeszcze wezwanie do dalszej pracy i współpracy polsko-ukraińskiej, dialogu, ale i pracy na rzecz naszych rodaków”. Dodał, że owocna praca jest prowadzona dzięki Józefowi Husarzowi ze Strzelczysk koło Mościsk, który pracuje w kancelarii prezydenta miasta Lublina.

Wspólnej modlitwie przewodniczyli ks. Leszek Surma, kapelan Stowarzyszenia „Wspólne Korzenie”, ks. Rafał Zborowski, wikariusz katedry lwowskiej i ks. Grzegorz Draus z lwowskiej parafii bł. Jana Pawła II. Imprezę uświetnił występ chóru „Echo” pod batutą Edwarda Kuca oraz dzieci z „Rodziny Rodzin” W niedzielę, 12 stycznia, delegacja z Lublina uczestniczyła we mszy św. w katedrze lwowskiej.

Zbigniew Wojciechowski opowiedział o pracy Stowarzyszenia „Wspólne korzenie”: misją Stowarzyszenia „Wspólne Korzenie” jest utrzymywanie więzi z rodakami, których los i historia wykluczyły z granic naszej ojczyzny. Dla nich rokrocznie organizujemy między innymi takie akcje jak „Polski opłatek we Lwowie” czy „Wielkanoc w Polsce”. Głównym celem polskiego opłatka we Lwowie jest podtrzymywanie więzi z rodakami, mieszkającymi we Lwowie i obwodzie lwowskim, utrzymywanie dobrosąsiedzkich stosunków polsko-ukraińskich, wzmocnienie roli Lublina w tych działaniach. W wyjazdach uczestniczą mieszkańcy, władze samorządowe, radni, parlamentarzyści, dziennikarze z Lublina, konsulowie RP na Ukrainie, lwowiacy i przedstawiciele władz ukraińskich. Corocznie delegacja odwiedza dom dziecka na Łyczakowie przekazując darowane przez lubelskie firmy upominki, żywność. Spotkania mają charakter cykliczny, odbywają się od 2001 roku. Pomagamy zarówno osobom indywidualnym, jak i polskim parafiom np. w Żółkwi, Lwowie, Kijowie. Stale współpracujemy z polskim konsulatem we Lwowie, organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na Ukrainie, Białorusi, Rosji.

Z inicjatywy Stowarzyszenia została podjęta renowacja pomnika Adama Mickiewicza we Lwowie. Dbamy o miejsca pamięci w Charkowie, Katyniu, Starobielsku czy Miednoje. Bardzo istotnym punktem naszych działań statutowych jest promowanie dobrosąsiedzkich stosunków z naszymi wschodnimi sąsiadami, szczególnie z Ukrainą. Wśród osiągnięć możemy wymienić chociażby organizowanie Polsko-Ukraińskiego Festiwalu Kultury, pomoc przy budowie pomnika „Krzyż kozacki”, konwoje z pomocą medyczną dla ofiar katastrofy lotniczej we Lwowie.

Konstanty Czawaga
Tekst ukazał się w nr 1 (197) za 17-30 stycznia 2014

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X