Wakacyjna Szkoła Języka i Kultury Polskiej w Kołomyi Fot. z archiwum Polskiej Sobotniej Szkoły przy PTK im. A. Mickiewicza w Kołomyi

Wakacyjna Szkoła Języka i Kultury Polskiej w Kołomyi

2-8 lipca w Polskiej Sobotniej Szkole przy PTK im. A. Mickiewicza w Kołomyi odbyła się Wakacyjna Szkoła Języka i Kultury Polskiej. Było to pierwsze tego typu przedsięwzięcie, które zgromadziło młodzież z ośrodków polonijnych na Pokuciu i uczniów szkół państwowych, w których nauczany jest język polski.

Organizatorzy Wakacyjnej Szkoły mieli na celu przeprowadzenie działania, w trakcie którego uczestnicy doskonalili umiejętności językowe, poznawali lepiej historię, literaturę polską, a także polską sztukę dawną i współczesną. Ponadto ważnym elementem było poznanie się i integracja młodzieży z różnych środowisk związanych z nauczaniem języka polskiego. W ten sposób w Wakacyjnej Szkole w Kołomyi uczestniczyło 32 osoby z Kołomyi i pobliskich wsi, a także 10-osobowa grupa młodzieży z Polskiego Towarzystwa Kulturowego w Obertynie.

Podczas trwania Wakacyjnej Szkoły uczniowie intensywnie uczestniczyli w zajęciach z języka polskiego w zależności od poziomu znajomości języka. Poznawali najważniejsze wydarzenia z historii Polski ze szczególnym uwzględnieniem 100. rocznicy Niepodległości. Tematy historyczne były również przeplatane z zagadnieniami z polskiej literatury. Zajęcia zostały przygotowane i poprowadzone przez nauczycielki Polskiej Sobotniej Szkoły w Kołomyi Aleksandrę Zabawczyk i Irenę Hułaj-Nazarową.

Szczególnym punktem codziennego programu były warsztaty na temat sztuki polskiej, poświęcone 100-leciu awangardy w Polsce. Poprowadziła je animatorka kultury ze Stowarzyszenia „Z Siedzibą w Warszawie”, absolwentka ASP w Warszawie Edyta Ołdak. Przez cztery dni warsztatów uczniowie Wakacyjnej Szkoły przeżywali niezapomniane i ubogacające spotkania ze sztuką. Między innymi poznawali polską poezję futurystyczną, tworząc przy tym własne opowieści obrazkowe. Poszczególne dni zostały poświęcone malarstwu Władysława Strzemińskiego, Polskiej Szkole Plakatu, a także polskiemu wzornictwu po 1989 roku. Oczywiście w trakcie warsztatów powstały własne prace abstrakcyjne, plakaty w technice graficznej, a nawet własne krzesła wielofunkcyjne.

Na zakończenie Wakacyjnej Szkoły Języka i Kultury Polskiej odbyła się wycieczka do Obertyna, gdzie uczestnicy wzięli udział we mszy św. w parafii św. św. Piotra i Pawła, a później udali się na miejsce upamiętniające bitwę hetmana Jana Tarnowskiego z armią mołdawską pod dowództwem Piotra Raresza (1531 r.). Historię tego miejsca przybliżyła pani Julia Meńszczykowa – prezeska Polskiego Towarzystwa Kulturowego w Obertynie.

Okazją do ćwiczenia umiejętności językowych podczas trwania Wakacyjnej Szkoły były liczne zabawy, spotkania integracyjne, prowadzone przez wolontariuszy, wycieczki w języku polskim po kołomyjskich muzeach, a także wspólne grillowanie. Na zakończenie Wakacyjnej Szkoły Języka i Kultury Polskiej każdy z uczestników otrzymał dyplom.

Realizacja projektu stała się możliwa dzięki dofinansowaniu za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą.

Irena Hułaj-Nazarowa,
nauczycielka Polskiej Sobotniej Szkoły przy PTK im. A. Mickiewicza w Kołomyi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X