Wysokie odznaczenie dla ukraińskiego generała (Fot. Krzysztof Szymański)

Wysokie odznaczenie dla ukraińskiego generała

W rocznicę bitwy pod Grunwaldem, 15 lipca br. w siedzibie Konsulatu Generalnego RP we Lwowie odbyła się uroczystość dekoracji generała-lejtnanta Pawła Tkaczuka, komendanta Lwowskiej Akademii Wojsk Lądowych im. hetmana Piotra Sahajdacznego złotym Medalem Wojska Polskiego.

Medal Wojska Polskiego to odznaczenie ustanowione w 1999 roku. Honorowani są nim cudzoziemcy oraz obywatele Polski zamieszkali poza granicami Polski, którzy swoją działalnością szczególnie przysłużyli się współpracy Wojska Polskiego z siłami zbrojnymi innych państw. Kontakty Lwowskiej AWL z polskimi uczelniami istnieją już od dawna. Przed kilkoma laty uczelnia ta zawiązała umowę o ścisłej współpracy z Wrocławską Wyższą Szkołą Oficerską Wojsk Lądowych. Współpraca rozwija się nadal pomyślnie, pomimo trudnej obecnie sytuacji na Ukrainie. Gen. Tkaczuk wrócił właśnie z Wrocławia, gdzie gościł na promocji kolejnych absolwentów.

(Fot. Konstanty Czawaga)Uroczystość w siedzibie konsulatu zebrała przede wszystkim liczne grono kolegów i towarzyszy broni gen. Tkaczuka, jak również przedstawicieli innych służb mundurowych obwodu Lwowskiego. Polskie MON reprezentowała ambasador Agnieszka Magdziak-Miszewska, która przybyła na uroczystość w towarzystwie płk Krzysztofa Lisa, attache ds. obrony ambasady RP w Kijowie. Przybyli również przedstawiciele władz miejskich i obwodowych, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego oraz społeczności miasta. Z Wrocławia przybył zastępca komendanta Wrocławskiej WSOWL płk Marek Kulczycki. Kapelanów UCGK reprezentował Stepan Sus, proboszcz cerkwi garnizonowej p.w. Piotra i Pawła (dawn. kościoła oo. jezuitów).

Jak podkreślił na powitanie gospodarz spotkania, konsul generalny RP we Lwowie Jarosław Drozd: „Jest dla mnie zaszczytem, że mogę w osobie gen. Tkaczuka wyrazić nasze uznanie ukraińskim siłom zbrojnym. Wdzięczny jestem za obecność tu z nami przedstawicieli Ministerstwa Obrony RP i wszystkich obecnych. Dzień 15 lipca ma swoje znaczenie – w 1410 roku odbyła się wielka bitwa pod Grunwaldem, w której zwycięstwo było po naszej stronie. Dlatego dzisiaj, szukając dobrej i godnej daty, wręczenia gen Pawłowi Tkaczukowi najwyższego odznaczenie MON RP, wybraliśmy ten dzień”.

(Fot. Krzysztof Szymański)Kolejni gratulujący wysokiego odznaczenia gen. Tkaczukowi, zarówno przedstawiciele władz, jak i goście z Polski podkreślali znaczenie polsko-ukraińskiego sojuszu wojskowego, którego najlepsze przykłady były w naszej wspólnej historii. Dziękowali za współpracę z wojskowymi uczelniami w Polsce. Gratulowano również gen Tkaczukowi patriotycznej postawy ukraińskich wojskowych, broniących swego kraju, wśród których są również absolwenci jego uczelni. Życzono mu, jako komendantowi, żeby więcej nie musiał wysyłać swoich absolwentów prosto z promocji ukończenia Akademii na pole walki.

Dekoracji gen. Pawła Tkaczuka dokonał konsul generalny RP we Lwowie Jarosław Drozd. Dziękując za wysoką ocenę swej działalności gen. Tkaczuk zaznaczył: „Jest to dla mnie wielki zaszczyt otrzymać wysokie odznaczenie MON RP, szczególnie w takim dniu. Podczas bitwy pod Grunwaldem nasze narody obroniły swoje ziemie przed agresorem. Obecnie nasze siły zbrojne bronią niezależności naszego państwa, europejskiego wyboru Ukrainy i wartości europejskich. Absolwenci mojej uczelni również walczą z agresorem. Sześcioro z nich poległo na polu walki, czterech absolwentów zostało nagrodzonych najwyższymi odznaczeniami wojskowymi Ukrainy. Jeden niestety – pośmiertnie. Wierzę w nasze siły zbrojne, wierzę w nasze państwo”.

Zakończył swoje słowo znanym, ale jakże aktualnym hasłem: „Za waszą i naszą wolność!”

Gen. Paweł Tkaczuk, kawaler Złotego Medali Wojska Polskiego (Fot. Krzysztof Szymański)Ponieważ w tych dniach gen. Tkaczuk obchodził swoje podwójne święto – urodziny i imieniny – został obdarowany przez ambasador Agnieszkę Magdziak-Miszewską srebrnym pucharem, udekorowanym wizerunkami orłów w ich historycznym rozwoju. Na zakończenie części oficjalnej o. Sus pobłogosławił pokarmy przygotowane na koktajl dla gości uroczystości.

Krzysztof Szymański

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X