Wysokie odznaczenie dla ukraińskiego generała (Fot. Krzysztof Szymański)

Wysokie odznaczenie dla ukraińskiego generała

W rocznicę bitwy pod Grunwaldem, 15 lipca br. w siedzibie Konsulatu Generalnego RP we Lwowie odbyła się uroczystość dekoracji generała-lejtnanta Pawła Tkaczuka, komendanta Lwowskiej Akademii Wojsk Lądowych im. hetmana Piotra Sahajdacznego złotym Medalem Wojska Polskiego.

Medal Wojska Polskiego to odznaczenie ustanowione w 1999 roku. Honorowani są nim cudzoziemcy oraz obywatele Polski zamieszkali poza granicami Polski, którzy swoją działalnością szczególnie przysłużyli się współpracy Wojska Polskiego z siłami zbrojnymi innych państw. Kontakty Lwowskiej AWL z polskimi uczelniami istnieją już od dawna. Przed kilkoma laty uczelnia ta zawiązała umowę o ścisłej współpracy z Wrocławską Wyższą Szkołą Oficerską Wojsk Lądowych. Współpraca rozwija się nadal pomyślnie, pomimo trudnej obecnie sytuacji na Ukrainie. Gen. Tkaczuk wrócił właśnie z Wrocławia, gdzie gościł na promocji kolejnych absolwentów.

(Fot. Konstanty Czawaga)Uroczystość w siedzibie konsulatu zebrała przede wszystkim liczne grono kolegów i towarzyszy broni gen. Tkaczuka, jak również przedstawicieli innych służb mundurowych obwodu Lwowskiego. Polskie MON reprezentowała ambasador Agnieszka Magdziak-Miszewska, która przybyła na uroczystość w towarzystwie płk Krzysztofa Lisa, attache ds. obrony ambasady RP w Kijowie. Przybyli również przedstawiciele władz miejskich i obwodowych, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego oraz społeczności miasta. Z Wrocławia przybył zastępca komendanta Wrocławskiej WSOWL płk Marek Kulczycki. Kapelanów UCGK reprezentował Stepan Sus, proboszcz cerkwi garnizonowej p.w. Piotra i Pawła (dawn. kościoła oo. jezuitów).

Jak podkreślił na powitanie gospodarz spotkania, konsul generalny RP we Lwowie Jarosław Drozd: „Jest dla mnie zaszczytem, że mogę w osobie gen. Tkaczuka wyrazić nasze uznanie ukraińskim siłom zbrojnym. Wdzięczny jestem za obecność tu z nami przedstawicieli Ministerstwa Obrony RP i wszystkich obecnych. Dzień 15 lipca ma swoje znaczenie – w 1410 roku odbyła się wielka bitwa pod Grunwaldem, w której zwycięstwo było po naszej stronie. Dlatego dzisiaj, szukając dobrej i godnej daty, wręczenia gen Pawłowi Tkaczukowi najwyższego odznaczenie MON RP, wybraliśmy ten dzień”.

(Fot. Krzysztof Szymański)Kolejni gratulujący wysokiego odznaczenia gen. Tkaczukowi, zarówno przedstawiciele władz, jak i goście z Polski podkreślali znaczenie polsko-ukraińskiego sojuszu wojskowego, którego najlepsze przykłady były w naszej wspólnej historii. Dziękowali za współpracę z wojskowymi uczelniami w Polsce. Gratulowano również gen Tkaczukowi patriotycznej postawy ukraińskich wojskowych, broniących swego kraju, wśród których są również absolwenci jego uczelni. Życzono mu, jako komendantowi, żeby więcej nie musiał wysyłać swoich absolwentów prosto z promocji ukończenia Akademii na pole walki.

Dekoracji gen. Pawła Tkaczuka dokonał konsul generalny RP we Lwowie Jarosław Drozd. Dziękując za wysoką ocenę swej działalności gen. Tkaczuk zaznaczył: „Jest to dla mnie wielki zaszczyt otrzymać wysokie odznaczenie MON RP, szczególnie w takim dniu. Podczas bitwy pod Grunwaldem nasze narody obroniły swoje ziemie przed agresorem. Obecnie nasze siły zbrojne bronią niezależności naszego państwa, europejskiego wyboru Ukrainy i wartości europejskich. Absolwenci mojej uczelni również walczą z agresorem. Sześcioro z nich poległo na polu walki, czterech absolwentów zostało nagrodzonych najwyższymi odznaczeniami wojskowymi Ukrainy. Jeden niestety – pośmiertnie. Wierzę w nasze siły zbrojne, wierzę w nasze państwo”.

Zakończył swoje słowo znanym, ale jakże aktualnym hasłem: „Za waszą i naszą wolność!”

Gen. Paweł Tkaczuk, kawaler Złotego Medali Wojska Polskiego (Fot. Krzysztof Szymański)Ponieważ w tych dniach gen. Tkaczuk obchodził swoje podwójne święto – urodziny i imieniny – został obdarowany przez ambasador Agnieszkę Magdziak-Miszewską srebrnym pucharem, udekorowanym wizerunkami orłów w ich historycznym rozwoju. Na zakończenie części oficjalnej o. Sus pobłogosławił pokarmy przygotowane na koktajl dla gości uroczystości.

Krzysztof Szymański

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X